Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

Sfatul lui Ieremia

271La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul

27:1
Vers. 3,12,20. Cap. 28:1.

lui Iuda, a fost rostit către Ieremia, din partea Domnului, următorul cuvânt: 2„Așa mi-a vorbit Domnul: ‘Fă-ţi niște legături și niște juguri și puneţi-le
27:2
Cap. 28:10,12.
Ezec. 4:1
12:3
24:3
la gât. 3Trimite-le împăratului Edomului, împăratului Moabului, împăratului copiilor lui Amon, împăratului Tirului și împăratului Sidonului, prin trimișii care au venit la Ierusalim, la Zedechia, împăratul lui Iuda. 4Și spune-le să spună stăpânilor lor: «Așa vorbește Domnul oștirilor, Împăratul lui Israel. Iată ce să spuneţi stăpânilor voștri: 5‹Eu am
27:5
Ps. 115:15
146:6Is. 45:12
făcut pământul, pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea Mea cea mare și cu braţul Meu întins, și dau
27:5
Ps. 115:16Dan. 4:17,25,32
pământul cui Îmi place. 6Acum
27:6
Cap. 28:14.

dau toate aceste ţări în mâinile robului
27:6
Cap. 25:9;
43:10Ezec. 29:18,20
Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi dau chiar și fiarele
27:6
Cap. 28:14.
Dan. 2:38
câmpului ca să-i fie supuse. 7Toate
27:7
2 Cron. 36:20
neamurile vor fi supuse lui, fiului său și fiului fiului său, până va veni și vremea
27:7
Cap. 25:12;
50:27Dan. 5:26
ţării lui și o vor supune
27:7
Cap. 25:14.

neamuri puternice și împăraţi mari. 8Dar, dacă un popor sau o împărăţie nu se va supune lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și nu-și va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete și cu ciumă›, zice Domnul, ‹până îl voi nimici prin mâna lui. 9De aceea, să n-ascultaţi pe prorocii voștri, pe ghicitorii voștri, pe visătorii voștri, pe cititorii voștri în stele și pe vrăjitorii voștri, care vă zic: „Nu veţi fi supuși împăratului Babilonului!” 10Căci
27:10
Vers. 14.

ei vă prorocesc minciuni, ca să fiţi depărtaţi din ţara voastră, ca să vă izgonesc și să pieriţi. 11Dar, pe poporul care își va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului și care-i va fi supus, îl voi lăsa în ţara lui›, zice Domnul, ‹ca s-o lucreze și să locuiască în ea.›»’” 12Am spus întocmai aceleași lucruri lui Zedechia
27:12
Cap. 28:1;
38:17
, împăratul lui Iuda: „Plecaţi-vă grumazul sub jugul împăratului Babilonului, supuneţi-vă lui și poporului lui, și veţi trăi. 13Pentru ce să muriţi
27:13
Ezec. 18:31
, tu și poporul tău, de sabie, de foamete și de ciumă, cum a hotărât Domnul asupra poporului care nu se va supune împăratului Babilonului? 14N-ascultaţi de cuvintele prorocilor care vă zic: ‘Nu veţi fi supuși împăratului Babilonului!’ Căci ei vă prorocesc
27:14
Cap. 14:14;
23:21
29:8,9
minciuni. 15Nu i-am trimis Eu”, zice Domnul, „ci prorocesc minciuni în Numele Meu, ca să vă izgonesc și să pieriţi, voi și prorocii care vă prorocesc!” 16Am vorbit și preoţilor și întregului popor și le-am spus: „Așa vorbește Domnul: ‘N-ascultaţi de cuvintele prorocilor voștri, care vă prorocesc și zic: «Iată că uneltele
27:16
2 Cron. 36:7,10Dan. 1:2
Casei Domnului vor fi aduse în curând din Babilon!» Căci ei vă prorocesc minciuni. 17Nu-i ascultaţi; supuneţi-vă împăratului Babilonului și veţi trăi. Pentru ce să ajungă cetatea aceasta o dărâmătură? 18Dacă sunt ei proroci și dacă este cu ei Cuvântul Domnului, să mijlocească la Domnul oștirilor, pentru ca uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim să nu se ducă în Babilon.’ 19Căci așa vorbește Domnul oștirilor cu privire la stâlpi
27:19
2 Împ. 25:13
, la marea de aramă, la temelii și la toate celelalte unelte care au mai rămas în cetatea aceasta 20și care n-au fost ridicate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, când a luat robi din Ierusalim
27:20
2 Împ. 24:14,15
în Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toţi mai-marii lui Iuda și ai Ierusalimului; 21așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim: 22‘Ele vor fi duse
27:22
2 Împ. 25:132 Cron. 36:18
în Babilon și vor rămâne acolo până în ziua când le voi căuta
27:22
2 Cron. 36:2132:5
Eu’, zice Domnul, ‘când le voi ridica
27:22
Ezra 1:7
7:19
iarăși și le voi aduce înapoi în locul acesta.’”