Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

Prorocia lui Ieremia împotriva lui Hanania

281În același

28:1
Cap. 27:1.
an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, proroc din Gabaon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor și a întregului popor: 2„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Eu sfărâm jugul
28:2
Cap. 27:12.
împăratului Babilonului! 3Peste doi
28:3
Cap. 27:16.
ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului, pe care le-a ridicat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, din locul acesta și le-a dus în Babilon. 4Și voi aduce înapoi, în locul acesta’, zice Domnul, ‘pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toţi prinșii de război ai lui Iuda, care s-au dus în Babilon, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului.’” 5Prorocul Ieremia a răspuns prorocului Hanania în faţa preoţilor și a întregului popor, care stăteau în Casa Domnului. 6Ieremia, prorocul, a zis: „Amin!
28:6
1 Împ. 1:36
Așa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai prorocit tu și să aducă înapoi din Babilon în locul acesta uneltele Casei Domnului și pe toţi prinșii de război! 7Numai ascultă cuvântul pe care-l rostesc eu în auzul tău și în auzul întregului popor: 8‘Prorocii care au fost înaintea mea și înaintea ta, din vremurile străvechi, au prorocit război, foamete și ciumă împotriva unor ţări puternice și împotriva unor împărăţii mari. 9Dar, dacă un proroc
28:9
Deut. 18:22
prorocește pacea, numai după împlinirea celor ce prorocește se va cunoaște că este cu adevărat trimis de Domnul.’” 10Atunci, prorocul Hanania a ridicat jugul
28:10
Cap. 27:2.
de pe grumazul prorocului Ieremia și l-a sfărâmat. 11Și Hanania a zis în faţa întregului popor: „Așa vorbește Domnul: ‘Așa voi sfărâma peste doi ani de pe
28:11
Cap. 27:7.
grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului!’” Prorocul Ieremia a plecat. 12După ce a sfărâmat prorocul Hanania jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 13„Du-te și spune lui Hanania: ‘Așa vorbește Domnul: «Ai sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier!» 14Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Pun un jug de fier
28:14
Deut. 28:48
pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și-i vor sluji; și-i dau chiar
28:14
Cap. 27:6.
și fiarele câmpului!»’” 15Și prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: „Ascultă, Hanania! Domnul nu te-a trimis, ci tu
28:15
Cap. 29:31.
insufli poporului o încredere mincinoasă. 16De aceea, așa vorbește Domnul: ‘Iată, te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire
28:16
Deut. 13:5
împotriva Domnului.’” 17Și prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a șaptea.

29

Scrisoare către prinșii de război

291Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășiţa bătrânilor din robie, preoţilor, prorocilor și întregului popor pe care-i dusese în robie Nebucadneţar, din Ierusalim la Babilon, 2după ce împăratul Ieconia

