Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Urgii și robie

161Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Să nu-ţi iei nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice!” 3Căci așa vorbește Domnul despre fiii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care-i vor naște și despre taţii lor care le vor da naștere în ţara aceasta: 4„Vor muri doborâţi de boală

16:4
Cap. 15:2.

rea. Nimeni nu-i va plânge
16:4
Cap. 22:18,19;
25:33
, nici nu-i va îngropa, ci vor fi ca un gunoi
16:4
Ps. 83:10
pe pământ; vor pieri de sabie și de foamete, și trupurile
16:4
Ps. 79:234:20
lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului.” 5Căci așa vorbește Domnul: „Să nu intri în nicio casă
16:5
Ezec. 24:17,22,23
de jale, să nu plângi în ea și nici să nu te bocești cu ei, căci Mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea Mea”, zice Domnul, „bunătatea și îndurarea Mea. 6Și mari, și mici, toţi vor muri în ţara aceasta și nu vor fi îngropaţi: nimeni nu-i va plânge
16:6
Cap. 22:18.

, nimeni nu-și va face tăieturi
16:6
Lev. 19:28Deut. 14:1
din pricina lor și nu se va
16:6
Is. 22:12
rade pentru ei. 7Nimeni nu le va pune masa în timpul jelirii ca să-i mângâie pentru cel mort și nimeni nu le va întinde paharul
16:7
Prov. 31:6,7
mângâierii pentru tatăl sau pentru mama lor. 8Să nu intri nici într-o casă de petrecere, ca să te așezi cu ei, să mănânci și să bei.” 9Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi face să înceteze
16:9
Is. 24:7,825:10Ezec. 26:13Osea 2:11Apoc. 18:23
în locul acesta, sub ochii voștri și în zilele voastre, strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei. 10Când vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei îţi vor zice: ‘Pentru ce
16:10
Deut. 29:2422:8
ne ameninţă Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire și ce păcat am făcut împotriva Domnului Dumnezeului nostru?’ 11Atunci să le răspunzi: ‘Părinţii voștri
16:11
Deut. 29:25
M-au părăsit’, zice Domnul, ‘s-au dus după alţi dumnezei, le-au slujit și s-au închinat înaintea lor, iar pe Mine M-au părăsit și n-au păzit Legea Mea! 12Și voi aţi făcut și mai rău
16:12
Cap. 7:26.

decât părinţii voștri, căci iată că fiecare
16:12
Cap. 13:10.

umblaţi după pornirile inimii voastre rele și nu M-ascultaţi. 13De aceea
16:13
Deut. 4:26-28
28:36,63-65
, vă voi muta din ţara aceasta într-o ţară
16:13
Cap. 15:14.

pe care n-aţi cunoscut-o nici voi, nici părinţii voștri și acolo veţi sluji altor dumnezei, zi și noapte, căci nu vă voi ierta!’ 14De aceea, iată, vin
16:14
Is. 43:18
zile”, zice Domnul, „când nu se va mai zice: ‘Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!’ 15Ci se va zice: ‘Viu este Domnul, care a scos pe copiii lui Israel din ţara de la miazănoapte și din toate ţările unde-i izgonise!’ Căci
16:15
Cap. 24:6;
30:3
32:37
îi voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor. 16Iată, trimit o mulţime
16:16
Amos 4:2Hab. 1:15
de pescari”, zice Domnul, „și-i vor pescui; și, după aceea, voi trimite o mulţime de vânători și-i vor vâna pe toţi munţii și pe toate dealurile și în crăpăturile stâncilor. 17Căci ochii
16:17
Iov 34:21Prov. 5:21
15:3
Mei sunt cu luare aminte la toate căile lor; ele nu sunt ascunse înaintea Feţei Mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile Mele. 18De aceea le voi răsplăti mai întâi îndoit nelegiuirea
16:18
Is. 40:2
și păcatul lor, pentru că Mi-au spurcat
16:18
Ezec. 43:7,9
ţara, pentru că Mi-au umplut moștenirea cu trupurile moarte ale jertfelor aduse idolilor lor și cu urâciunile lor.” 19Doamne, tăria
16:19
Ps. 18:2
, cetăţuia și scăparea
16:19
Cap. 17:17.

mea în ziua necazului! Neamurile vor veni la Tine de la marginile pământului și vor zice: „Părinţii noștri n-au moștenit decât minciună, idoli deșerţi, care nu sunt de niciun
16:19
Is. 44:1010:5
ajutor!” 20Cum poate omul să-și facă dumnezei care nu sunt
16:20
Is. 37:19Gal. 4:8
dumnezei? 21„De aceea iată că le arăt de data aceasta și-i fac să știe puterea și tăria Mea, și vor cunoaște că Numele Meu
16:21
Exod 15:3Amos 5:8
este Domnul.