Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

141Cuvântul Domnului spus lui Ieremia cu prilejul secetei: 2„Iuda jelește, cetăţile

14:2
Is. 3:26
lui sunt pustiite, triste, posomorâte
14:2
Cap. 8:21.

și strigătele Ierusalimului se
14:2
1 Sam. 5:12
înalţă. 3Cei mari trimit pe cei mici să aducă apă, dar cei mici, când se duc la fântâni, nu găsesc apă și se întorc cu vasele goale: rușinaţi
14:3
Ps. 40:14
și roșiţi, își
14:3
2 Sam. 15:30
acoperă capul. 4Pământul crapă, pentru că nu cade ploaie în ţară, și plugarii, înșelaţi în nădejdea lor, își acoperă capul. 5Chiar și cerboaica de pe câmp naște și își părăsește puii, pentru că nu găsește verdeaţă. 6Măgarii sălbatici
14:6
Cap. 2:24.

stau pe locuri înalte și pleșuve, trăgând aer ca niște șerpi; li se topesc ochii, pentru că nu este iarbă.” 7Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru
14:7
Ps. 25:11
Numele Tău, Doamne! Căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta. 8Tu, care ești nădejdea
14:8
Cap. 17:13.

lui Israel, Mântuitorul lui la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în ţară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea? 9De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care
14:9
Is. 59:1
nu ne poate ajuta? Și totuși Tu ești în mijlocul
14:9
Exod 29:45,46Lev. 26:11,12
nostru, Doamne, și Numele Tău este chemat peste noi. De aceea nu ne părăsi! 10Iată ce spune Domnul despre poporul acesta: „Le place
14:10
Cap. 2:23-25.

să alerge încoace și încolo. Nu-și cruţă picioarele, de aceea Domnul n-are plăcere de ei; acum Își aduce
14:10
Osea 8:13
9:9
aminte de nelegiuirile lor și le pedepsește păcatele!” 11Și Domnul mi-a zis: „Nu mijloci
14:11
Exod 32:10
pentru poporul acesta! 12Căci, chiar dacă vor
14:12
Prov. 1:28Is. 1:15
58:3Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
posti, tot nu le voi asculta rugăciunile și chiar dacă vor aduce
14:12
Cap. 6:20;
7:21,22
arderi-de-tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi, ci vreau să-i nimicesc
14:12
Cap. 9:16.

cu sabia, cu foametea și cu ciuma.” 13Eu am
14:13
Cap. 4:10.

răspuns: „Ah, Doamne Dumnezeule! Iată că prorocii lor le zic: ‘Nu veţi vedea sabie și nu veţi avea foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică.’” 14Dar Domnul mi-a răspuns: „Prorocii lor prorocesc
14:14
Cap. 27:10.

minciuni în Numele Meu; Eu nu i-am
14:14
Cap. 23:21;
27:15
29:8,9
trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit, ci ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase, prorociri deșarte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. 15De aceea așa vorbește Domnul despre prorocii care, măcar că nu i-am trimis Eu, prorocesc totuși în Numele Meu și
14:15
Cap. 5:12,13.

zic: ‘Nu va fi nici sabie, nici foamete în ţara aceasta’: ‘Prorocii aceștia vor pieri uciși de sabie și de foamete! 16Iar aceia cărora le prorocesc ei vor fi întinși pe uliţele Ierusalimului de foamete și sabie; nu va avea cine să-i îngroape
14:16
Ps. 79:3
, nici pe ei, nici pe nevestele lor, nici pe fiii lor, nici pe fiicele lor; voi turna astfel răutatea lor asupra lor.’ 17Spune-le lucrul acesta: ‘Îmi varsă lacrimi
14:17
Cap. 9:1;
13:17Plâng. 1:16
2:18
ochii zi și noapte și nu se opresc. Căci fecioara
14:17
Cap. 8:21.

, fiica poporului meu, este greu lovită cu o rană foarte usturătoare. 18Dacă ies la câmp
14:18
Ezec. 7:15
, dau peste oameni străpunși de sabie. Dacă intru în cetate, dau peste niște fiinţe sleite de foamete; chiar și prorocul și preotul cutreieră ţara, fără să știe unde merg.’” 19Ai lepădat
14:19
Plâng. 5:22
Tu de tot pe Iuda și a urât sufletul Tău atât de mult Sionul? Pentru ce ne lovești așa, că
14:19
Cap. 15:18.

nu mai este nicio vindecare pentru noi? Trăgeam
14:19
Cap. 8:15.

nădejde de pace, și nu vine nimic bun; așteptam o vreme de vindecare, și nu-i decât groază! 20Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiuirea părinţilor noștri, căci am păcătuit
14:20
Ps. 106:6Dan. 9:8
împotriva Ta. 21Pentru Numele Tău, nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita
14:21
Ps. 74:2,20
106:45
, nu rupe legământul Tău cu noi! 22Este
14:22
Zah. 10:1,2
oare printre idolii
14:22
Deut. 32:21
neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu dai
14:22
Ps. 135:7
147:8Is. 30:2310:13
Tu ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru? Noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri!