Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
39

Luarea Ierusalimului

391Ierusalimul a fost luat. În al nouălea

39:1
2 Împ. 25:1-4
an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a zecea, a venit Nebucadneţar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea lui înaintea Ierusalimului și l-a împresurat, 2iar în anul al unsprezecelea al lui Zedechia, în ziua a noua a lunii a patra, au pătruns în cetate. 3Atunci au înaintat toate căpeteniile
39:3
Cap. 38:17.
împăratului Babilonului și au cuprins poarta de la mijloc. Erau: Nergal-Șareţer, Samgar-Nebu, Sarsechim, căpetenia famenilor dregători, Nergal-Șareţer, căpetenia magilor, și toate celelalte căpetenii ale împăratului Babilonului. 4Zedechia, împăratul lui Iuda, și toţi oamenii de război, cum
39:4
2 Împ. 25:4
i-au văzut, au fugit și au ieșit noaptea din cetate, pe drumul grădinii împăratului, pe poarta dintre cele două ziduri, și au apucat pe drumul câmpiei. 5Dar oastea haldeenilor i-a urmărit și a ajuns
39:5
Cap. 32:4;
pe Zedechia în câmpiile Ierihonului. L-au luat și l-au dus la Nebucadneţar, împăratul Babilonului, la Ribla
39:5
2 Împ. 23:33
, în ţara Hamatului; el a dat o hotărâre împotriva lui. 6Împăratul Babilonului a pus să înjunghie la Ribla pe fiii lui Zedechia înaintea lui, împreună cu toţi mai-marii lui Iuda. 7Apoi a pus să scoată
39:7
Ezec. 12:13
ochii lui Zedechia și a pus să-l lege cu lanţuri de aramă, ca să-l ducă la Babilon. 8Caldeenii
39:8
2 Împ. 25:9
au ars cu foc casa împăratului și casele poporului și au dărâmat zidurile Ierusalimului. 9Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi la Babilon pe aceia din popor care rămăseseră
39:9
2 Împ. 25:11
în cetate, pe cei ce se supuseseră lui și pe rămășiţa poporului. 10Dar Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a lăsat în ţara lui Iuda pe unii din cei mai săraci din popor, pe cei ce n-aveau nimic, și le-a dat atunci vii și ogoare. 11Nebucadneţar, împăratul Babilonului, dăduse porunca următoare cu privire la Ieremia, prin Nebuzaradan, căpetenia străjerilor: 12„Ia-l, poartă-i de grijă și nu-i face niciun rău, ci fă-i ce-ţi va cere!” 13Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, Nebușazban, căpetenia famenilor dregători, Nergal-Șareţer, căpetenia magilor, și toate căpeteniile împăratului Babilonului 14au trimis să aducă
39:14
Cap. 38:28.
pe Ieremia din curtea temniţei și l-au încredinţat lui Ghedalia
39:14
Cap. 40:5.
, fiul lui Ahicam
39:14
Cap. 26:24.
, fiul lui Șafan, ca să-l ducă acasă. Și a rămas în mijlocul poporului. 15Cuvântul Domnului vorbise astfel lui Ieremia pe când era închis în curtea temniţei: 16„Du-te de vorbește lui Ebed-Melec
39:16
Cap. 38:7,12.
, Etiopianul, și spune-i: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce
39:16
Dan. 9:12
peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău, și nu în bine; în ziua aceea ele se vor întâmpla înaintea ochilor tăi. 17Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea», zice Domnul, «și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi. 18Te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viaţa
39:18
Cap. 21:9;
îţi va fi prada ta de război, pentru că
39:18
1 Cron. 5:20Ps. 37:40
ai avut încredere în Mine», zice Domnul.’”

