Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Vasul zdrobit și dărâmarea Ierusalimului

191Așa a vorbit Domnul: „Du-te de cumpără de la un olar un vas de pământ și ia cu tine pe câţiva din bătrânii poporului și din bătrânii preoţilor. 2Du-te în valea

19:2
Ios. 15:82 Împ. 23:10
Ben-Hinom, care este la intrarea porţii olăriei, și acolo să vestești cuvintele pe care ţi le voi spune. 3Să spui
19:3
Cap. 17:20.

: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului, împăraţi ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului!

Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să ţiuie urechile

19:3
1 Sam. 3:112 Împ. 21:12
oricui va auzi vorbindu-se de ea. 4Pentru că M-au părăsit
19:4
Deut. 28:20Is. 65:1115:6
17:13
, au spurcat locul acesta, au adus în el tămâie altor dumnezei pe care nu-i cunoșteau nici ei, nici părinţii lor, nici împăraţii lui Iuda și au umplut locul acesta cu sânge
19:4
2 Împ. 21:16
nevinovat. 5Au zidit
19:5
Cap. 7:31,32;
32:35
și înălţimi lui Baal, ca să ardă pe copiii lor în foc ca arderi-de-tot lui Baal – lucru pe care nici nu-l poruncisem
19:5
Lev. 18:21
, nici nu-l rânduisem și nici nu-Mi trecuse prin minte. 6De aceea, iată, vin zile», zice Domnul, «când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici
19:6
Ios. 15:8
Valea Ben-Hinom, ci se va numi Valea Măcelului! 7În locul acesta voi zădărnici sfatul lui Iuda și al Ierusalimului, îi voi face
19:7
Lev. 26:17Deut. 28:25
să cadă uciși de sabie înaintea vrăjmașilor lor și de mâna celor ce vor să le ia viaţa. Trupurile lor moarte
19:7
Ps. 79:216:4
34:20
le voi da hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului. 8Voi face din cetatea aceasta o groază și o batjocură
19:8
Cap. 18:16;
49:13
50:13
; așa că toţi cei ce vor trece pe lângă ea se vor îngrozi și vor șuiera când vor vedea toate rănile ei. 9Îi voi face să mănânce carnea
19:9
Lev. 26:29Deut. 28:53Is. 9:20Plâng. 4:10
fiilor și fiicelor lor, așa că își vor mânca unii carnea altora, în mijlocul necazului și strâmtorării în care-i vor aduce vrăjmașii lor și cei ce vor să le ia viaţa.»’ 10Să spargi
19:10
Cap. 51:63,64.

apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine. 11Și să le spui: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Tocmai așa voi zdrobi
19:11
Ps. 2:9Is. 30:14Plâng. 4:2
pe poporul acesta și cetatea aceasta cum se sparge vasul unui olar, fără să poată fi făcut la loc. Și morţii vor fi îngropaţi
19:11
Cap. 7:32.

în Tofet din lipsă de loc pentru îngropare. 12Așa voi face locului acestuia», zice Domnul, «și locuitorilor lui și voi face cetatea aceasta ca Tofetul. 13Casele Ierusalimului și casele împăraţilor lui Iuda vor fi necurate ca
19:13
2 Împ. 23:10
Tofetul, toate casele pe acoperișul
19:13
2 Împ. 23:12Ţef. 1:5
cărora se aducea tămâie întregii oștiri a cerurilor și se turnau jertfe de băutură
19:13
Cap. 7:18.

altor dumnezei!»’”

Închiderea lui Ieremia

14Ieremia s-a întors din Tofet, unde-l trimisese Domnul să prorocească. Apoi a stat în curtea

19:14
2 Cron. 20:5
Casei Domnului și a zis întregului popor: 15„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste cetatea aceasta și peste toate cetăţile care ţin de ea toate nenorocirile pe care i le-am vestit mai dinainte, pentru că și-au înţepenit gâtul
19:15
Cap. 7:26;
17:23
ca să n-asculte cuvintele Mele.’”