29:2
2 Împ. 24:12
, împărăteasa, famenii dregători, căpeteniile lui Iuda și ale Ierusalimului, lemnarii și fierarii au părăsit Ierusalimul. 3Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui Șafan, și prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, trimiși la Babilon de Zedechia, împăratul lui Iuda, la Nebucadneţar, împăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele: 4„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toţi prinșii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon: 5‘Zidiţi
29:5
Vers. 28.
case și locuiţi-le; sădiţi grădini și mâncaţi din roadele lor! 6Luaţi-vă neveste și faceţi fii și fiice; însuraţi-vă fiii și măritaţi-vă fetele, să facă fii și fiice, ca să vă înmulţiţi acolo unde sunteţi și să nu vă împuţinaţi. 7Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie și rugaţi-vă
29:7
Ezra 6:101 Tim. 2:2
Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!’ 8Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Nu vă lăsaţi
29:8
Cap. 14:14;
amăgiţi de prorocii voștri, care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri; n-ascultaţi nici de visătorii voștri, ale căror vise voi le pricinuiţi! 9Căci ei
29:9
Vers. 31.
vă prorocesc minciuni în Numele Meu. Eu nu i-am trimis’, zice Domnul. 10Dar iată ce zice Domnul: ‘De îndată ce vor trece șaptezeci
29:10
2 Cron. 36:21,22Ezra 1:1Dan. 9:2
de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. 11Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi’, zice Domnul, ‘gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. 12Voi Mă veţi chema
29:12
Dan. 9:3
, și veţi pleca; Mă veţi ruga, și vă voi asculta. 13Mă veţi
29:13
Lev. 26:39,40Deut. 30:1
căuta, și Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată
29:13
Cap. 24:7.
inima. 14Mă voi lăsa
29:14
Deut. 4:7Ps. 32:6
46:1Is. 55:6
să fiu găsit de voi’, zice Domnul, ‘și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război; vă voi strânge
29:14
Cap. 23:3,8;
din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit’, zice Domnul, ‘și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie.’ 15Totuși voi ziceţi: ‘Dumnezeu ne-a ridicat proroci în Babilon!’ 16Așa vorbește Domnul asupra împăratului care șade pe scaunul de domnie al lui David, asupra întregului popor care locuiește în cetatea aceasta, asupra fraţilor voștri care n-au mers cu voi în robie, 17așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iată, voi trimite între ei sabie
29:17
Cap. 24:10.
, foamete și ciumă și-i voi face ca niște smochine
29:17
Cap. 24:8.
grozave care, de rele ce sunt, nu se pot mânca. 18Îi voi urmări
29:18
Deut. 28:252 Cron. 29:824:9
34:17
cu sabie, cu foamete și cu ciumă, îi voi face o pricină de spaimă pentru toate împărăţiile pământului, de blestem
29:18
Cap. 26:6;
, de pustiire, de batjocură și de ocară printre toate neamurile pe unde îi voi izgoni, 19pentru că n-au ascultat cuvintele Mele’, zice Domnul, ‘ei, cărora în nenumărate rânduri le-am trimis
29:19
Cap. 25:4;
pe robii Mei, prorocii, dar n-aţi vrut să ascultaţi’, zice Domnul. 20Voi însă ascultaţi Cuvântul Domnului, voi, toţi prinșii de război pe care v-am trimis din Ierusalim în Babilon! 21Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, și despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă prorocesc minciuni în Numele Meu: ‘Iată, îi dau în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și-i va omorî sub ochii voștri. 22Vor sluji ca prilej de blestem
29:22
Gen. 48:20Is. 65:15
între toţi prinșii de război ai lui Iuda care sunt la Babilon. Și se va zice: «Să-ţi facă Domnul ca lui Zedechia și ca lui Ahab, pe care
29:22
Dan. 3:6
împăratul Babilonului i-a fript în foc!» 23Și lucrul acesta se va întâmpla pentru că au făcut o
29:23
Cap. 23:14.
mișelie în Israel, preacurvind cu nevestele aproapelui lor, și pentru că au spus minciuni în Numele Meu, când Eu nu le dădusem nicio poruncă. Știu lucrul acesta și sunt martor’, zice Domnul. 24Iar lui Șemaia, Nehelamitul, să-i spui: 25‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Tu ai trimis în numele tău întregului popor din Ierusalim, lui
29:25
2 Împ. 25:18
Ţefania, fiul lui Maaseia, preotul, și tuturor preoţilor, o scrisoare cu următorul cuprins: 26‹Domnul te-a pus preot în locul preotului Iehoiada, ca să priveghezi
29:26
Cap. 20:1.
în Casa Domnului peste toţi nebunii
29:26
2 Împ. 9:11Fapte 26:24
și peste toţi cei ce se dau drept proroci, ca să-i arunci în butuci
29:26
Cap. 20:2.
și în fiare. 27Acum, pentru ce nu pedepsești pe Ieremia din Anatot, care prorocește printre voi? 28Ba încă a trimis chiar să ne spună în Babilon: „Robia va fi lungă; zidiţi
29:28
Vers. 5.
case și locuiţi-le; sădiţi grădini și mâncaţi din roadele lor!”›»’ 29(Preotul Ţefania citise în adevăr scrisoarea aceasta în faţa prorocului Ieremia.) 30Și Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 31‘Trimite să spună tuturor celor din robie: «Așa vorbește Domnul despre Șemaia, Nehelamitul: ‹Pentru că Șemaia vă prorocește fără
29:31
Cap. 28:15.
să-l fi trimis Eu și vă insuflă o încredere mincinoasă, 32iată ce zice Domnul: „Voi pedepsi pe Șemaia, Nehelamitul, și sămânţa lui: niciunul din ai lui nu va locui în mijlocul poporului acestuia și nu va vedea binele pe care-l voi face poporului Meu”, zice Domnul, „căci
29:32
Cap. 28:16.
el a propovăduit răzvrătire împotriva Domnului.”›»’”

30

Întoarcerea din robie

301Iată Cuvântul rostit lui Ieremia din partea Domnului: 2„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ţi le-am spus. 3Iată, vin zile’, zice Domnul, ‘când voi aduce înapoi

