Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
38

Ieremia într-o groapă

381Șefatia, fiul lui Matan, Ghedalia, fiul lui Pașhur, Iucal

38:1
Cap. 21:1.
, fiul lui Șelemia, și Pașhur
38:1
Cap. 21:8.
, fiul lui Malchia, au auzit
38:1
Cap. 37:3.
cuvintele pe care le spunea Ieremia întregului popor, zicând: 2„Așa vorbește Domnul: ‘Cine
38:2
Cap. 21:9.
va rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă, dar cine va ieși și se va duce la haldeeni va scăpa cu viaţă, va avea ca pradă viaţa lui și va trăi.’ 3Așa vorbește Domnul: ‘Cetatea
38:3
Cap. 21:10;
aceasta va fi dată în mâna oștirii împăratului Babilonului, și o va lua!’” 4Atunci, căpeteniile au zis împăratului: „Omul acesta ar trebui
38:4
Cap. 26:11.
omorât! Căci înmoaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor, ţinându-le asemenea cuvântări; omul acesta nu urmărește binele poporului acestuia și nu-i vrea decât nenorocirea.” 5Împăratul Zedechia a răspuns: „Iată-l că este în mâinile voastre, căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră!” 6Atunci
38:6
Cap. 37:21.
, ei au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Machia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniţei, și au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi, și Ieremia s-a afundat în noroi. 7Ebed-Melec, Etiopianul
38:7
Cap. 39:16.
, famen dregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. Împăratul stătea la poarta lui Beniamin. 8Ebed-Melec a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului astfel: 9„Împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău că s-au purtat așa cu prorocul Ieremia aruncându-l în groapă; are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pâine!” 10Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melec, Etiopianul: „Ia de aici treizeci de oameni cu tine și scoate din groapă pe prorocul Ieremia până nu moare!” 11Ebed-Melec a luat cu el pe oamenii aceia și s-a dus la casa împăratului, într-un loc dedesubtul vistieriei; a luat de acolo niște petice de haine purtate și niște zdrenţe de haine vechi și le-a coborât lui Ieremia în groapă, cu niște funii. 12Ebed-Melec, Etiopianul, a zis lui Ieremia: „Pune aceste petice purtate și aceste zdrenţe sub subsuori, sub funii.” Și Ieremia a făcut așa. 13Au tras
38:13
Vers. 6.
astfel pe Ieremia cu funiile și l-au scos afară din groapă. Ieremia a rămas în curtea
38:13
Cap. 37:21.
temniţei. 14Împăratul Zedechia a trimis după prorocul Ieremia și l-a adus la el, la intrarea a treia a Casei Domnului. Și împăratul a zis lui Ieremia: „Am să te întreb ceva, să nu-mi ascunzi nimic!” 15Ieremia a răspuns lui Zedechia: „Dacă îţi voi spune, mă vei omorî; iar dacă-ţi voi da un sfat, nu mă vei asculta.” 16Împăratul Zedechia a jurat în taină lui Ieremia și a zis: „Viu este Domnul, care ne-a dat viaţa
38:16
Is. 57:16
, că nu te voi omorî și nu te voi lăsa în mâinile oamenilor acestora, care vor să-ţi ia viaţa!” 17Ieremia a zis atunci lui Zedechia: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Dacă te vei
38:17
2 Împ. 24:12
supune căpeteniilor
38:17
Cap. 39:3.
împăratului Babilonului, vei scăpa cu viaţă și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa ta. 18Dar, dacă nu te vei supune căpeteniilor împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeenilor, care o vor arde cu foc, iar tu nu
38:18
Cap. 32:4;
vei scăpa din mâinile lor!’” 19Împăratul Zedechia a zis lui Ieremia: „Mă tem de iudeii care au trecut la haldeeni; mă tem să nu mă dea în mâinile lor și să mă
38:19
1 Sam. 31:4
batjocorească.” 20Ieremia a răspuns: „Nu te vor da. Ascultă glasul Domnului în ce-ţi spun, căci o vei duce bine și vei scăpa cu viaţă. 21Dar, dacă nu vrei să ieși, iată ce mi-a descoperit Domnul: 22‘Toate nevestele care au mai rămas în casa împăratului lui Iuda vor fi luate de căpeteniile împăratului Babilonului și vor zice jelind: «Prietenii tăi cei buni te-au înșelat și te-au înduplecat, dar, când ţi s-au afundat picioarele în noroi, ei au fugit!» 23Toate nevestele tale și copiii
38:23
Cap. 39:6;
tăi vor fi luaţi de haldeeni și nu
38:23
Vers. 18.
vei scăpa de mâinile lor, ci vei fi prins de mâna împăratului Babilonului și cetatea aceasta va fi arsă cu foc.’” 24Zedechia a zis lui Ieremia: „Să nu știe nimeni nimic din cuvintele acestea, și nu vei muri! 25Dar, dacă vor auzi căpeteniile că ţi-am vorbit și dacă vor veni și-ţi vor zice: ‘Spune-ne ce ai spus împăratului și ce ţi-a spus împăratul; nu ne ascunde nimic, și nu te vom omorî’, 26să le răspunzi: ‘Am rugat
38:26
Cap. 37:20.
pe împărat să nu mă trimită iarăși în casa lui Ionatan
38:26
Cap. 37:15.
, ca nu cumva să mor acolo!’” 27Toate căpeteniile au venit la Ieremia și l-au întrebat. El le-a răspuns întocmai cum poruncise împăratul. Ei au tăcut atunci și au plecat, căci nimeni n-auzise nimic. 28Ieremia însă a rămas
38:28
Cap. 37:21;
în curtea temniţei până în ziua luării Ierusalimului.

