Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
38

Ieremia într-o groapă

381Șefatia, fiul lui Matan, Ghedalia, fiul lui Pașhur, Iucal

38:1
Cap. 21:1.

, fiul lui Șelemia, și Pașhur
38:1
Cap. 21:8.

, fiul lui Malchia, au auzit
38:1
Cap. 37:3.

cuvintele pe care le spunea Ieremia întregului popor, zicând: 2„Așa vorbește Domnul: ‘Cine
38:2
Cap. 21:9.

va rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă, dar cine va ieși și se va duce la haldeeni va scăpa cu viaţă, va avea ca pradă viaţa lui și va trăi.’ 3Așa vorbește Domnul: ‘Cetatea
38:3
Cap. 21:10;
32:3
aceasta va fi dată în mâna oștirii împăratului Babilonului, și o va lua!’” 4Atunci, căpeteniile au zis împăratului: „Omul acesta ar trebui
38:4
Cap. 26:11.

omorât! Căci înmoaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor, ţinându-le asemenea cuvântări; omul acesta nu urmărește binele poporului acestuia și nu-i vrea decât nenorocirea.” 5Împăratul Zedechia a răspuns: „Iată-l că este în mâinile voastre, căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră!” 6Atunci
38:6
Cap. 37:21.

, ei au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Machia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniţei, și au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi, și Ieremia s-a afundat în noroi. 7Ebed-Melec, Etiopianul
38:7
Cap. 39:16.

, famen dregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. Împăratul stătea la poarta lui Beniamin. 8Ebed-Melec a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului astfel: 9„Împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău că s-au purtat așa cu prorocul Ieremia aruncându-l în groapă; are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pâine!” 10Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melec, Etiopianul: „Ia de aici treizeci de oameni cu tine și scoate din groapă pe prorocul Ieremia până nu moare!” 11Ebed-Melec a luat cu el pe oamenii aceia și s-a dus la casa împăratului, într-un loc dedesubtul vistieriei; a luat de acolo niște petice de haine purtate și niște zdrenţe de haine vechi și le-a coborât lui Ieremia în groapă, cu niște funii. 12Ebed-Melec, Etiopianul, a zis lui Ieremia: „Pune aceste petice purtate și aceste zdrenţe sub subsuori, sub funii.” Și Ieremia a făcut așa. 13Au tras
38:13
Vers. 6.

astfel pe Ieremia cu funiile și l-au scos afară din groapă. Ieremia a rămas în curtea
38:13
Cap. 37:21.

temniţei. 14Împăratul Zedechia a trimis după prorocul Ieremia și l-a adus la el, la intrarea a treia a Casei Domnului. Și împăratul a zis lui Ieremia: „Am să te întreb ceva, să nu-mi ascunzi nimic!” 15Ieremia a răspuns lui Zedechia: „Dacă îţi voi spune, mă vei omorî; iar dacă-ţi voi da un sfat, nu mă vei asculta.” 16Împăratul Zedechia a jurat în taină lui Ieremia și a zis: „Viu este Domnul, care ne-a dat viaţa
38:16
Is. 57:16
, că nu te voi omorî și nu te voi lăsa în mâinile oamenilor acestora, care vor să-ţi ia viaţa!” 17Ieremia a zis atunci lui Zedechia: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Dacă te vei
38:17
2 Împ. 24:12
supune căpeteniilor
38:17
Cap. 39:3.

împăratului Babilonului, vei scăpa cu viaţă și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa ta. 18Dar, dacă nu te vei supune căpeteniilor împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeenilor, care o vor arde cu foc, iar tu nu
38:18
Cap. 32:4;
34:3
vei scăpa din mâinile lor!’” 19Împăratul Zedechia a zis lui Ieremia: „Mă tem de iudeii care au trecut la haldeeni; mă tem să nu mă dea în mâinile lor și să mă
38:19
1 Sam. 31:4
batjocorească.” 20Ieremia a răspuns: „Nu te vor da. Ascultă glasul Domnului în ce-ţi spun, căci o vei duce bine și vei scăpa cu viaţă. 21Dar, dacă nu vrei să ieși, iată ce mi-a descoperit Domnul: 22‘Toate nevestele care au mai rămas în casa împăratului lui Iuda vor fi luate de căpeteniile împăratului Babilonului și vor zice jelind: «Prietenii tăi cei buni te-au înșelat și te-au înduplecat, dar, când ţi s-au afundat picioarele în noroi, ei au fugit!» 23Toate nevestele tale și copiii
38:23
Cap. 39:6;
41:10
tăi vor fi luaţi de haldeeni și nu
38:23
Vers. 18.

vei scăpa de mâinile lor, ci vei fi prins de mâna împăratului Babilonului și cetatea aceasta va fi arsă cu foc.’” 24Zedechia a zis lui Ieremia: „Să nu știe nimeni nimic din cuvintele acestea, și nu vei muri! 25Dar, dacă vor auzi căpeteniile că ţi-am vorbit și dacă vor veni și-ţi vor zice: ‘Spune-ne ce ai spus împăratului și ce ţi-a spus împăratul; nu ne ascunde nimic, și nu te vom omorî’, 26să le răspunzi: ‘Am rugat
38:26
Cap. 37:20.

pe împărat să nu mă trimită iarăși în casa lui Ionatan
38:26
Cap. 37:15.

, ca nu cumva să mor acolo!’” 27Toate căpeteniile au venit la Ieremia și l-au întrebat. El le-a răspuns întocmai cum poruncise împăratul. Ei au tăcut atunci și au plecat, căci nimeni n-auzise nimic. 28Ieremia însă a rămas
38:28
Cap. 37:21;
39:14
în curtea temniţei până în ziua luării Ierusalimului.