Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
37

Ieremia în temniţă

371În locul lui Ieconia, fiul lui Ioiachim, a început să domnească Zedechia

37:1
2 Împ. 24:172 Cron. 36:10
, fiul lui Iosia. El a fost pus împărat în ţara lui Iuda de Nebucadneţar, împăratul Babilonului. 2Dar
37:2
2 Cron. 36:12,14
nici el, nici slujitorii lui, nici poporul din ţară n-au ascultat cuvintele pe care le-a rostit Domnul prin prorocul Ieremia. 3Împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Șelemia, și pe Ţefania
37:3
Cap. 21:1,2;
, fiul lui Maaseia, preotul, la prorocul Ieremia, să-i spună: „Mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru!” 4Pe atunci, Ieremia umbla slobod prin popor: nu-l aruncaseră încă în temniţă. 5Oastea
37:5
2 Împ. 24:7Ezec. 17:15
lui Faraon ieșise din Egipt, și haldeenii
37:5
Vers. 11. Cap. 34:21.
care împresurau Ierusalimul, când auziseră vestea aceasta, plecaseră din Ierusalim. 6Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit prorocului Ieremia astfel: 7„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Iată ce să spuneţi împăratului lui Iuda, care
37:7
Cap. 21:2.
v-a trimis la Mine să Mă întrebaţi: «Iată că oastea lui Faraon, care pornise să vă ajute, se întoarce în ţara ei, în Egipt; 8iar
37:8
Cap. 34:22.
haldeenii se vor întoarce, vor bate iarăși cetatea aceasta, o vor lua și o vor arde cu foc.»’ 9Așa vorbește Domnul: ‘Nu vă înșelaţi zicând: «Haldeenii se vor depărta de la noi!» Căci nu se vor depărta! 10Și chiar dacă
37:10
Cap. 21:4,5.
aţi bate toată oastea haldeenilor, care se războiesc cu voi, chiar dacă n-ar mai rămâne din ei decât vreo câţiva oameni răniţi, tot s-ar ridica fiecare din cortul lui și ar arde cetatea aceasta cu foc.’” 11Pe când se depărtase oastea
37:11
Vers. 5.
haldeenilor de Ierusalim de frica oastei lui Faraon, 12Ieremia a vrut să iasă din Ierusalim, ca să se ducă în ţara lui Beniamin și să scape din mijlocul poporului. 13Când a ajuns însă la poarta lui Beniamin, căpitanul străjerilor, numit Ireia, fiul lui Șelemia, fiul lui Hanania, era acolo și a pus mâna pe prorocul Ieremia, zicând: „Tu vrei să treci la haldeeni!” 14Ieremia a răspuns: „Nu este adevărat! Nu vreau să trec la haldeeni!” Dar Ireia n-a vrut să-l creadă, ci l-a apucat pe Ieremia și l-a dus înaintea căpeteniilor. 15Căpeteniile, mâniate pe Ieremia, l-au lovit și l-au aruncat în temniţă
37:15
Cap. 38:26.
, în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniţă. 16Așa a intrat
37:16
Cap. 38:6.
Ieremia în temniţă și în gherlă, unde a stat multă vreme. 17Împăratul Zedechia a trimis să-l aducă și l-a întrebat în taină la el acasă. El a zis: „Ai vreun cuvânt din partea Domnului?” Ieremia a răspuns: „Da.” Și a adăugat: „Vei fi dat în mâinile împăratului Babilonului!” 18Ieremia a mai spus împăratului Zedechia: „Cu ce am păcătuit eu împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului acestuia de m-aţi aruncat în temniţă? 19Și unde sunt prorocii voștri care vă proroceau și ziceau: ‘Împăratul Babilonului nu va veni împotriva voastră, nici împotriva ţării acesteia’? 20Acum ascultă, te rog, împărate, domnul meu! Fie bine primite înaintea ta rugăminţile mele! Nu mă trimite iarăși în casa logofătului Ionatan, ca nu cumva să mor acolo!” 21Împăratul Zedechia a poruncit să păzească pe Ieremia în curtea
37:21
Cap. 32:2;
temniţei și să-i dea în fiecare zi o pâine din uliţa brutarilor, până
37:21
Cap. 38:9;
s-a sfârșit toată pâinea din cetate. Astfel, Ieremia a rămas în curtea temniţei.