39

Luarea Ierusalimului

391Ierusalimul a fost luat. În al nouălea

39:1
2 Împ. 25:1-4
an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a zecea, a venit Nebucadneţar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea lui înaintea Ierusalimului și l-a împresurat, 2iar în anul al unsprezecelea al lui Zedechia, în ziua a noua a lunii a patra, au pătruns în cetate. 3Atunci au înaintat toate căpeteniile
39:3
Cap. 38:17.
împăratului Babilonului și au cuprins poarta de la mijloc. Erau: Nergal-Șareţer, Samgar-Nebu, Sarsechim, căpetenia famenilor dregători, Nergal-Șareţer, căpetenia magilor, și toate celelalte căpetenii ale împăratului Babilonului. 4Zedechia, împăratul lui Iuda, și toţi oamenii de război, cum
39:4
2 Împ. 25:4
i-au văzut, au fugit și au ieșit noaptea din cetate, pe drumul grădinii împăratului, pe poarta dintre cele două ziduri, și au apucat pe drumul câmpiei. 5Dar oastea haldeenilor i-a urmărit și a ajuns
39:5
Cap. 32:4;
pe Zedechia în câmpiile Ierihonului. L-au luat și l-au dus la Nebucadneţar, împăratul Babilonului, la Ribla
39:5
2 Împ. 23:33
, în ţara Hamatului; el a dat o hotărâre împotriva lui. 6Împăratul Babilonului a pus să înjunghie la Ribla pe fiii lui Zedechia înaintea lui, împreună cu toţi mai-marii lui Iuda. 7Apoi a pus să scoată
39:7
Ezec. 12:13
ochii lui Zedechia și a pus să-l lege cu lanţuri de aramă, ca să-l ducă la Babilon. 8Caldeenii
39:8
2 Împ. 25:9
au ars cu foc casa împăratului și casele poporului și au dărâmat zidurile Ierusalimului. 9Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi la Babilon pe aceia din popor care rămăseseră
39:9
2 Împ. 25:11
în cetate, pe cei ce se supuseseră lui și pe rămășiţa poporului. 10Dar Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a lăsat în ţara lui Iuda pe unii din cei mai săraci din popor, pe cei ce n-aveau nimic, și le-a dat atunci vii și ogoare. 11Nebucadneţar, împăratul Babilonului, dăduse porunca următoare cu privire la Ieremia, prin Nebuzaradan, căpetenia străjerilor: 12„Ia-l, poartă-i de grijă și nu-i face niciun rău, ci fă-i ce-ţi va cere!” 13Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, Nebușazban, căpetenia famenilor dregători, Nergal-Șareţer, căpetenia magilor, și toate căpeteniile împăratului Babilonului 14au trimis să aducă
39:14
Cap. 38:28.
pe Ieremia din curtea temniţei și l-au încredinţat lui Ghedalia
39:14
Cap. 40:5.
, fiul lui Ahicam
39:14
Cap. 26:24.
, fiul lui Șafan, ca să-l ducă acasă. Și a rămas în mijlocul poporului. 15Cuvântul Domnului vorbise astfel lui Ieremia pe când era închis în curtea temniţei: 16„Du-te de vorbește lui Ebed-Melec
39:16
Cap. 38:7,12.
, Etiopianul, și spune-i: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce
39:16
Dan. 9:12
peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău, și nu în bine; în ziua aceea ele se vor întâmpla înaintea ochilor tăi. 17Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea», zice Domnul, «și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi. 18Te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viaţa
39:18
Cap. 21:9;
îţi va fi prada ta de război, pentru că
39:18
1 Cron. 5:20Ps. 37:40
ai avut încredere în Mine», zice Domnul.’”

