Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
37

Ieremia în temniţă

371În locul lui Ieconia, fiul lui Ioiachim, a început să domnească Zedechia

37:1
2 Împ. 24:172 Cron. 36:10
, fiul lui Iosia. El a fost pus împărat în ţara lui Iuda de Nebucadneţar, împăratul Babilonului. 2Dar
37:2
2 Cron. 36:12,14
nici el, nici slujitorii lui, nici poporul din ţară n-au ascultat cuvintele pe care le-a rostit Domnul prin prorocul Ieremia. 3Împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Șelemia, și pe Ţefania
37:3
Cap. 21:1,2;
29:25
52:24
, fiul lui Maaseia, preotul, la prorocul Ieremia, să-i spună: „Mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru!” 4Pe atunci, Ieremia umbla slobod prin popor: nu-l aruncaseră încă în temniţă. 5Oastea
37:5
2 Împ. 24:7Ezec. 17:15
lui Faraon ieșise din Egipt, și haldeenii
37:5
Vers. 11. Cap. 34:21.

care împresurau Ierusalimul, când auziseră vestea aceasta, plecaseră din Ierusalim. 6Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit prorocului Ieremia astfel: 7„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Iată ce să spuneţi împăratului lui Iuda, care
37:7
Cap. 21:2.

v-a trimis la Mine să Mă întrebaţi: «Iată că oastea lui Faraon, care pornise să vă ajute, se întoarce în ţara ei, în Egipt; 8iar
37:8
Cap. 34:22.

haldeenii se vor întoarce, vor bate iarăși cetatea aceasta, o vor lua și o vor arde cu foc.»’ 9Așa vorbește Domnul: ‘Nu vă înșelaţi zicând: «Haldeenii se vor depărta de la noi!» Căci nu se vor depărta! 10Și chiar dacă
37:10
Cap. 21:4,5.

aţi bate toată oastea haldeenilor, care se războiesc cu voi, chiar dacă n-ar mai rămâne din ei decât vreo câţiva oameni răniţi, tot s-ar ridica fiecare din cortul lui și ar arde cetatea aceasta cu foc.’” 11Pe când se depărtase oastea
37:11
Vers. 5.

haldeenilor de Ierusalim de frica oastei lui Faraon, 12Ieremia a vrut să iasă din Ierusalim, ca să se ducă în ţara lui Beniamin și să scape din mijlocul poporului. 13Când a ajuns însă la poarta lui Beniamin, căpitanul străjerilor, numit Ireia, fiul lui Șelemia, fiul lui Hanania, era acolo și a pus mâna pe prorocul Ieremia, zicând: „Tu vrei să treci la haldeeni!” 14Ieremia a răspuns: „Nu este adevărat! Nu vreau să trec la haldeeni!” Dar Ireia n-a vrut să-l creadă, ci l-a apucat pe Ieremia și l-a dus înaintea căpeteniilor. 15Căpeteniile, mâniate pe Ieremia, l-au lovit și l-au aruncat în temniţă
37:15
Cap. 38:26.

, în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniţă. 16Așa a intrat
37:16
Cap. 38:6.

Ieremia în temniţă și în gherlă, unde a stat multă vreme. 17Împăratul Zedechia a trimis să-l aducă și l-a întrebat în taină la el acasă. El a zis: „Ai vreun cuvânt din partea Domnului?” Ieremia a răspuns: „Da.” Și a adăugat: „Vei fi dat în mâinile împăratului Babilonului!” 18Ieremia a mai spus împăratului Zedechia: „Cu ce am păcătuit eu împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului acestuia de m-aţi aruncat în temniţă? 19Și unde sunt prorocii voștri care vă proroceau și ziceau: ‘Împăratul Babilonului nu va veni împotriva voastră, nici împotriva ţării acesteia’? 20Acum ascultă, te rog, împărate, domnul meu! Fie bine primite înaintea ta rugăminţile mele! Nu mă trimite iarăși în casa logofătului Ionatan, ca nu cumva să mor acolo!” 21Împăratul Zedechia a poruncit să păzească pe Ieremia în curtea
37:21
Cap. 32:2;
38:13,28
temniţei și să-i dea în fiecare zi o pâine din uliţa brutarilor, până
37:21
Cap. 38:9;
52:6
s-a sfârșit toată pâinea din cetate. Astfel, Ieremia a rămas în curtea temniţei.