Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
35

Recabiţii

351Cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel: 2„Du-te la casa recabiţilor

35:2
2 Împ. 10:151 Cron. 2:55
, vorbește cu ei și adu-i în Casa Domnului, în una din chilii
35:2
1 Împ. 6:5
, și dă-le să bea vin!” 3Am luat pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia, pe fraţii săi, pe toţi fiii săi și toată casa recabiţilor 4și i-am dus la Casa Domnului, în chilia fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, lângă chilia căpeteniilor, deasupra chiliei lui Maaseia, fiul lui Șalum, ușierul
35:4
2 Împ. 12:9
25:181 Cron. 9:18,19
. 5Am pus înaintea fiilor casei recabiţilor niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis: „Beţi vin!” 6Dar ei au răspuns: „Noi nu bem vin! Căci Ionadab
35:6
2 Împ. 10:15
, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă: ‘Să nu beţi niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri, 7și nici să nu zidiţi case, să nu semănaţi nicio sămânţă, să nu sădiţi vii, nici să nu stăpâniţi vii, ci toată viaţa voastră să locuiţi în corturi, ca să
35:7
Exod 20:12Efes. 6:2,3
trăiţi multă vreme în ţara în care sunteţi străini.’ 8Astfel, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru; nu bem vin toată viaţa noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii, nici fiicele noastre; 9nu zidim nici case ca locuinţe pentru noi și nu stăpânim nici vii, nici ogoare, nici pământuri însămânţate, 10ci locuim în corturi și urmăm și împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab. 11Când s-a suit însă Nebucadneţar, împăratul Babilonului, împotriva ţării acesteia, am zis: ‘Haidem să fugim la Ierusalim de oastea haldeenilor și de oastea Siriei.’ Așa se face că acum locuim la Ierusalim.” 12Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 13„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te și spune oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului: «Nu voiţi
35:13
Cap. 32:33.

să luaţi învăţătură ca să ascultaţi de cuvintele Mele?», zice Domnul. 14«Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar
35:14
2 Cron. 36:15
Eu v-am vorbit și devreme
35:14
Cap. 7:13;
25:3
, și târziu, și nu M-aţi ascultat! 15V-am
35:15
Cap. 7:25;
25:4
trimis pe toţi slujitorii Mei prorocii, i-am trimis întruna la voi, să vă spună: ‹Întoarceţi-vă
35:15
Cap. 18:11;
25:5,6
, fiecare, de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă faptele, nu mergeţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi, și veţi rămâne în ţara pe care v-am dat-o vouă și părinţilor voștri!› Dar voi n-aţi luat aminte și nu M-aţi ascultat. 16Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, însă poporul acesta nu M-ascultă!»’ 17De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste Iuda și peste toţi locuitorii Ierusalimului toate nenorocirile pe care le-am vestit cu privire la ei, pentru că
35:17
Prov. 1:24Is. 65:12
66:4
le-am vorbit, și nu M-au ascultat, pentru că i-am chemat, și n-au răspuns!’” 18Și Ieremia a zis casei recabiţilor: „Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Pentru că aţi ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că aţi păzit toate orânduirile lui și aţi făcut tot ce v-a poruncit el, 19pentru aceasta, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmași care să stea
35:19
Cap. 15:19.

înaintea Mea!»’”