Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Vasul olarului și nepocăinţa poporului

181Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: 2„Scoală-te și coboară-te în casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!” 3Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. 4Vasul pe care-l făcea n-a izbutit – cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci, el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. 5Și Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 6„Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă

18:6
Is. 45:9Rom. 9:20,21
a lui Israel?”, zice Domnul. „Iată, cum
18:6
Is. 64:8
este lutul în mâna olarului, așa sunteţi voi în mâna Mea, casă a lui Israel! 7Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge
18:7
Cap. 1:10.

, că-l voi surpa și că-l voi nimici, 8dar, dacă neamul acesta
18:8
Ezec. 18:21
33:11
despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și Mie Îmi pare rău
18:8
Cap. 26:3.
Iona 3:10
de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac. 9Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăţie că-l voi zidi sau că-l voi sădi, 10dar, dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea și n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să i-l fac. 11De aceea, vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceţi-vă
18:11
2 Împ. 17:1325:5
fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă umbletele și faptele!»’” 12Dar ei zic: „Degeaba
18:12
Cap. 2:25.

! Căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele!” 13De aceea, așa vorbește Domnul: „Întrebaţi
18:13
Cap. 2:10.
1 Cor. 5:1
pe neamuri! Cine a auzit vreodată asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a făcut grozave
18:13
Cap. 5:30.

blestemăţii. 14Părăsește zăpada Libanului stânca ogoarelor? Sau se văd secând apele care vin de departe proaspete și curgătoare? 15Totuși poporul Meu M-a uitat
18:15
Cap. 2:13,32;
3:21
13:25
17:13
și aduce tămâie idolilor
18:15
Cap. 10:15;
16:19
; s-a abătut din căile lui, a părăsit vechile cărări
18:15
Cap. 6:16.

și a apucat pe cărări și drumuri nebătute, 16făcând astfel din ţara lor o pustietate
18:16
Cap. 19:8;
49:13
50:13
, o veșnică batjocură
18:16
1 Împ. 9:8Plâng. 2:15Mica 6:16
; toţi cei ce trec prin ea sunt uimiţi și dau din cap. 17Ca
18:17
Ps. 48:7
vântul de la răsărit îi voi risipi
18:17
Cap. 13:24.

înaintea vrăjmașului, iar în ziua necazului lor, le voi întoarce
18:17
Cap. 2:27.

spatele și nu Mă voi uita la ei!” 18Atunci ei au zis: „Veniţi
18:18
Cap. 11:19.

să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci
18:18
Lev. 10:11Mal. 2:7Ioan 7:48,49
doar nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de înţelepţi, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui!” 19Ascultă-mă, Doamne, și auzi glasul potrivnicilor mei! 20Cu rău
18:20
Ps. 109:4,5
se răsplătește binele? Căci au săpat
18:20
Ps. 35:7
57:6
o groapă ca să-mi ia viaţa. Adu-Ţi aminte că am stat înaintea Ta ca să vorbesc bine pentru ei și să abat mânia Ta de la ei. 21De aceea, dă
18:21
Ps. 109:9,10
pe copiii lor pradă foametei și doboară-i cu sabia! Nevestele lor să fie lipsite de copii și să rămână văduve, și bărbaţii lor să fie luaţi de ciumă; tinerii lor să fie uciși de sabie în luptă! 22Să se audă strigăte ieșind din casele lor când cetele aduse de Tine vor cădea deodată peste ei! Căci au săpat
18:22
Vers. 20.

o groapă ca să mă prindă și mi-au întins laţuri sub picioare. 23Dar Tu, Doamne, cunoști toate uneltirile lor făcute ca să mă omoare. Nu le ierta
18:23
Ps. 35:4
109:14
nelegiuirea și nu le șterge păcatul dinaintea Ta, ci să fie doborâţi în Faţa Ta! Lucrează împotriva lor la vremea mâniei Tale!