Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

Scrisoare către prinșii de război

291Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășiţa bătrânilor din robie, preoţilor, prorocilor și întregului popor pe care-i dusese în robie Nebucadneţar, din Ierusalim la Babilon, 2după ce împăratul Ieconia

29:2
2 Împ. 24:12
, împărăteasa, famenii dregători, căpeteniile lui Iuda și ale Ierusalimului, lemnarii și fierarii au părăsit Ierusalimul. 3Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui Șafan, și prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, trimiși la Babilon de Zedechia, împăratul lui Iuda, la Nebucadneţar, împăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele: 4„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toţi prinșii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon: 5‘Zidiţi
29:5
Vers. 28.

case și locuiţi-le; sădiţi grădini și mâncaţi din roadele lor! 6Luaţi-vă neveste și faceţi fii și fiice; însuraţi-vă fiii și măritaţi-vă fetele, să facă fii și fiice, ca să vă înmulţiţi acolo unde sunteţi și să nu vă împuţinaţi. 7Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie și rugaţi-vă
29:7
Ezra 6:101 Tim. 2:2
Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!’ 8Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Nu vă lăsaţi
29:8
Cap. 14:14;
23:21
27:14,15Efes. 5:6
amăgiţi de prorocii voștri, care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri; n-ascultaţi nici de visătorii voștri, ale căror vise voi le pricinuiţi! 9Căci ei
29:9
Vers. 31.

vă prorocesc minciuni în Numele Meu. Eu nu i-am trimis’, zice Domnul. 10Dar iată ce zice Domnul: ‘De îndată ce vor trece șaptezeci
29:10
2 Cron. 36:21,22Ezra 1:1Dan. 9:2
de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. 11Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi’, zice Domnul, ‘gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. 12Voi Mă veţi chema
29:12
Dan. 9:3
, și veţi pleca; Mă veţi ruga, și vă voi asculta. 13Mă veţi
29:13
Lev. 26:39,40Deut. 30:1
căuta, și Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată
29:13
Cap. 24:7.

inima. 14Mă voi lăsa
29:14
Deut. 4:7Ps. 32:6
46:1Is. 55:6
să fiu găsit de voi’, zice Domnul, ‘și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război; vă voi strânge
29:14
Cap. 23:3,8;
30:3
32:37
din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit’, zice Domnul, ‘și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie.’ 15Totuși voi ziceţi: ‘Dumnezeu ne-a ridicat proroci în Babilon!’ 16Așa vorbește Domnul asupra împăratului care șade pe scaunul de domnie al lui David, asupra întregului popor care locuiește în cetatea aceasta, asupra fraţilor voștri care n-au mers cu voi în robie, 17așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iată, voi trimite între ei sabie
29:17
Cap. 24:10.

, foamete și ciumă și-i voi face ca niște smochine
29:17
Cap. 24:8.

grozave care, de rele ce sunt, nu se pot mânca. 18Îi voi urmări
29:18
Deut. 28:252 Cron. 29:824:9
34:17
cu sabie, cu foamete și cu ciumă, îi voi face o pricină de spaimă pentru toate împărăţiile pământului, de blestem
29:18
Cap. 26:6;
42:18
, de pustiire, de batjocură și de ocară printre toate neamurile pe unde îi voi izgoni, 19pentru că n-au ascultat cuvintele Mele’, zice Domnul, ‘ei, cărora în nenumărate rânduri le-am trimis
29:19
Cap. 25:4;
32:33
pe robii Mei, prorocii, dar n-aţi vrut să ascultaţi’, zice Domnul. 20Voi însă ascultaţi Cuvântul Domnului, voi, toţi prinșii de război pe care v-am trimis din Ierusalim în Babilon! 21Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, și despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă prorocesc minciuni în Numele Meu: ‘Iată, îi dau în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și-i va omorî sub ochii voștri. 22Vor sluji ca prilej de blestem
29:22
Gen. 48:20Is. 65:15
între toţi prinșii de război ai lui Iuda care sunt la Babilon. Și se va zice: «Să-ţi facă Domnul ca lui Zedechia și ca lui Ahab, pe care
29:22
Dan. 3:6
împăratul Babilonului i-a fript în foc!» 23Și lucrul acesta se va întâmpla pentru că au făcut o
29:23
Cap. 23:14.

mișelie în Israel, preacurvind cu nevestele aproapelui lor, și pentru că au spus minciuni în Numele Meu, când Eu nu le dădusem nicio poruncă. Știu lucrul acesta și sunt martor’, zice Domnul. 24Iar lui Șemaia, Nehelamitul, să-i spui: 25‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Tu ai trimis în numele tău întregului popor din Ierusalim, lui
29:25
2 Împ. 25:18
Ţefania, fiul lui Maaseia, preotul, și tuturor preoţilor, o scrisoare cu următorul cuprins: 26‹Domnul te-a pus preot în locul preotului Iehoiada, ca să priveghezi
29:26
Cap. 20:1.

în Casa Domnului peste toţi nebunii
29:26
2 Împ. 9:11Fapte 26:24
și peste toţi cei ce se dau drept proroci, ca să-i arunci în butuci
29:26
Cap. 20:2.

și în fiare. 27Acum, pentru ce nu pedepsești pe Ieremia din Anatot, care prorocește printre voi? 28Ba încă a trimis chiar să ne spună în Babilon: „Robia va fi lungă; zidiţi
29:28
Vers. 5.

case și locuiţi-le; sădiţi grădini și mâncaţi din roadele lor!”›»’ 29(Preotul Ţefania citise în adevăr scrisoarea aceasta în faţa prorocului Ieremia.) 30Și Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 31‘Trimite să spună tuturor celor din robie: «Așa vorbește Domnul despre Șemaia, Nehelamitul: ‹Pentru că Șemaia vă prorocește fără
29:31
Cap. 28:15.

să-l fi trimis Eu și vă insuflă o încredere mincinoasă, 32iată ce zice Domnul: „Voi pedepsi pe Șemaia, Nehelamitul, și sămânţa lui: niciunul din ai lui nu va locui în mijlocul poporului acestuia și nu va vedea binele pe care-l voi face poporului Meu”, zice Domnul, „căci
29:32
Cap. 28:16.

el a propovăduit răzvrătire împotriva Domnului.”›»’”