38

Ieremia într-o groapă

381Șefatia, fiul lui Matan, Ghedalia, fiul lui Pașhur, Iucal

38:1
Cap. 21:1.
, fiul lui Șelemia, și Pașhur
38:1
Cap. 21:8.
, fiul lui Malchia, au auzit
38:1
Cap. 37:3.
cuvintele pe care le spunea Ieremia întregului popor, zicând: 2„Așa vorbește Domnul: ‘Cine
38:2
Cap. 21:9.
va rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă, dar cine va ieși și se va duce la haldeeni va scăpa cu viaţă, va avea ca pradă viaţa lui și va trăi.’ 3Așa vorbește Domnul: ‘Cetatea
38:3
Cap. 21:10;
aceasta va fi dată în mâna oștirii împăratului Babilonului, și o va lua!’” 4Atunci, căpeteniile au zis împăratului: „Omul acesta ar trebui
38:4
Cap. 26:11.
omorât! Căci înmoaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor, ţinându-le asemenea cuvântări; omul acesta nu urmărește binele poporului acestuia și nu-i vrea decât nenorocirea.” 5Împăratul Zedechia a răspuns: „Iată-l că este în mâinile voastre, căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră!” 6Atunci
38:6
Cap. 37:21.
, ei au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Machia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniţei, și au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi, și Ieremia s-a afundat în noroi. 7Ebed-Melec, Etiopianul
38:7
Cap. 39:16.
, famen dregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. Împăratul stătea la poarta lui Beniamin. 8Ebed-Melec a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului astfel: 9„Împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău că s-au purtat așa cu prorocul Ieremia aruncându-l în groapă; are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pâine!” 10Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melec, Etiopianul: „Ia de aici treizeci de oameni cu tine și scoate din groapă pe prorocul Ieremia până nu moare!” 11Ebed-Melec a luat cu el pe oamenii aceia și s-a dus la casa împăratului, într-un loc dedesubtul vistieriei; a luat de acolo niște petice de haine purtate și niște zdrenţe de haine vechi și le-a coborât lui Ieremia în groapă, cu niște funii. 12Ebed-Melec, Etiopianul, a zis lui Ieremia: „Pune aceste petice purtate și aceste zdrenţe sub subsuori, sub funii.” Și Ieremia a făcut așa. 13Au tras
38:13
Vers. 6.
astfel pe Ieremia cu funiile și l-au scos afară din groapă. Ieremia a rămas în curtea
38:13
Cap. 37:21.
temniţei. 14Împăratul Zedechia a trimis după prorocul Ieremia și l-a adus la el, la intrarea a treia a Casei Domnului. Și împăratul a zis lui Ieremia: „Am să te întreb ceva, să nu-mi ascunzi nimic!” 15Ieremia a răspuns lui Zedechia: „Dacă îţi voi spune, mă vei omorî; iar dacă-ţi voi da un sfat, nu mă vei asculta.” 16Împăratul Zedechia a jurat în taină lui Ieremia și a zis: „Viu este Domnul, care ne-a dat viaţa
38:16
Is. 57:16
, că nu te voi omorî și nu te voi lăsa în mâinile oamenilor acestora, care vor să-ţi ia viaţa!” 17Ieremia a zis atunci lui Zedechia: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Dacă te vei
38:17
2 Împ. 24:12
supune căpeteniilor
38:17
Cap. 39:3.
împăratului Babilonului, vei scăpa cu viaţă și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa ta. 18Dar, dacă nu te vei supune căpeteniilor împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeenilor, care o vor arde cu foc, iar tu nu
38:18
Cap. 32:4;
vei scăpa din mâinile lor!’” 19Împăratul Zedechia a zis lui Ieremia: „Mă tem de iudeii care au trecut la haldeeni; mă tem să nu mă dea în mâinile lor și să mă
38:19
1 Sam. 31:4
batjocorească.” 20Ieremia a răspuns: „Nu te vor da. Ascultă glasul Domnului în ce-ţi spun, căci o vei duce bine și vei scăpa cu viaţă. 21Dar, dacă nu vrei să ieși, iată ce mi-a descoperit Domnul: 22‘Toate nevestele care au mai rămas în casa împăratului lui Iuda vor fi luate de căpeteniile împăratului Babilonului și vor zice jelind: «Prietenii tăi cei buni te-au înșelat și te-au înduplecat, dar, când ţi s-au afundat picioarele în noroi, ei au fugit!» 23Toate nevestele tale și copiii
38:23
Cap. 39:6;
tăi vor fi luaţi de haldeeni și nu
38:23
Vers. 18.
vei scăpa de mâinile lor, ci vei fi prins de mâna împăratului Babilonului și cetatea aceasta va fi arsă cu foc.’” 24Zedechia a zis lui Ieremia: „Să nu știe nimeni nimic din cuvintele acestea, și nu vei muri! 25Dar, dacă vor auzi căpeteniile că ţi-am vorbit și dacă vor veni și-ţi vor zice: ‘Spune-ne ce ai spus împăratului și ce ţi-a spus împăratul; nu ne ascunde nimic, și nu te vom omorî’, 26să le răspunzi: ‘Am rugat
38:26
Cap. 37:20.
pe împărat să nu mă trimită iarăși în casa lui Ionatan
38:26
Cap. 37:15.
, ca nu cumva să mor acolo!’” 27Toate căpeteniile au venit la Ieremia și l-au întrebat. El le-a răspuns întocmai cum poruncise împăratul. Ei au tăcut atunci și au plecat, căci nimeni n-auzise nimic. 28Ieremia însă a rămas
38:28
Cap. 37:21;
în curtea temniţei până în ziua luării Ierusalimului.

