Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31El zice: ‘Când se desparte un bărbat de nevastă-sa, pe care o părăsește, și ea ajunge nevasta altuia, se mai întoarce

3:1
Deut. 24:4
bărbatul acesta la ea?’ N-ar fi chiar și ţara
3:1
Cap. 2:7.

aceea spurcată? Și tu ai curvit
3:1
Cap. 2:20.
Ezec. 16:26,28,29
cu mulţi ibovnici, și să
3:1
Cap. 4:1.
Zah. 1:3
te întorci iarăși la Mine?”, zice Domnul. 2„Ridică-ţi ochii spre înălţimi
3:2
Deut. 12:2
și privește. Unde n-ai curvit? Te ţineai
3:2
Gen. 38:14Prov. 23:28Ezec. 16:24,25
la drumuri, ca arabul în pustie, și ai spurcat
3:2
Cap. 2:7. Vers. 9.

ţara prin curviile tale și cu răutatea ta! 3Măcar că ploile au fost oprite
3:3
Lev. 26:19Deut. 28:23,2414:4
și ploaia de primăvară a lipsit, totuși tu ţi-ai păstrat fruntea de curvă
3:3
Cap. 5:3;
6:15
8:12Ezec. 3:7Ţef. 3:5
și n-ai vrut să ai rușine! 4Acum – nu-i așa? – strigi la Mine: ‘Tată! Tu ai fost
3:4
Prov. 2:17
Prietenul tinereţii
3:4
Cap. 2:2.
Osea 2:15
mele! 5Își va ţine El mânia
3:5
Ps. 77:7
103:9Is. 57:16
pe vecie? O va păstra El totdeauna?’ Iată, așa ai vorbit, și totuși ai făcut lucruri nelegiuite cât ai putut!”

Îndemnuri la pocăinţă

6Domnul mi-a zis pe vremea împăratului Iosia: „Ai văzut ce a făcut necredincioasa

3:6
Vers. 11,14. Cap. 7:24.

Israel? S-a dus
3:6
Cap. 2:20.

pe orice munte înalt și sub orice copac verde și a curvit acolo. 7Eu ziceam că, după ce a făcut
3:7
2 Împ. 17:13
toate aceste lucruri, se va întoarce la Mine. Dar nu s-a întors. Și sora
3:7
Ezec. 16:46
23:2,4
ei, vicleana Iuda, a fost martoră la aceasta. 8Și, cu toate că a
3:8
Ezec. 23:9
văzut că M-am despărţit
3:8
2 Împ. 17:6,18
de necredincioasa Israel din pricina tuturor preacurviilor ei și i-am dat cartea ei de despărţire, totuși soră-sa, vicleana
3:8
Ezec. 23:11
Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel. 9Și astfel, prin necurăţia ei strigătoare, Israel a spurcat
3:9
Cap. 2:7. Vers. 2.

ţara, a preacurvit cu piatra
3:9
Cap. 2:27.

și lemnul. 10Cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la Mine din toată inima
3:10
2 Cron. 34:33Osea 7:14
ei, ci cu prefăcătorie”, zice Domnul. 11Domnul mi-a zis: „Necredincioasa Israel pare nevinovată faţă de vicleana
3:11
Ezec. 16:51
23:11
Iuda. 12Du-te de strigă aceste cuvinte spre miazănoapte
3:12
2 Împ. 17:6
și zi: ‘Întoarce-te, necredincioasă Israel’, zice Domnul. ‘Nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt
3:12
Ps. 86:15
103:8,9
milostiv’, zice Domnul, ‘și nu ţin mânie pe vecie. 13Recunoaște-ţi
3:13
Lev. 26:40Deut. 30:1,2Prov. 28:13
numai nelegiuirea, recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat
3:13
Vers. 2.
Ezec. 16:15,24,25
încoace și încolo la dumnezei străini
3:13
Cap. 2:25.

, sub orice copac
3:13
Deut. 12:2
verde, și că n-ai ascultat glasul Meu’, zice Domnul. 14Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi”, zice Domnul, „căci
3:14
Cap. 31:32.
Osea 2:19,20
Eu sunt Stăpânul vostru, Eu vă voi lua pe unul
3:14
Rom. 11:5
dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi aduce înapoi, în Sion. 15Vă voi da păstori
3:15
Cap. 23:4.
Ezec. 34:23Efes. 4:11
după inima Mea și vă vor paște
3:15
Fapte 20:28
cu pricepere și cu înţelepciune. 16Când vă veţi înmulţi și veţi crește în ţară, în zilele acelea”, zice Domnul, „nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui
3:16
Is. 65:17
în gând, nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simţi lipsa și nici nu vor mai face altul. 17În vremea aceea, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului; toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în
3:17
Is. 60:9
Numele Domnului și nu vor mai urma pornirile inimii lor rele. 18În zilele acelea, casa
3:18
Is. 11:13Ezec. 37:16-22Osea 1:11
lui Iuda va umbla cu casa lui Israel și vor veni împreună din ţara de la miazănoapte
3:18
Vers. 12. Cap. 31:8.

în ţara
3:18
Amos 9:15
pe care am dat-o în stăpânire părinţilor voștri. 19Eu ziceam: ‘Cum să te pun printre copiii Mei și să-ţi dau o ţară plăcută
3:19
Ps. 106:24Ezec. 20:6Dan. 8:9
11:16,41,45
, o moștenire, podoabă între podoabele neamurilor?’ Mă gândeam că Mă vei chema: ‘Tată
3:19
Is. 63:16
!’ și nu te vei mai abate de la Mine. 20Dar, cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa Mi-aţi fost necredincioși
3:20
Is. 48:8
voi, casa lui Israel”, zice Domnul. 21Un vuiet se aude pe înălţimi
3:21
Is. 15:2
: sunt plânsetele și rugăminţile de iertare ale copiilor lui Israel, căci și-au sucit calea și au uitat pe Domnul Dumnezeul lor. 22„Întoarceţi-vă
3:22
Vers. 14.
Osea 14:1
, copii răzvrătiţi, și vă voi ierta
3:22
Osea 6:1
14:4
abaterile.” – „Iată-ne, venim la Tine, căci Tu ești Domnul Dumnezeul nostru. 23În adevăr
3:23
Ps. 121:1,2
, zadarnic se așteaptă mântuire de la dealuri și de la mulţimea munţilor; în adevăr, în
3:23
Ps. 3:8
Domnul Dumnezeul nostru este mântuirea lui Israel. 24Idolii, dimpotrivă
3:24
Cap. 11:13.
Osea 9:10
, au mâncat rodul muncii părinţilor noștri din tinereţea noastră: oile și boii lor, fiii și fiicele lor. 25Să ne culcăm în rușinea noastră și să ne învelim cu ocara noastră, căci am păcătuit
3:25
Ezra 9:7
împotriva Domnului Dumnezeului nostru, noi și părinţii noștri, din tinereţea noastră și până în ziua de azi, și n-am ascultat
3:25
Cap. 22:21.

glasul Domnului Dumnezeului nostru.”