40

Ieremia slobod

401Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce

40:1
Cap. 39:14.
Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. Când a trimis să-l aducă, Ieremia era încă legat cu lanţuri, împreună cu toţi prinșii de război din Ierusalim și din Iuda, care aveau să fie duși în Babilon. 2Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia și i-a
40:2
Cap. 50:7.
zis: „Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia; 3Domnul a adus și a împlinit ce spusese, și lucrurile acestea vi s-au întâmplat pentru că
40:3
Deut. 29:24,25Dan. 9:11
aţi păcătuit împotriva Domnului și n-aţi ascultat glasul Lui. 4Acum, iată, te izbăvesc astăzi din lanţurile pe care le ai la mâini; dacă vrei
40:4
Cap. 39:12.
să vii cu mine la Babilon, vino, și voi îngriji de tine. Dar, dacă nu-ţi place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată ţara
40:4
Gen. 20:15
este înaintea ta, du-te unde vei crede și unde-ţi place să te duci!” 5Însă, fiindcă el zăbovea să răspundă, „întoarce-te,” a adăugat el, „la Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, pe care
40:5
2 Împ. 25:22
l-a pus împăratul Babilonului peste cetăţile lui Iuda, și rămâi cu el în mijlocul poporului sau du-te oriunde vei vrea să te duci!” Căpetenia străjerilor i-a dat merinde și daruri și i-a dat drumul. 6Ieremia
40:6
Cap. 39:14.
s-a dus la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miţpa
40:6
Jud. 20:1
, și a rămas cu el în mijlocul poporului care rămăsese în ţară.

Ghedalia

7Când au aflat

40:7
2 Împ. 25:23
toate căpeteniile oștirilor care rămăseseră pe câmp cu oamenii lor că împăratul Babilonului a pus ca dregător al ţării pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, și că i-a încredinţat bărbaţii, femeile, copiii și pe aceia din săracii
40:7
Cap. 39:10.
ţării care nu fuseseră luaţi robi în Babilon, 8s-au dus la Ghedalia, la Miţpa, și anume: Ismael
40:8
Cap. 41:1.
, fiul lui Netania, Iohanan și Ionatan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, fiii lui Efai din Netofa, și Iezania, fiul unui maacatit, ei și oamenii lor. 9Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, le-a jurat lor și oamenilor lor zicând: „Nu vă temeţi să slujiţi haldeenilor; rămâneţi în ţară, slujiţi împăratului Babilonului și o veţi duce bine! 10Iată că eu rămân la Miţpa, ca să fiu la porunca haldeenilor care vor veni la noi. Voi strângeţi deci vinul, poamele de vară și untdelemnul, puneţi-le în vasele voastre și locuiţi în cetăţile în care vă aflaţi!” 11Toţi iudeii care erau în ţara Moabului, la amoniţi, în ţara Edomului și în toate ţările au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămășiţă în Iuda și că le dăduse ca dregător pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan. 12Și toţi iudeii aceștia s-au întors din toate locurile pe unde erau împrăștiaţi, au venit în ţara lui Iuda la Ghedalia, la Miţpa, și au avut un mare belșug de vin și de poame de vară. 13Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștilor care mai erau pe câmp au venit la Ghedalia, la Miţpa, 14și i-au zis: „Știi că Baalis
40:14
Cap. 41:10.
, împăratul amoniţilor, a însărcinat pe Ismael, fiul lui Netania, să te omoare?” Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i-a crezut. 15Și Iohanan, fiul lui Careah, a spus în taină lui Ghedalia, la Miţpa: „Dă-mi voie să mă duc să omor pe Ismael, fiul lui Netania. Nimeni n-are să știe. Pentru ce să te omoare el și să se risipească toţi cei din Iuda care s-au strâns la tine și să piară rămășiţa lui Iuda?” 16Ghedalia, fiul lui Ahicam, a răspuns lui Iohanan, fiul lui Careah: „Nu face lucrul acesta, căci ce spui tu despre Ismael nu este adevărat!”