40

Ieremia slobod

401Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce

40:1
Cap. 39:14.
Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. Când a trimis să-l aducă, Ieremia era încă legat cu lanţuri, împreună cu toţi prinșii de război din Ierusalim și din Iuda, care aveau să fie duși în Babilon. 2Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia și i-a
40:2
Cap. 50:7.
zis: „Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia; 3Domnul a adus și a împlinit ce spusese, și lucrurile acestea vi s-au întâmplat pentru că
40:3
Deut. 29:24,25Dan. 9:11
aţi păcătuit împotriva Domnului și n-aţi ascultat glasul Lui. 4Acum, iată, te izbăvesc astăzi din lanţurile pe care le ai la mâini; dacă vrei
40:4
Cap. 39:12.
să vii cu mine la Babilon, vino, și voi îngriji de tine. Dar, dacă nu-ţi place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată ţara
40:4
Gen. 20:15
este înaintea ta, du-te unde vei crede și unde-ţi place să te duci!” 5Însă, fiindcă el zăbovea să răspundă, „întoarce-te,” a adăugat el, „la Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, pe care
40:5
2 Împ. 25:22
l-a pus împăratul Babilonului peste cetăţile lui Iuda, și rămâi cu el în mijlocul poporului sau du-te oriunde vei vrea să te duci!” Căpetenia străjerilor i-a dat merinde și daruri și i-a dat drumul. 6Ieremia
40:6
Cap. 39:14.
s-a dus la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miţpa
40:6
Jud. 20:1
, și a rămas cu el în mijlocul poporului care rămăsese în ţară.

Ghedalia

7Când au aflat

40:7
2 Împ. 25:23
toate căpeteniile oștirilor care rămăseseră pe câmp cu oamenii lor că împăratul Babilonului a pus ca dregător al ţării pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, și că i-a încredinţat bărbaţii, femeile, copiii și pe aceia din săracii
40:7
Cap. 39:10.
ţării care nu fuseseră luaţi robi în Babilon, 8s-au dus la Ghedalia, la Miţpa, și anume: Ismael
40:8
Cap. 41:1.
, fiul lui Netania, Iohanan și Ionatan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, fiii lui Efai din Netofa, și Iezania, fiul unui maacatit, ei și oamenii lor. 9Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, le-a jurat lor și oamenilor lor zicând: „Nu vă temeţi să slujiţi haldeenilor; rămâneţi în ţară, slujiţi împăratului Babilonului și o veţi duce bine! 10Iată că eu rămân la Miţpa, ca să fiu la porunca haldeenilor care vor veni la noi. Voi strângeţi deci vinul, poamele de vară și untdelemnul, puneţi-le în vasele voastre și locuiţi în cetăţile în care vă aflaţi!” 11Toţi iudeii care erau în ţara Moabului, la amoniţi, în ţara Edomului și în toate ţările au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămășiţă în Iuda și că le dăduse ca dregător pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan. 12Și toţi iudeii aceștia s-au întors din toate locurile pe unde erau împrăștiaţi, au venit în ţara lui Iuda la Ghedalia, la Miţpa, și au avut un mare belșug de vin și de poame de vară. 13Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștilor care mai erau pe câmp au venit la Ghedalia, la Miţpa, 14și i-au zis: „Știi că Baalis
40:14
Cap. 41:10.
, împăratul amoniţilor, a însărcinat pe Ismael, fiul lui Netania, să te omoare?” Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i-a crezut. 15Și Iohanan, fiul lui Careah, a spus în taină lui Ghedalia, la Miţpa: „Dă-mi voie să mă duc să omor pe Ismael, fiul lui Netania. Nimeni n-are să știe. Pentru ce să te omoare el și să se risipească toţi cei din Iuda care s-au strâns la tine și să piară rămășiţa lui Iuda?” 16Ghedalia, fiul lui Ahicam, a răspuns lui Iohanan, fiul lui Careah: „Nu face lucrul acesta, căci ce spui tu despre Ismael nu este adevărat!”

