Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

151Domnul mi-a zis: „Chiar

15:1
Ezec. 14:14
dacă Moise
15:1
Exod 32:11,12Ps. 99:6
și
15:1
1 Sam. 7:9
Samuel s-ar înfăţișa înaintea Mea, tot n-aș fi binevoitor faţă de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea Mea, ducă-se! 2Și dacă-ţi vor zice: ‘Unde să ne ducem?’ să le răspunzi: ‘Așa vorbește Domnul: «La moarte
15:2
Cap. 43:11.
Ezec. 5:2,12Zah. 11:9
, cei sortiţi la moarte; la sabie, cei sortiţi sabiei; la foamete, cei sortiţi foametei; la robie, cei sortiţi robiei!»’ 3Căci voi trimite
15:3
Lev. 26:16
împotriva lor patru feluri de nenorociri”, zice Domnul: „sabia ca să-i ucidă, câinii ca să-i sfâșie, păsările
15:3
Deut. 28:26
cerului și fiarele pământului ca să-i mănânce și să-i nimicească. 4Îi voi face de pomină
15:4
Deut. 28:25Ezec. 23:46
pentru toate împărăţiile pământului, din pricina lui Manase
15:4
2 Împ. 21:11
23:26
24:3,4
, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și pentru tot ce a făcut el în Ierusalim. 5Căci cine
15:5
Is. 51:19
să aibă milă de tine, Ierusalime, cine să te plângă? Cine să meargă să te întrebe de sănătate? 6M-ai
15:6
Cap. 2:13.

părăsit”, zice Domnul, „ai dat
15:6
Cap. 7:24.

înapoi, de aceea Îmi întind mâna împotriva ta și te nimicesc: sunt sătul
15:6
Osea 13:14
de milă. 7Îi vântur cu lopata la porţile ţării; îi lipsesc de copii, pierd pe poporul Meu, căci nu s-au
15:7
Is. 9:13Amos 4:10,11
abătut de la căile lor. 8Văduvele lor sunt mai multe decât boabele de nisip din mare; peste mama tânărului, aduc un pustiitor ziua-n amiaza mare; fac să cadă deodată peste ea necazul și groaza. 9Cea
15:9
1 Sam. 2:5
care născuse șapte fii tânjește, își dă sufletul; soarele ei apune
15:9
Amos 8:9
când este încă ziuă: este roșie, acoperită de rușine. Pe cei ce mai rămân, îi dau pradă sabiei înaintea vrăjmașilor lor”, zice Domnul. 10Vai de mine
15:10
Iov 3:1
, mamă, că m-ai născut pe mine, om de ceartă și de pricină pentru toată ţara! Nu iau cu împrumut, nici nu dau cu împrumut, și totuși toţi mă blestemă! 11Domnul a răspuns: „Da, vei avea un viitor fericit; da, voi sili pe vrăjmaș
15:11
Cap. 39:11,12;
40:4,5
să te roage la vreme de nenorocire și la vreme de necaz! 12Poate fierul să frângă fierul de la miazănoapte și arama? 13Averile și comorile tale le voi da pradă fără despăgubire
15:13
Ps. 44:12
, din pricina tuturor păcatelor tale, pe tot ţinutul tău. 14Te voi duce rob la vrăjmașul tău, într-o ţară
15:14
Cap. 16:13;
17:4
pe care n-o cunoști, căci focul mâniei
15:14
Deut. 32:22
Mele s-a aprins și arde peste voi!” 15Tu știi tot
15:15
Cap. 12:3.

, Doamne! Adu-ţi aminte de mine, nu mă uita, răzbună-mă
15:15
Cap. 11:20;
20:12
pe prigonitorii mei! Nu mă lua, după îndelunga Ta răbdare. Gândește-Te că sufăr ocara
15:15
Ps. 69:7
din pricina Ta! 16Când am primit cuvintele Tale, le-am
15:16
Ezec. 3:1,3Apoc. 10:9,10
înghiţit; cuvintele
15:16
Iov 23:12Ps. 119:72,111
Tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor! 17N-am șezut în adunarea
15:17
Ps. 1:1
26:4,5
celor ce petrec, ca să mă veselesc cu ei: de frica puterii Tale, am stat singur la o parte, căci mă umpluseși de mânie. 18Pentru ce nu mai contenește suferinţa
15:18
Cap. 30:15.

mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii Tu pentru mine ca
15:18
Cap. 1:18,19.

un izvor înșelător, ca o apă
15:18
Iov 6:15
care seacă? 19De aceea așa vorbește Domnul: „Dacă te vei lipi
15:19
Zah. 3:7
iarăși de Mine, îţi voi răspunde iarăși și vei sta înaintea
15:19
Vers. 1.

Mea; dacă vei despărţi
15:19
Ezec. 22:26
44:23
ce este de preţ de ce este fără preţ, vei fi ca gura Mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei! 20Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare
15:20
Cap. 1:18;
6:27
de aramă; ei se vor război cu tine, dar nu
15:20
Cap. 20:11,12.

te vor birui; căci Eu voi fi cu tine, ca să te scap și să te izbăvesc”, zice Domnul. 21„Te voi izbăvi din mâna celor răi și te voi scăpa din mâna asupritorilor.”