Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Împotriva casei împărătești a lui Iuda

221Așa vorbește Domnul: „Coboară-te în casa împăratului lui Iuda și acolo rostește cuvintele acestea. 2Să spui: ‘Ascultă Cuvântul

22:2
Cap. 17:20.

Domnului, împărat al lui Iuda, care stai pe scaunul de domnie al lui David, tu, slujitorii tăi și tot poporul care intraţi pe porţile acestea! 3Așa vorbește Domnul: «Faceţi dreptate
22:3
Cap. 21:12.

și judecată; scoateţi pe cel asuprit din mâinile asupritorului; nu chinuiţi
22:3
Vers. 17.

pe străin, pe orfan și pe văduvă; nu apăsaţi și nu vărsaţi sânge nevinovat în locul acesta! 4Căci, dacă lucraţi după cuvântul acesta, vor intra
22:4
Cap. 17:25.

pe porţile casei acesteia împăraţi care stau pe scaunul de domnie al lui David, suiţi în care și călări pe cai, ei, slujitorii lor și poporul lor. 5Dar, dacă nu veţi asculta cuvintele acestea, pe Mine Însumi
22:5
Evr. 6:13,17
jur», zice Domnul, «că această casă va ajunge o dărâmătură!»’” 6Căci așa vorbește Domnul asupra casei împăratului lui Iuda: „Tu ești pentru Mine precum Galaadul, ca vârful Libanului, dar, cu adevărat, voi face din tine un pustiu, o cetate fără locuitori! 7Pregătesc împotriva ta niște nimicitori, fiecare cu armele lui: ei vor tăia cei mai frumoși
22:7
Is. 37:24
cedri ai tăi și-i vor
22:7
Cap. 21:14.

arunca în foc. 8Multe neamuri vor trece pe lângă cetatea aceasta și vor zice unul altuia: ‘Pentru ce a făcut Domnul
22:8
Deut. 29:24,251 Împ. 9:8,9
așa acestei cetăţi mari?’ 9Și se va răspunde: ‘Pentru că
22:9
2 Împ. 22:172 Cron. 34:25
au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor, pentru că s-au închinat înaintea altor dumnezei și le-au slujit!’” 10Nu plângeţi pe cel
22:10
2 Împ. 22:20
mort și nu vă bociţi pentru el, ci plângeţi mai degrabă pe cel ce se duce
22:10
Vers. 11.

, care nu se va mai întoarce și nu-și va mai vedea ţara de naștere! 11Căci așa vorbește Domnul despre Șalum
22:11
1 Cron. 3:152 Împ. 23:30
, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care domnea în locul tatălui său Iosia și care
22:11
2 Împ. 23:34
a ieșit din locul acesta: „Nu se va mai întoarce în el, 12ci va muri în locul unde este dus rob și nu va mai vedea ţara aceasta. 13Vai
22:13
2 Împ. 23:35
de cel ce își zidește casa cu nedreptate și odăile, cu nelegiuire; care pune
22:13
Lev. 19:13Deut. 24:14,15Mica 3:10Hab. 2:9Iac. 5:4
pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata; 14care zice: ‘Îmi voi zidi o casă mare și odăi încăpătoare’ și-i face ferestre multe, o căptușește cu cedru și o vopsește cu roșu! 15Împărat ești tu oare, de te întreci în cedri? Nu mânca tatăl
22:15
2 Împ. 23:25
tău și nu bea și el? Și totuși el făcea dreptate și judecată, și era
22:15
Ps. 128:2Is. 3:10
fericit! 16Judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaște?”, zice Domnul. 17„Dar tu n-ai ochi
22:17
Ezec. 19:6
și inimă decât ca să te dedai la lăcomie, ca să verși sânge nevinovat și să întrebuinţezi asuprire și silnicie.” 18De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda: „Nu-l vor
22:18
Cap. 16:4,6.

plânge zicând: ‘Vai
22:18
1 Împ. 13:30
, fratele meu! Vai, sora mea!’ Nici nu-l vor plânge zicând: ‘Vai, doamne! Vai, Măria Sa!’ 19Ci va
22:19
2 Cron. 36:6
fi înmormântat ca un măgar, va fi târât și aruncat afară din porţile Ierusalimului! 20Suie-te pe Liban și strigă! Înalţă-ţi glasul de pe Basan! Și strigă de pe înălţimea Abarim! Căci toţi cei ce te iubeau sunt zdrobiţi! 21Ţi-am vorbit când îţi mergea bine, dar tu ziceai: ‘Nu pot s-ascult!’ Așa ai lucrat
22:21
Cap. 3:25;
7:23
din tinereţea ta și n-ai ascultat glasul Meu. 22Pe toţi păstorii
22:22
Cap. 23:1.

tăi îi va paște vântul și cei ce te iubesc
22:22
Vers. 20.

vor merge în robie. Atunci vei fi acoperit de rușine și vei roși din pricina întregii tale răutăţi. 23Tu, care locuiești pe Liban acum, care îţi ai cuibul în cedri, cum vei geme când te vor ajunge durerile, dureri
22:23
Cap. 6:24.

ca ale unei femei în munci! 24Pe viaţa Mea”, zice Domnul, „că, și chiar dacă
22:24
2 Împ. 24:6,81 Cron. 3:16
Ieconia22:24 Sau: Ioiachin., fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel
22:24
Cânt. 8:6Hag. 2:23
de pecetluit în mâna Mea cea dreaptă, te-aș scoate și de acolo. 25Te voi da
22:25
Cap. 34:20.

în mâinile celor ce vor să-ţi ia viaţa, în mâinile acelora înaintea cărora tremuri, în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, în mâinile
22:25
2 Împ. 24:152 Cron. 36:10
haldeenilor. 26Te voi arunca, pe tine și pe mamă-ta care te-a născut, într-o altă ţară, unde nu v-aţi născut și acolo veţi muri! 27Dar, în ţara în care vor dori să se întoarcă, nu se vor mai întoarce! 28Este un vas dispreţuit, sfărâmat, acest Ieconia? Este el un lucru
22:28
Ps. 31:12Osea 8:8
căruia nu-i dai niciun preţ? Pentru ce sunt aruncaţi oare, el și sămânţa lui, și azvârliţi într-o ţară pe care n-o cunosc? 29Ţară
22:29
Deut. 32:1Is. 1:2
34:1Mica 1:2
, ţară, ţară, ascultă glasul Domnului! 30Așa vorbește Domnul: ‘Scrieţi pe omul acesta ca lipsit de
22:30
1 Cron. 3:16,17Mat. 1:12
copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viaţa lui, căci niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnie al lui David
22:30
Cap. 36:30.

și să domnească peste Iuda.’”