41

Omorârea lui Ghedalia

411În luna a șaptea

41:1
2 Împ. 25:25
, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, din neamul împăratului, a venit cu mai-marii împăratului și cu zece oameni la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miţpa. Și au mâncat împreună acolo, la Miţpa. 2Atunci, Ismael, fiul lui Netania, s-a sculat cu cei zece oameni de care era însoţit și au lovit
41:2
2 Împ. 25:25
cu sabia pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, și au omorât astfel pe acela pe care îl pusese împăratul Babilonului dregător peste ţară. 3Ismael a mai omorât pe toţi iudeii care erau cu Ghedalia la Miţpa și pe haldeenii care se aflau acolo, oameni de război. 4A doua zi după omorârea lui Ghedalia, pe când nimeni nu știa nimic, 5au venit din Sihem, din Silo și din Samaria, optzeci de oameni cu barba rasă
41:5
Lev. 19:27,28Deut. 14:1Is. 15:2
și cu haine sfâșiate, care își făcuseră tăieturi în piele; aveau daruri de mâncare și tămâie, ca să le aducă la Casa
41:5
1 Sam. 1:72 Împ. 25:9
Domnului. 6Ismael, fiul lui Netania, le-a ieșit înainte din Miţpa și mergea plângând. Când i-a întâlnit, le-a zis: „Veniţi la Ghedalia, fiul lui Ahicam!” 7Și, când au ajuns ei în mijlocul cetăţii, Ismael, fiul lui Netania, i-a înjunghiat și i-a aruncat în groapă cu ajutorul oamenilor care-l însoţeau. 8Dar s-au găsit printre ei zece oameni care au zis lui Ismael: „Nu ne omorî, căci mai avem merinde ascunse în câmp: grâu, orz, untdelemn și miere!” Atunci, el i-a cruţat și nu i-a omorât împreună cu fraţii lor. 9Groapa în care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe care i-a ucis, afară de Ghedalia, este groapa aceea mare pe care o făcuse
41:9
1 Împ. 15:222 Cron. 16:6
împăratul Asa când se temea de Baeșa, împăratul lui Israel; groapa aceasta a umplut-o Ismael, fiul lui Netania, cu cei uciși. 10Ismael a luat prinși de război pe toţi cei ce mai rămăseseră la Miţpa din popor, pe fiicele
41:10
Cap. 43:6.
împăratului și pe toţi aceia din popor care locuiau acolo și pe
41:10
Cap. 40:7.
care-i încredinţase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, lui Ghedalia, fiul lui Ahicam; Ismael, fiul lui Netania, i-a luat prinși de război și a plecat ca să treacă la
41:10
Cap. 40:14.
amoniţi. 11Dar Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile
41:11
Cap. 40:7,8,13.
oștirilor care erau cu el au fost înștiinţaţi de tot răul pe care-l făcuse Ismael, fiul lui Netania. 12Au luat pe toţi oamenii și au pornit să bată pe Ismael, fiul lui Netania, pe care l-au găsit lângă apele cele mari
41:12
2 Sam. 2:13
ale Gabaonului. 13Când a văzut tot poporul care era cu Ismael pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toate căpeteniile oștirilor care erau cu el, s-a bucurat, 14și tot poporul pe care-l luase Ismael din Miţpa s-a întors și a venit de s-a unit cu Iohanan, fiul lui Careah. 15Dar Ismael, fiul lui Netania, a scăpat de Iohanan cu opt oameni și s-a dus la amoniţi. 16Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștirilor care erau cu el au luat toată rămășiţa poporului pe care l-au izbăvit din mâinile lui Ismael, fiul lui Netania, când îl ducea din Miţpa, după ce ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, și anume pe oamenii de război, pe femei, pe copii, pe famenii dregători, pe care i-a adus Iohanan înapoi din Gabaon. 17Au pornit și s-au oprit la hanul lui Chimham
41:17
2 Sam. 19:37,38
, lângă Betleem, ca să plece apoi în Egipt, 18departe de haldeeni, de care se temeau, pentru că Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, pe care-l
41:18
Cap. 40:5.
pusese împăratul Babilonului dregător peste ţară.