Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

Prorocie asupra sorţii lui Zedechia

341Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului când

34:1
2 Împ. 25:1
Nebucadneţar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea sa și toate împărăţiile
34:1
Cap. 1:15.

pământului de sub stăpânirea lui și toate popoarele făceau război împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăţilor care ţineau de el: 2„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te de spune lui Zedechia, împăratul lui Iuda, și zi-i: «Așa vorbește Domnul: ‹Iată
34:2
Cap. 21:10;
32:3,28
, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului și o va
34:2
Cap. 32:29. Vers. 22.

arde cu foc. 3Și tu
34:3
Cap. 32:4.

nu vei scăpa din mâinile lui, ci vei fi luat și dat în mâna lui, vei da ochi cu împăratul Babilonului, el îţi va vorbi gură către gură și vei merge la Babilon.›»’ 4Numai, ascultă Cuvântul Domnului, Zedechia, împăratul lui Iuda! Așa vorbește Domnul despre tine: ‘Nu vei muri ucis de sabie, 5ci vei muri în pace și, cum au ars miresme
34:5
2 Cron. 16:14
21:19
pentru părinţii tăi, vechii împăraţi, care au fost înaintea ta, tot așa vor arde
34:5
Dan. 2:46
și pentru tine și te vor
34:5
Cap. 22:18.

jeli, zicând: «Vai, doamne!» Căci Eu am rostit cuvântul acesta’, zice Domnul.” 6Prorocul Ieremia a spus toate aceste cuvinte lui Zedechia, împăratul lui Iuda, la Ierusalim, 7pe când oastea împăratului Babilonului lupta împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor celorlalte cetăţi ale lui Iuda, împotriva Lachisului și Azechei, căci acestea erau cetăţile
34:7
2 Împ. 18:13
19:82 Cron. 11:5,9
care mai rămăseseră din toate cetăţile întărite ale lui Iuda.

Ameninţări

8Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce împăratul Zedechia făcuse o învoială cu tot poporul Ierusalimului ca să vestească slobozenia

34:8
Exod 21:2Lev. 25:10
robilor, 9pentru ca
34:9
Neem. 5:11
fiecare să lase slobozi pe robul și roaba sa, pe evreu și pe evreică, și nimeni
34:9
Lev. 25:39-46
să nu mai ţină în robie pe fratele său iudeu. 10Toate căpeteniile și tot poporul care făcuseră învoiala s-au legat să lase slobozi fiecare pe robul și roaba lui și să nu-i mai ţină în robie. Ei au ascultat și le-au dat drumul. 11Dar, mai pe urmă
34:11
Vers. 21. Cap. 37:5.

, s-au răzgândit, au luat înapoi pe robii și roabele pe care-i sloboziseră și i-au silit să le fie iarăși robi și roabe. 12Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia din partea Domnului astfel: 13„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu am făcut un legământ cu părinţii voștri în ziua când i-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei și le-am zis: 14«După șapte
34:14
Exod 21:2
23:10Deut. 15:12
ani, fiecare din voi să lase slobod pe fratele său evreu care i se vinde lui; șase ani să-ţi slujească și apoi să-l lași slobod de la tine.» Dar părinţii voștri nu M-au ascultat și n-au luat aminte la Mine. 15Voi v-aţi întors astăzi în voi înșivă, aţi făcut ce este bine înaintea Mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele său, și aţi făcut o învoială
34:15
2 Împ. 23:3Neem. 10:29
înaintea Mea, în Casa
34:15
Cap. 7:10.

peste care este chemat Numele Meu. 16Dar pe urmă v-aţi luat vorba îndărăt și Mi-aţi pângărit
34:16
Exod 20:7Lev. 19:12
Numele, luând iarăși înapoi fiecare pe robii și roabele pe care-i sloboziserăţi și-i lăsaserăţi în voia lor, și i-aţi silit să vă fie iarăși robi și roabe.’ 17De aceea așa vorbește Domnul: ‘Nu M-aţi ascultat ca să vestiţi slobozenia
34:17
Mat. 7:2Gal. 6:7Iac. 2:13
fiecare pentru fratele său, fiecare pentru aproapele său. Iată, Eu vestesc împotriva voastră’, zice Domnul, ‘slobozenia sabiei
34:17
Cap. 32:24,36.

, ciumei și foametei și vă voi face de pomină printre toate împărăţiile
34:17
Deut. 28:25,64
pământului. 18Și pe oamenii care au călcat legământul Meu, care n-au păzit îndatoririle învoielii pe care o făcuseră înaintea Mea, tăind
34:18
Gen. 15:10,17
un viţel în două și trecând printre cele două jumătăţi ale lui, 19și anume pe căpeteniile lui Iuda și pe căpeteniile Ierusalimului, pe famenii dregători, pe preoţi și pe tot poporul ţării, care au trecut printre bucăţile viţelului, 20îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viaţa, și trupurile lor moarte
34:20
Cap. 7:33;
16:4
19:7
vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor câmpului. 21Dar pe Zedechia, împăratul lui Iuda, și pe căpeteniile lui, îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viaţa, în mâinile oștirii împăratului Babilonului, care
34:21
Cap. 37:5,11.

a plecat de la voi! 22Iată
34:22
Cap. 37:8,10.

, voi da poruncă’, zice Domnul, ‘și-i voi aduce înapoi împotriva cetăţii acesteia; o vor
34:22
Cap. 38:3;
39:1,2,8
52:7,13
bate, o vor lua și o vor arde cu foc. Și voi preface
34:22
Cap. 9:11;
44:2,6
cetăţile lui Iuda într-un pustiu fără locuitori.’”