Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
36

Cartea lui Ieremia, arsă

361În al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, următorul cuvânt a fost rostit către Ieremia din partea Domnului: 2„Ia

36:2
Is. 8:1Ezec. 2:9Zah. 5:1
un sul de carte și scrie
36:2
Cap. 30:2.

în ea toate cuvintele pe care ţi le-am spus cu privire la Israel, cu privire la Iuda și cu privire la toate
36:2
Cap. 25:15.

neamurile, din ziua când ţi-am vorbit, pe vremea lui Iosia
36:2
Cap. 25:3.

, până în ziua de azi! 3Poate
36:3
Vers. 7. Cap. 26:3.

că, dacă va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să i-l fac, se vor întoarce
36:3
Cap. 18:8.
Iona 3:8
, fiecare, de la calea lor cea rea, și le voi ierta astfel nelegiuirea și păcatul.” 4Ieremia a chemat
36:4
Cap. 32:12.

pe Baruc, fiul lui Neriia, și Baruc
36:4
Cap. 45:1.

a scris într-o carte, după cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia Domnul. 5Apoi Ieremia a dat următoarea poruncă lui Baruc: „Eu sunt închis și nu pot să merg la Casa Domnului. 6De aceea, du-te tu însuţi și citește din carte ce ai scris în ea după spusele mele, și anume cuvintele Domnului, citește-le în auzul poporului, în Casa Domnului; în ziua
36:6
Lev. 16:29
23:27-32Fapte 27:9
postului să le citești și în auzul tuturor acelora din Iuda care vor veni din cetăţile lor. 7Poate
36:7
Vers. 3.

că se vor smeri cu rugăciuni înaintea Domnului și se va întoarce fiecare de la calea sa cea rea. Căci mare este mânia și urgia cu care a ameninţat Domnul pe poporul acesta!” 8Baruc, fiul lui Neriia, a făcut tot ce-i poruncise prorocul Ieremia și a citit din carte cuvintele Domnului, în Casa Domnului. 9În al cincilea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, în luna a noua, au chemat la un post înaintea Domnului pe tot poporul Ierusalimului și pe tot poporul venit din cetăţile lui Iuda la Ierusalim. 10Atunci, Baruc a citit din carte cuvintele lui Ieremia în auzul întregului popor, în Casa Domnului, în chilia lui Ghemaria, fiul lui Șafan, logofătul, în curtea de sus, la intrarea
36:10
Cap. 26:10.

porţii celei noi a Casei Domnului. 11Însă Mica, fiul lui Ghemaria, fiul lui Șafan, auzind toate cuvintele Domnului cuprinse în carte, 12s-a coborât la casa împăratului, în odaia de scris a logofătului, unde stăteau toate căpeteniile: logofătul Elișama, Delaia, fiul lui Șemaia, Elnatan, fiul lui Acbor, Ghemaria, fiul lui Șafan, Zedechia, fiul lui Hanania, și toate celelalte căpetenii. 13Și Mica le-a spus toate cuvintele pe care le auzise când citea Baruc din carte în auzul poporului. 14Atunci, toate căpeteniile au trimis la Baruc pe Iehudi, fiul lui Netania, fiul lui Șelemia, fiul lui Cuși, să-i spună: „Ia în mână cartea din care ai citit în auzul poporului și vino!” Baruc, fiul lui Neriia, a luat cartea în mână și s-a dus la ei. 15Ei i-au zis: „Șezi și citește-o în auzul nostru.” Astfel, Baruc a citit-o în auzul lor. 16Când au auzit ei toate cuvintele, s-au uitat cu groază unii la alţii și au zis lui Baruc: „Vom spune împăratului toate cuvintele acestea.” 17Și au mai pus lui Baruc următoarea întrebare: „Spune-ne cum ai scris toate cuvintele acestea după spusele lui!” 18Baruc le-a răspuns: „El îmi spunea cu gura lui toate cuvintele acestea, și eu le-am scris în cartea aceasta cu cerneală.” 19Căpeteniile au zis lui Baruc: „Du-te de te ascunde, tu și Ieremia, ca să nu știe nimeni unde sunteţi.” 20Ei s-au dus apoi la împăratul în curte, lăsând cartea în odaia de scris a logofătului Elișama și au spus toate cuvintele din ea în auzul împăratului. 21Împăratul a trimis pe Iehudi să ia cartea. Iehudi a luat-o din odaia logofătului Elișama și a citit-o în auzul împăratului și în auzul tuturor căpeteniilor care stăteau împrejurul împăratului. 22Împăratul ședea în casa
36:22
Amos 3:15
de iarnă, căci era în luna a noua, și înaintea lui era un foc de cărbuni aprinși. 23După ce Iehudi a citit trei sau patru foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. 24Împăratul și toţi slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfâșiat
36:24
2 Împ. 22:11Is. 36:22
37:1
hainele. 25Elnatan, Delaia și Ghemaria stăruiseră de împărat să nu ardă cartea, dar el nu i-a ascultat. 26Ci împăratul a poruncit lui Ierahmeel, fiul împăratului, lui Seraia, fiul lui Azriel, și lui Șelemia, fiul lui Abdel, să pună mâna pe logofătul Baruc și pe prorocul Ieremia. Dar Domnul i-a ascuns. 27După ce a ars împăratul cartea care cuprindea cuvintele pe care le scrisese Baruc după spusele lui Ieremia, Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ieremia: 28„Ia din nou o altă carte și scrie în ea toate cuvintele care erau în cea dintâi carte pe care a ars-o Ioiachim, împăratul lui Iuda. 29Și despre Ioiachim, împăratul lui Iuda, spune: ‘Așa vorbește Domnul: «Tu ai ars cartea aceasta, zicând: ‹Pentru ce ai scris în ea cuvintele acestea: „Împăratul Babilonului va veni, va nimici ţara aceasta și va nimici din ea oamenii și dobitoacele”?›» 30De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioiachim, împăratul lui Iuda: «Niciunul
36:30
Cap. 22:30.

din ai lui nu va ședea pe scaunul de domnie al lui David. Trupul lui mort va fi lăsat la căldură
36:30
Cap. 22:19.

ziua și la frig noaptea. 31Îl voi pedepsi pe el, sămânţa lui și pe slujitorii lui pentru nelegiuirea lor și voi aduce peste ei, peste locuitorii Ierusalimului și peste oamenii lui Iuda toate nenorocirile cu care i-am ameninţat, fără ca ei să fi vrut să Mă asculte!»’” 32Ieremia a luat o altă carte și a dat-o lui Baruc, fiul lui Neriia, logofătul. Baruc a scris în ea, după spusele lui Ieremia, toate cuvintele din cartea pe care o arsese în foc Ioiachim, împăratul lui Iuda. Multe alte cuvinte de felul acesta au mai fost adăugate la ea.