Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
40

Ieremia slobod

401Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce

40:1
Cap. 39:14.

Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. Când a trimis să-l aducă, Ieremia era încă legat cu lanţuri, împreună cu toţi prinșii de război din Ierusalim și din Iuda, care aveau să fie duși în Babilon. 2Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia și i-a
40:2
Cap. 50:7.

zis: „Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia; 3Domnul a adus și a împlinit ce spusese, și lucrurile acestea vi s-au întâmplat pentru că
40:3
Deut. 29:24,25Dan. 9:11
aţi păcătuit împotriva Domnului și n-aţi ascultat glasul Lui. 4Acum, iată, te izbăvesc astăzi din lanţurile pe care le ai la mâini; dacă vrei
40:4
Cap. 39:12.

să vii cu mine la Babilon, vino, și voi îngriji de tine. Dar, dacă nu-ţi place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată ţara
40:4
Gen. 20:15
este înaintea ta, du-te unde vei crede și unde-ţi place să te duci!” 5Însă, fiindcă el zăbovea să răspundă, „întoarce-te,” a adăugat el, „la Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, pe care
40:5
2 Împ. 25:22
l-a pus împăratul Babilonului peste cetăţile lui Iuda, și rămâi cu el în mijlocul poporului sau du-te oriunde vei vrea să te duci!” Căpetenia străjerilor i-a dat merinde și daruri și i-a dat drumul. 6Ieremia
40:6
Cap. 39:14.

s-a dus la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miţpa
40:6
Jud. 20:1
, și a rămas cu el în mijlocul poporului care rămăsese în ţară.

Ghedalia

7Când au aflat

40:7
2 Împ. 25:23
toate căpeteniile oștirilor care rămăseseră pe câmp cu oamenii lor că împăratul Babilonului a pus ca dregător al ţării pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, și că i-a încredinţat bărbaţii, femeile, copiii și pe aceia din săracii
40:7
Cap. 39:10.

ţării care nu fuseseră luaţi robi în Babilon, 8s-au dus la Ghedalia, la Miţpa, și anume: Ismael
40:8
Cap. 41:1.

, fiul lui Netania, Iohanan și Ionatan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, fiii lui Efai din Netofa, și Iezania, fiul unui maacatit, ei și oamenii lor. 9Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, le-a jurat lor și oamenilor lor zicând: „Nu vă temeţi să slujiţi haldeenilor; rămâneţi în ţară, slujiţi împăratului Babilonului și o veţi duce bine! 10Iată că eu rămân la Miţpa, ca să fiu la porunca haldeenilor care vor veni la noi. Voi strângeţi deci vinul, poamele de vară și untdelemnul, puneţi-le în vasele voastre și locuiţi în cetăţile în care vă aflaţi!” 11Toţi iudeii care erau în ţara Moabului, la amoniţi, în ţara Edomului și în toate ţările au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămășiţă în Iuda și că le dăduse ca dregător pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan. 12Și toţi iudeii aceștia s-au întors din toate locurile pe unde erau împrăștiaţi, au venit în ţara lui Iuda la Ghedalia, la Miţpa, și au avut un mare belșug de vin și de poame de vară. 13Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștilor care mai erau pe câmp au venit la Ghedalia, la Miţpa, 14și i-au zis: „Știi că Baalis
40:14
Cap. 41:10.

, împăratul amoniţilor, a însărcinat pe Ismael, fiul lui Netania, să te omoare?” Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i-a crezut. 15Și Iohanan, fiul lui Careah, a spus în taină lui Ghedalia, la Miţpa: „Dă-mi voie să mă duc să omor pe Ismael, fiul lui Netania. Nimeni n-are să știe. Pentru ce să te omoare el și să se risipească toţi cei din Iuda care s-au strâns la tine și să piară rămășiţa lui Iuda?” 16Ghedalia, fiul lui Ahicam, a răspuns lui Iohanan, fiul lui Careah: „Nu face lucrul acesta, căci ce spui tu despre Ismael nu este adevărat!”