Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

201Pașhur, fiul lui Imer

20:1
1 Cron. 24:11
, preot și priveghetor de căpetenie în Casa Domnului, a auzit pe Ieremia prorocind aceste lucruri. 2Și Pașhur a lovit pe prorocul Ieremia și l-a aruncat în temniţa cu butuci, care era la poarta de sus a lui Beniamin, în Casa Domnului. 3Dar a doua zi, Pașhur a scos pe Ieremia din temniţă. Și Ieremia i-a zis: „Domnul nu te mai numește Pașhur (Noroc din toate părţile), ci Magor-Misabib (Spaimă din toate părţile). 4Căci așa vorbește Domnul: ‘Iată, te voi face de groază, pe tine și pe toţi prietenii tăi; ei vor cădea uciși de sabia vrăjmașilor lor, și ochii tăi vor vedea lucrul acesta. Voi da, de asemenea, pe tot Iuda în mâinile împăratului Babilonului, care-i va duce robi la Babilon și-i va ucide cu sabia. 5Toate bogăţiile cetăţii acesteia, tot rodul muncii ei, tot ce are ea mai scump și toate vistieriile împăraţilor lui Iuda le voi da
20:5
2 Împ. 20:17
24:12-16
25:13
în mâinile vrăjmașilor lor; aceștia le vor jefui, le vor lua și le vor duce la Babilon. 6Chiar și tu, Pașhur, și toţi cei ce locuiesc în casa ta veţi merge la Babilon în robie; acolo vei muri și acolo vei fi îngropat, tu și toţi prietenii tăi cărora le-ai prorocit
20:6
Cap. 14:13,14;
28:15
29:21
minciuni.’”

Plângerile prorocului

7M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat; ai

20:7
Cap. 1:6,7.

fost mai tare decât mine și m-ai biruit! În fiecare zi sunt o pricină de râs
20:7
Plâng. 3:14
, toată lumea își bate joc de mine. 8Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să
20:8
Cap. 6:7.

strig: „Silnicie și apăsare!” Așa încât Cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară și batjocură toată ziua. 9Dacă zic: „Nu voi mai pomeni de El și nu voi mai vorbi în Numele Lui”, iată că în inima mea este ca un foc
20:9
Iov 32:18,19Ps. 39:3
mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu
20:9
Iov 32:18Fapte 18:5
pot. 10Căci aud
20:10
Ps. 31:13
vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur. „Învinuiţi-l”, strigă ei. „Haidem să-l învinuim!” Toţi cei ce trăiau în pace
20:10
Iov 19:19Ps. 41:9
55:13,14Luca 11:53,54
cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin și zic: „Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el!” 11Dar Domnul
20:11
Cap. 1:8,19.

este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor
20:11
Cap. 15:20;
17:18
birui. Se vor umple de rușine că n-au lucrat cu chibzuinţă; de o veșnică rușine
20:11
Cap. 23:40.

, care nu se va uita! 12Și acum, Doamne, Dumnezeul oștirilor, care încerci pe cel
20:12
Cap. 11:20;
17:10
neprihănit, care pătrunzi rărunchii și inimile, fă-mă
20:12
Ps. 54:7
59:10
să văd răzbunarea Ta împotriva lor! Căci Ţie îmi încredinţez pricina. 13Cântaţi Domnului, lăudaţi pe Domnul! Căci El izbăvește
20:13
Ps. 35:9,10
109:30,31
sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. 14Blestemată
20:14
Iov 3:3
să fie ziua când m-am născut! Ziua în care m-a născut mama să nu fie binecuvântată! 15Blestemat să fie omul care a adus vestea aceasta tatălui meu: „Ţi s-a născut un copil de parte bărbătească”, și l-a umplut de bucurie cu ea! 16Omul acela să ajungă precum cetăţile pe care le-a nimicit
20:16
Gen. 19:25
Domnul fără milă! Să audă gemete dimineaţa
20:16
Cap. 18:22.

și strigăte de război la amiază! 17De ce n-am fost
20:17
Iov 3:10,11
omorât în pântecele mamei, ca să-mi fi fost ea mormântul meu! De ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? 18Pentru ce am ieșit
20:18
Iov 3:20
din pântecele mamei ca să văd
20:18
Plâng. 3:1
numai suferinţă și durere și să-mi isprăvesc zilele în rușine?