30:3
Vers. 18. Cap. 32:44.
prinșii de război ai poporului Meu Israel și Iuda’, zice Domnul; ‘îi voi aduce înapoi
30:3
Cap. 16:15.
în ţara pe care am dat-o părinţilor lor și o vor stăpâni.’” 4Iată însă cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel și asupra lui Iuda: 5„Așa vorbește Domnul: ‘Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace! 6Întrebaţi și vedeţi dacă nu cumva naște vreun bărbat! Pentru ce văd pe toţi bărbaţii cu mâinile pe coapse, ca o femeie
30:6
Cap. 4:31;
la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate feţele? 7Vai! căci
30:7
Ioel 2:11,31Amos 5:18Ţef. 1:14
ziua aceea este mare! Niciuna n-a fost
30:7
Dan. 12:1
ca ea! Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. 8În ziua aceea’, zice Domnul oștirilor, ‘voi sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile, și străinii nu-l vor mai supune. 9Ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor
30:9
Is. 55:3,4Ezec. 34:23
37:24Osea 3:5
David, pe care li-l voi scula
30:9
Luca 1:69Fapte 2:30
13:23
. 10De aceea, nu
30:10
Is. 41:13
43:5
44:2
te teme, robul Meu Iacov’, zice Domnul, ‘și nu te speria, Israele! Căci te voi izbăvi din
30:10
Cap. 3:18.
ţara cea depărtată și îţi voi izbăvi sămânţa din ţara în care este roabă; Iacov se va întoarce iarăși, va avea odihnă și liniște și nu-l va mai tulbura nimeni. 11Căci Eu sunt cu tine’, zice Domnul, ‘ca să te izbăvesc; voi nimici
30:11
Amos 9:8
pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine
30:11
Cap. 4:27.
nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate
30:11
Ps. 6:1Is. 27:8
, nu pot să te las nepedepsit.’ 12Așa vorbește Domnul: ‘Lovitura
30:12
2 Cron. 36:16
ta este de nevindecat și rana ta este usturătoare. 13Niciunul nu-ţi apără pricina, ca să-ţi lege rana; nu-i niciun leac
30:13
Cap. 8:22.
, niciun mijloc de vindecare! 14Toţi cei ce te iubeau
30:14
Plâng. 1:2
te uită, niciunuia nu-i pasă de tine, căci te-am lovit cum lovesc pe un vrăjmaș
30:14
Iov 13:24
16:9
19:11
, te-am pedepsit cu putere
30:14
Iov 30:21
din pricina mulţimii
30:14
Cap. 5:6.
nelegiuirilor tale și a marelui număr al păcatelor tale. 15De ce te
30:15
Cap. 15:18.
plângi de rana ta, de durerea pe care ţi-o pricinuiește boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri! 16Totuși toţi cei ce te mănâncă
30:16
Exod 23:22Is. 33:1
41:11
vor fi mâncaţi și toţi vrăjmașii tăi, toţi, vor merge în robie; cei ce te jefuiesc vor fi jefuiţi și voi da pradă pe toţi cei ce te prădează. 17Dar
30:17
Cap. 33:6.
te voi vindeca și îţi voi lega rănile’, zice Domnul. ‘Căci ei te numesc: «Cel izgonit, Sionul acela de care nimănui nu-i pasă».’ 18Așa vorbește Domnul: ‘Iată, aduc înapoi
30:18
Vers. 3. Cap. 33:7,11.
pe prinșii de război ai corturilor lui Iacov și Mi-e milă
30:18
Ps. 102:13
de locașurile lui; cetatea va fi zidită iarăși pe dealurile ei și casa împărătească va fi locuită iarăși cum era. 19Din mijlocul
30:19
Is. 35:10
51:1133:10,11
lor se vor înălţa mulţumiri și strigăte de bucurie; Îi voi
30:19
Zah. 10:8
înmulţi și nu se vor împuţina; îi voi cinsti și nu vor fi dispreţuiţi. 20Fiii lui vor fi ca altădată
30:20
Is. 1:26
, adunarea lui va rămâne înaintea Mea și voi pedepsi pe toţi asupritorii lui. 21Căpetenia lui va fi din mijlocul lui și
30:21
Gen. 49:10
stăpânitorul lui va ieși din mijlocul lui; îl voi apropia
30:21
Num. 16:5
, și va veni la Mine, căci cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de Mine?’, zice Domnul. 22‘Voi veţi fi poporul
30:22
Cap. 24:7;
Meu, și Eu voi fi Dumnezeul vostru.’” 23Iată furtuna
30:23
Cap. 23:19,20;
Domnului, urgia izbucnește, se năpustește vijelia și cade peste capul celor răi! 24Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până ce va împlini și va înfăptui gândurile inimii Lui. Veţi înţelege în totul lucrul acesta în
30:24
Gen. 49:1
cursul vremurilor.