Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Prorocie despre luarea Ierusalimului

211Cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, când i-a trimis împăratul Zedechia pe Pașhur

21:1
Cap. 38:1.

, fiul lui Malchia, și pe Ţefania
21:1
2 Împ. 25:18
, fiul lui Maaseia, preotul, ca să-i zică: 2„Întreabă pe Domnul
21:2
Cap. 37:3,7.

pentru noi, căci Nebucadneţar, împăratul Babilonului, este în război cu noi! Poate că Domnul va face pentru noi vreuna din minunile Lui, ca să-l depărteze de la noi.” 3Ieremia le-a răspuns: „Să spuneţi lui Zedechia: 4‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi întoarce armele de război care sunt în mâinile voastre și cu care vă luptaţi în afară de ziduri, împotriva împăratului Babilonului și împotriva haldeenilor care vă împresoară și le voi strânge
21:4
Is. 13:4
în mijlocul cetăţii acesteia. 5Apoi Eu Însumi voi lupta împotriva voastră, cu mâna întinsă
21:5
Exod 6:6
și cu braţ tare, cu mânie, urgie și mare supărare. 6Voi lovi pe locuitorii cetăţii acesteia, atât oameni, cât și dobitoace, și vor muri de o ciumă grozavă. 7După aceea», zice Domnul, «voi
21:7
Cap. 37:17;
39:5
52:9
da pe Zedechia, împăratul lui Iuda, pe slujitorii lui, pe popor și pe cei ce vor scăpa în cetatea aceasta de ciumă, de sabie și de foamete, îi voi da în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viaţa, și Nebucadneţar îi va trece prin ascuţișul sabiei, nu-i va cruţa
21:7
Deut. 28:502 Cron. 36:17
, nu va avea nicio milă de ei și nu se va îndura de ei.»’ 8Iar poporului acestuia să-i spui: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată că vă pun
21:8
Deut. 30:19
înainte calea vieţii și calea morţii. 9Cine va
21:9
Cap. 38:2,17,18.

rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă, dar cine va ieși să se ducă la haldeenii care vă împresoară va scăpa cu viaţă, care va fi singura
21:9
Cap. 39:18;
45:5
lui pradă. 10Căci Eu Îmi îndrept privirile
21:10
Lev. 17:10Amos 9:4
împotriva cetăţii acesteia ca să-i fac rău, nu bine», zice Domnul; «ea va fi dată în mâinile
21:10
Cap. 38:3.

împăratului Babilonului, care o va arde
21:10
Cap. 34:2,22;
37:10
38:18,23
52:13
cu foc.»’ 11Și să spui casei împăratului lui Iuda: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului, 12casă a lui David! Așa vorbește Domnul: «Faceţi dreptate
21:12
Cap. 22:3.
Zah. 7:9
dis-de-dimineaţă
21:12
Ps. 101:8
și scoateţi pe cel asuprit din mâinile asupritorului, ca să nu izbucnească mânia Mea ca un foc și să se aprindă, fără să se poată stinge, din pricina răutăţii faptelor voastre! 13Iată, am necaz pe
21:13
Ezec. 13:8
tine, cetate așezată în vale, pe stânca din câmpie», zice Domnul, «pe voi care ziceţi: ‹Cine
21:13
Cap. 49:4.

se va coborî împotriva noastră? Cine va intra în locuinţele noastre?› 14Vă voi pedepsi după rodul
21:14
Prov. 1:31Is. 3:10,11
faptelor voastre», zice Domnul; «voi pune foc pădurii voastre și va mânca toate
21:14
2 Cron. 36:19
împrejurimile.»’”