Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121Tu ești prea drept

12:1
Ps. 51:4
, Doamne, ca să mă cert cu Tine; vreau totuși să Te întreb asupra orânduirilor Tale. Pentru ce propășește
12:1
Iov 12:6
21:7Ps. 37:1,35
73:3Hab. 1:4Mal. 3:15
calea celor răi și toţi mișeii trăiesc în pace? 2I-ai sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. Ce-i drept, ești aproape
12:2
Is. 29:13Mat. 15:8Marcu 7:6
de gura lor, dar departe de inima lor! 3Totuși Tu, Doamne, mă
12:3
Ps. 17:3
139:1
cunoști, mă vezi, îmi cercetezi
12:3
Cap. 11:20.

inima și vezi că este cu Tine. Ia-i ca pe niște oi care trebuie tăiate și pregătește-i pentru ziua
12:3
Iac. 5:5
măcelului! 4Până când să se jelească
12:4
Cap. 23:10.
Osea 4:3
ţara și să se usuce iarba de pe toate câmpiile? Pier vitele
12:4
Cap. 4:25;
7:20
9:10Osea 4:3
și păsările din pricina răutăţii
12:4
Ps. 107:34
locuitorilor. Căci ei zic: „El (Ieremia) n-are să ne vadă sfârșitul!” 5„Dacă, alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o ţară liniștită, ce vei face pe malurile îngâmfate ale
12:5
Ios. 3:151 Cron. 12:15
Iordanului? 6Căci chiar fraţii
12:6
Cap. 9:4;
11:19,21
tăi și casa tatălui tău te vând, ei înșiși strigă în gura mare după tine. Nu-i crede
12:6
Prov. 26:25
când îţi vor spune vorbe prietenoase.

Ţara pustiită. Asupra pustiitorilor

7Mi-am părăsit casa și Mi-am lăsat moștenirea, am dat pe iubita Mea în mâinile vrăjmașilor ei. 8Moștenirea Mea a ajuns pentru Mine ca un leu în pădure, a mugit împotriva Mea, și de aceea o urăsc. 9A ajuns oare moștenirea Mea pentru Mine o pasăre de pradă pestriţă, în jurul căreia se strâng păsările de pradă? Duceţi-vă

12:9
Is. 56:9
și strângeţi toate fiarele câmpului și aduceţi-le ca s-o mănânce! 10Un mare
12:10
Cap. 6:3.

număr de păstori îmi pustiesc via
12:10
Is. 5:1,5
, îmi calcă
12:10
Is. 63:18
ogorul în picioare; ogorul meu cel plăcut îl prefac într-un pustiu părăsit. 11Îl pustiesc, și el stă
12:11
Vers. 4.

trist și pustiit înaintea mea. Toată ţara este pustiită, căci nimeni
12:11
Is. 42:25
nu ia seama la ea. 12Peste toate înălţimile pustiei vin pustiitori, căci sabia Domnului mănâncă ţara de la un capăt la altul, și nimeni nu-i lăsat în pace. 13Au semănat
12:13
Lev. 26:16Deut. 28:38Mica 6:15Hag. 1:6
grâu, și seceră spini, s-au ostenit fără folos. Să vă fie rușine de ce culegeţi în urma mâniei aprinse a Domnului!” 14„Așa vorbește Domnul despre toţi vecinii Mei cei răi, care se ating
12:14
Zah. 2:8
de moștenirea pe care am dat-o poporului Meu Israel: ‘Iată, îi voi smulge
12:14
Deut. 30:3
din ţara lor și voi smulge casa lui Iuda din mijlocul lor. 15Dar
12:15
Ezec. 28:25
, după ce-i voi smulge, voi avea iarăși milă de ei și-i voi aduce înapoi
12:15
Amos 9:14
pe fiecare în moștenirea lui și pe fiecare în ţara lui. 16Și, dacă vor învăţa căile poporului Meu, dacă vor jura
12:16
Cap. 4:2.

pe Numele Meu zicând: «Viu este Domnul!» cum au învăţat pe poporul Meu să jure pe Baal, atunci vor fi fericiţi
12:16
Efes. 2:20,211 Pet. 2:5
în mijlocul poporului Meu. 17Dar, dacă nu vor asculta
12:17
Is. 60:12
nimic, voi nimici cu desăvârșire pe un astfel de popor, îl voi nimici și îl voi pierde’”, zice Domnul.