Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
41

Omorârea lui Ghedalia

411În luna a șaptea

41:1
2 Împ. 25:25
, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, din neamul împăratului, a venit cu mai-marii împăratului și cu zece oameni la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miţpa. Și au mâncat împreună acolo, la Miţpa. 2Atunci, Ismael, fiul lui Netania, s-a sculat cu cei zece oameni de care era însoţit și au lovit
41:2
2 Împ. 25:25
cu sabia pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, și au omorât astfel pe acela pe care îl pusese împăratul Babilonului dregător peste ţară. 3Ismael a mai omorât pe toţi iudeii care erau cu Ghedalia la Miţpa și pe haldeenii care se aflau acolo, oameni de război. 4A doua zi după omorârea lui Ghedalia, pe când nimeni nu știa nimic, 5au venit din Sihem, din Silo și din Samaria, optzeci de oameni cu barba rasă
41:5
Lev. 19:27,28Deut. 14:1Is. 15:2
și cu haine sfâșiate, care își făcuseră tăieturi în piele; aveau daruri de mâncare și tămâie, ca să le aducă la Casa
41:5
1 Sam. 1:72 Împ. 25:9
Domnului. 6Ismael, fiul lui Netania, le-a ieșit înainte din Miţpa și mergea plângând. Când i-a întâlnit, le-a zis: „Veniţi la Ghedalia, fiul lui Ahicam!” 7Și, când au ajuns ei în mijlocul cetăţii, Ismael, fiul lui Netania, i-a înjunghiat și i-a aruncat în groapă cu ajutorul oamenilor care-l însoţeau. 8Dar s-au găsit printre ei zece oameni care au zis lui Ismael: „Nu ne omorî, căci mai avem merinde ascunse în câmp: grâu, orz, untdelemn și miere!” Atunci, el i-a cruţat și nu i-a omorât împreună cu fraţii lor. 9Groapa în care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe care i-a ucis, afară de Ghedalia, este groapa aceea mare pe care o făcuse
41:9
1 Împ. 15:222 Cron. 16:6
împăratul Asa când se temea de Baeșa, împăratul lui Israel; groapa aceasta a umplut-o Ismael, fiul lui Netania, cu cei uciși. 10Ismael a luat prinși de război pe toţi cei ce mai rămăseseră la Miţpa din popor, pe fiicele
41:10
Cap. 43:6.

împăratului și pe toţi aceia din popor care locuiau acolo și pe
41:10
Cap. 40:7.

care-i încredinţase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, lui Ghedalia, fiul lui Ahicam; Ismael, fiul lui Netania, i-a luat prinși de război și a plecat ca să treacă la
41:10
Cap. 40:14.

amoniţi. 11Dar Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile
41:11
Cap. 40:7,8,13.

oștirilor care erau cu el au fost înștiinţaţi de tot răul pe care-l făcuse Ismael, fiul lui Netania. 12Au luat pe toţi oamenii și au pornit să bată pe Ismael, fiul lui Netania, pe care l-au găsit lângă apele cele mari
41:12
2 Sam. 2:13
ale Gabaonului. 13Când a văzut tot poporul care era cu Ismael pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toate căpeteniile oștirilor care erau cu el, s-a bucurat, 14și tot poporul pe care-l luase Ismael din Miţpa s-a întors și a venit de s-a unit cu Iohanan, fiul lui Careah. 15Dar Ismael, fiul lui Netania, a scăpat de Iohanan cu opt oameni și s-a dus la amoniţi. 16Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștirilor care erau cu el au luat toată rămășiţa poporului pe care l-au izbăvit din mâinile lui Ismael, fiul lui Netania, când îl ducea din Miţpa, după ce ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, și anume pe oamenii de război, pe femei, pe copii, pe famenii dregători, pe care i-a adus Iohanan înapoi din Gabaon. 17Au pornit și s-au oprit la hanul lui Chimham
41:17
2 Sam. 19:37,38
, lângă Betleem, ca să plece apoi în Egipt, 18departe de haldeeni, de care se temeau, pentru că Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, pe care-l
41:18
Cap. 40:5.

pusese împăratul Babilonului dregător peste ţară.