Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

Prorocia lui Ieremia împotriva lui Hanania

281În același

28:1
Cap. 27:1.

an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, proroc din Gabaon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor și a întregului popor: 2„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Eu sfărâm jugul
28:2
Cap. 27:12.

împăratului Babilonului! 3Peste doi
28:3
Cap. 27:16.

ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului, pe care le-a ridicat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, din locul acesta și le-a dus în Babilon. 4Și voi aduce înapoi, în locul acesta’, zice Domnul, ‘pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toţi prinșii de război ai lui Iuda, care s-au dus în Babilon, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului.’” 5Prorocul Ieremia a răspuns prorocului Hanania în faţa preoţilor și a întregului popor, care stăteau în Casa Domnului. 6Ieremia, prorocul, a zis: „Amin!
28:6
1 Împ. 1:36
Așa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai prorocit tu și să aducă înapoi din Babilon în locul acesta uneltele Casei Domnului și pe toţi prinșii de război! 7Numai ascultă cuvântul pe care-l rostesc eu în auzul tău și în auzul întregului popor: 8‘Prorocii care au fost înaintea mea și înaintea ta, din vremurile străvechi, au prorocit război, foamete și ciumă împotriva unor ţări puternice și împotriva unor împărăţii mari. 9Dar, dacă un proroc
28:9
Deut. 18:22
prorocește pacea, numai după împlinirea celor ce prorocește se va cunoaște că este cu adevărat trimis de Domnul.’” 10Atunci, prorocul Hanania a ridicat jugul
28:10
Cap. 27:2.

de pe grumazul prorocului Ieremia și l-a sfărâmat. 11Și Hanania a zis în faţa întregului popor: „Așa vorbește Domnul: ‘Așa voi sfărâma peste doi ani de pe
28:11
Cap. 27:7.

grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului!’” Prorocul Ieremia a plecat. 12După ce a sfărâmat prorocul Hanania jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 13„Du-te și spune lui Hanania: ‘Așa vorbește Domnul: «Ai sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier!» 14Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Pun un jug de fier
28:14
Deut. 28:48
pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și-i vor sluji; și-i dau chiar
28:14
Cap. 27:6.

și fiarele câmpului!»’” 15Și prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: „Ascultă, Hanania! Domnul nu te-a trimis, ci tu
28:15
Cap. 29:31.
Ezec. 13:22
insufli poporului o încredere mincinoasă. 16De aceea, așa vorbește Domnul: ‘Iată, te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire
28:16
Deut. 13:5
împotriva Domnului.’” 17Și prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a șaptea.