Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
39

Luarea Ierusalimului

391Ierusalimul a fost luat. În al nouălea

39:1
2 Împ. 25:1-4
an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a zecea, a venit Nebucadneţar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea lui înaintea Ierusalimului și l-a împresurat, 2iar în anul al unsprezecelea al lui Zedechia, în ziua a noua a lunii a patra, au pătruns în cetate. 3Atunci au înaintat toate căpeteniile
39:3
Cap. 38:17.

împăratului Babilonului și au cuprins poarta de la mijloc. Erau: Nergal-Șareţer, Samgar-Nebu, Sarsechim, căpetenia famenilor dregători, Nergal-Șareţer, căpetenia magilor, și toate celelalte căpetenii ale împăratului Babilonului. 4Zedechia, împăratul lui Iuda, și toţi oamenii de război, cum
39:4
2 Împ. 25:4
i-au văzut, au fugit și au ieșit noaptea din cetate, pe drumul grădinii împăratului, pe poarta dintre cele două ziduri, și au apucat pe drumul câmpiei. 5Dar oastea haldeenilor i-a urmărit și a ajuns
39:5
Cap. 32:4;
38:18,23
pe Zedechia în câmpiile Ierihonului. L-au luat și l-au dus la Nebucadneţar, împăratul Babilonului, la Ribla
39:5
2 Împ. 23:33
, în ţara Hamatului; el a dat o hotărâre împotriva lui. 6Împăratul Babilonului a pus să înjunghie la Ribla pe fiii lui Zedechia înaintea lui, împreună cu toţi mai-marii lui Iuda. 7Apoi a pus să scoată
39:7
Ezec. 12:13
ochii lui Zedechia și a pus să-l lege cu lanţuri de aramă, ca să-l ducă la Babilon. 8Caldeenii
39:8
2 Împ. 25:9
au ars cu foc casa împăratului și casele poporului și au dărâmat zidurile Ierusalimului. 9Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi la Babilon pe aceia din popor care rămăseseră
39:9
2 Împ. 25:11
în cetate, pe cei ce se supuseseră lui și pe rămășiţa poporului. 10Dar Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a lăsat în ţara lui Iuda pe unii din cei mai săraci din popor, pe cei ce n-aveau nimic, și le-a dat atunci vii și ogoare. 11Nebucadneţar, împăratul Babilonului, dăduse porunca următoare cu privire la Ieremia, prin Nebuzaradan, căpetenia străjerilor: 12„Ia-l, poartă-i de grijă și nu-i face niciun rău, ci fă-i ce-ţi va cere!” 13Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, Nebușazban, căpetenia famenilor dregători, Nergal-Șareţer, căpetenia magilor, și toate căpeteniile împăratului Babilonului 14au trimis să aducă
39:14
Cap. 38:28.

pe Ieremia din curtea temniţei și l-au încredinţat lui Ghedalia
39:14
Cap. 40:5.

, fiul lui Ahicam
39:14
Cap. 26:24.

, fiul lui Șafan, ca să-l ducă acasă. Și a rămas în mijlocul poporului. 15Cuvântul Domnului vorbise astfel lui Ieremia pe când era închis în curtea temniţei: 16„Du-te de vorbește lui Ebed-Melec
39:16
Cap. 38:7,12.

, Etiopianul, și spune-i: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce
39:16
Dan. 9:12
peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău, și nu în bine; în ziua aceea ele se vor întâmpla înaintea ochilor tăi. 17Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea», zice Domnul, «și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi. 18Te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viaţa
39:18
Cap. 21:9;
45:5
îţi va fi prada ta de război, pentru că
39:18
1 Cron. 5:20Ps. 37:40
ai avut încredere în Mine», zice Domnul.’”