Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Prezicerea robiei

131Așa mi-a vorbit Domnul: „Du-te de cumpără-ţi un brâu de in și pune-l în jurul coapselor tale, dar să nu-l înmoi în apă!” 2Am cumpărat brâul, după porunca Domnului, și l-am pus în jurul coapselor mele. 3Apoi Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel: 4„Ia brâul pe care l-ai cumpărat și pe care l-ai pus în jurul coapselor tale, scoală-te, du-te la Eufrat și ascunde-l acolo în crăpătura unei stânci.” 5M-am dus și l-am ascuns la Eufrat, cum îmi poruncise Domnul. 6După mai multe zile, Domnul mi-a zis: „Scoală-te, du-te la Eufrat și ia de acolo brâul pe care-ţi poruncisem să-l ascunzi acolo!” 7M-am dus la Eufrat, am săpat și am luat brâul din locul în care-l ascunsesem, dar iată că brâul era stricat și nu mai era bun de nimic. 8Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 9„Așa vorbește Domnul: ‘Așa voi

13:9
Lev. 26:19
nimici mândria lui Iuda și mândria peste măsură de mare a Ierusalimului. 10Poporul acesta este un popor rău, nu vrea să asculte cuvintele Mele, urmează
13:10
Cap. 9:14;
11:8
16:12
pornirile inimii lui și merge după alţi dumnezei, ca să le slujească și să se închine înaintea lor, de aceea va ajunge întocmai ca brâul acesta, care nu mai este bun de nimic! 11Căci, cum se lipește brâul de coapsele unui om, așa Îmi lipisem Eu toată casa lui Israel și toată casa lui Iuda’, zice Domnul, ‘ca să fie
13:11
Exod 19:5
poporul Meu, Numele
13:11
Cap. 33:9.

Meu, lauda Mea și slava Mea, dar nu M-au ascultat.’ 12De aceea spune-le cuvintele acestea: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: «Toate vasele se vor umple cu vin!»’ Și ei îţi vor zice: ‘Crezi că noi nu știm că toate vasele se vor umple cu vin?’ 13Atunci spune-le: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată, voi umple pe toţi locuitorii ţării acesteia, pe împăraţii care stau pe scaunul de domnie al lui David, pe preoţi, pe proroci și pe toţi locuitorii Ierusalimului, îi voi umple de
13:13
Is. 51:17,21
63:651:7
beţie. 14Îi voi sfărâma
13:14
Ps. 2:9
pe unii de alţii, pe părinţi și pe fii laolaltă», zice Domnul. «Nu-i voi cruţa, nu voi avea milă de ei, nu Mă voi îndura de ei, nimic nu Mă va împiedica să-i nimicesc.»’” 15Ascultaţi și luaţi aminte! Nu fiţi mândri, căci Domnul vorbește! 16Daţi slavă
13:16
Ios. 7:19
Domnului Dumnezeului vostru, până nu vine întunericul
13:16
Is. 5:30
8:22Amos 8:9
, până nu vi se lovesc picioarele de munţii nopţii! Veţi aștepta lumina
13:16
Is. 59:9
, dar El o va preface în umbra
13:16
Ps. 44:19
morţii și o va preface în negură adâncă. 17Iar dacă nu vreţi să ascultaţi, voi plânge în ascuns pentru mândria voastră; mi se vor topi ochii în
13:17
Cap. 9:1;
14:17Plâng. 1:2,16
2:18
lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. 18Spune împăratului
13:18
2 Împ. 24:12
și împărătesei: „Ședeţi pe pământ! Căci v-a căzut de pe cap cununa împărătească ce vă slujea ca podoabă.” 19Cetăţile de la miazăzi sunt închise, și nu-i cine să deschidă. Tot Iuda este dus în robie, da, în întregime este dus în robie. 20Ridică-ţi ochii și privește pe cei ce vin
13:20
Cap. 6:22.

de la miazănoapte. Unde este turma care-ţi fusese dată, turma de care erai așa de mândru? 21Ce vei zice când va pune mai-mari peste tine pe străinii aceia pe care i-ai obișnuit să-ţi fie prieteni de aproape? Nu te vor apuca durerile
13:21
Cap. 6:24.

, cum apucă pe o femeie la naștere? 22Și, dacă vei zice în inima ta: „Pentru ce
13:22
Cap. 5:19;
16:10
mi se întâmplă lucrul acesta?” – din pricina mulţimii nelegiuirilor tale, ţi s-au ridicat poalele
13:22
Is. 3:17
47:2,3Ezec. 16:37-39Naum 3:5
hainelor și ţi se dezgolesc călcâiele cu sila. 23Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, care sunteţi deprinși să faceţi răul? 24„De aceea, îi voi risipi ca pleava
13:24
Ps. 1:4Osea 13:3
luată de vântul pustiei. 25Iată-ţi soarta
13:25
Iov 20:29Ps. 11:6
, partea pe care ţi-o măsor”, zice Domnul, „pentru că M-ai uitat și ţi-ai pus încrederea în
13:25
Cap. 10:14.

minciună. 26De aceea îţi voi ridica
13:26
Vers. 22.

poalele și ţi le voi da peste cap, ca să ţi se vadă rușinea. 27Am văzut preacurviile și nechezăturile
13:27
Cap. 5:8.

tale, curviile nelegiuite pe dealuri
13:27
Is. 65:73:2,6Ezec. 6:13
și în ogoare, ţi-am văzut urâciunile! Vai de tine, Ierusalime! Nu vrei să te curăţești? Cât vei mai zăbovi?”