39

Luarea Ierusalimului

391Ierusalimul a fost luat. În al nouălea

39:1
2 Împ. 25:1-4
an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a zecea, a venit Nebucadneţar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea lui înaintea Ierusalimului și l-a împresurat, 2iar în anul al unsprezecelea al lui Zedechia, în ziua a noua a lunii a patra, au pătruns în cetate. 3Atunci au înaintat toate căpeteniile
39:3
Cap. 38:17.
împăratului Babilonului și au cuprins poarta de la mijloc. Erau: Nergal-Șareţer, Samgar-Nebu, Sarsechim, căpetenia famenilor dregători, Nergal-Șareţer, căpetenia magilor, și toate celelalte căpetenii ale împăratului Babilonului. 4Zedechia, împăratul lui Iuda, și toţi oamenii de război, cum
39:4
2 Împ. 25:4
i-au văzut, au fugit și au ieșit noaptea din cetate, pe drumul grădinii împăratului, pe poarta dintre cele două ziduri, și au apucat pe drumul câmpiei. 5Dar oastea haldeenilor i-a urmărit și a ajuns
39:5
Cap. 32:4;
pe Zedechia în câmpiile Ierihonului. L-au luat și l-au dus la Nebucadneţar, împăratul Babilonului, la Ribla
39:5
2 Împ. 23:33
, în ţara Hamatului; el a dat o hotărâre împotriva lui. 6Împăratul Babilonului a pus să înjunghie la Ribla pe fiii lui Zedechia înaintea lui, împreună cu toţi mai-marii lui Iuda. 7Apoi a pus să scoată
39:7
Ezec. 12:13
ochii lui Zedechia și a pus să-l lege cu lanţuri de aramă, ca să-l ducă la Babilon. 8Caldeenii
39:8
2 Împ. 25:9
au ars cu foc casa împăratului și casele poporului și au dărâmat zidurile Ierusalimului. 9Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi la Babilon pe aceia din popor care rămăseseră
39:9
2 Împ. 25:11
în cetate, pe cei ce se supuseseră lui și pe rămășiţa poporului. 10Dar Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a lăsat în ţara lui Iuda pe unii din cei mai săraci din popor, pe cei ce n-aveau nimic, și le-a dat atunci vii și ogoare. 11Nebucadneţar, împăratul Babilonului, dăduse porunca următoare cu privire la Ieremia, prin Nebuzaradan, căpetenia străjerilor: 12„Ia-l, poartă-i de grijă și nu-i face niciun rău, ci fă-i ce-ţi va cere!” 13Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, Nebușazban, căpetenia famenilor dregători, Nergal-Șareţer, căpetenia magilor, și toate căpeteniile împăratului Babilonului 14au trimis să aducă
39:14
Cap. 38:28.
pe Ieremia din curtea temniţei și l-au încredinţat lui Ghedalia
39:14
Cap. 40:5.
, fiul lui Ahicam
39:14
Cap. 26:24.
, fiul lui Șafan, ca să-l ducă acasă. Și a rămas în mijlocul poporului. 15Cuvântul Domnului vorbise astfel lui Ieremia pe când era închis în curtea temniţei: 16„Du-te de vorbește lui Ebed-Melec
39:16
Cap. 38:7,12.
, Etiopianul, și spune-i: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce
39:16
Dan. 9:12
peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău, și nu în bine; în ziua aceea ele se vor întâmpla înaintea ochilor tăi. 17Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea», zice Domnul, «și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi. 18Te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viaţa
39:18
Cap. 21:9;
îţi va fi prada ta de război, pentru că
39:18
1 Cron. 5:20Ps. 37:40
ai avut încredere în Mine», zice Domnul.’”