Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
42

Împotriva lui Ieremia

421Toate căpeteniile oștilor, Iohanan

42:1
Cap. 40:8,13;
41:11
, fiul lui Careah, Iezania, fiul lui Hosea, și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, au înaintat 2și au zis prorocului Ieremia: „Fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră! Mijlocește
42:2
1 Sam. 7:8
12:19Is. 37:4Iac. 5:16
pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toţi cei ce au mai rămas, căci eram mulţi
42:2
Lev. 26:22
, dar am mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuţi cu ochii tăi. 3Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul
42:3
Ezra 8:21
pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut!” 4Prorocul Ieremia le-a zis: „Am auzit! Iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru, după cererea voastră, și vă voi face cunoscut, fără să vă ascund
42:4
1 Sam. 3:18Fapte 20:20
ceva, tot
42:4
1 Împ. 22:14
ce vă va răspunde Domnul!” 5Atunci, ei au zis lui Ieremia: „Domnul
42:5
Gen. 31:50
să fie un martor adevărat și credincios împotriva noastră dacă nu vom face tot ce-ţi va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui! 6Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimitem, ca să fim fericiţi
42:6
Deut. 6:3
ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru!” 7După zece zile, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. 8Și Ieremia a chemat pe Iohanan, fiul lui Careah, pe toate căpeteniile oștilor care erau cu el și pe tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, 9și le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, la care m-aţi trimis să-I aduc înainte rugăciunile voastre: 10‘Dacă veţi rămâne în ţara aceasta, vă voi face să propășiţi
42:10
Cap. 24:6;
31:28
33:7
în ea, și nu vă voi nimici; vă voi sădi, și nu vă voi smulge, căci Îmi
42:10
Deut. 32:36
pare rău de răul pe care vi l-am făcut! 11Nu vă temeţi de împăratul Babilonului, de care vă este frică; nu vă temeţi de el’, zice Domnul, ‘căci
42:11
Is. 43:5Rom. 8:31
Eu sunt cu voi ca să vă scap și să vă scot din mâna lui. 12Îi voi insufla milă
42:12
Ps. 106:45,46
de voi, și se va îndura de voi și vă va lăsa să locuiţi în ţara voastră. 13Dar, dacă nu veţi asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru și dacă veţi zice
42:13
Cap. 44:16.

: «Nu vrem să rămânem în ţara aceasta, 14nu, ci vom merge în ţara Egiptului, unde nu vom vedea nici războiul, nici nu vom auzi glasul trâmbiţei, nici nu vom duce lipsă de pâine, și acolo vom locui!», 15atunci, ascultaţi Cuvântul Domnului, rămășiţe ale lui Iuda: «Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‹Dacă
42:15
Deut. 17:16
vă veţi îndrepta
42:15
Luca 9:51
faţa să mergeţi în Egipt, dacă vă veţi duce să locuiţi pentru o vreme acolo, 16sabia de care
42:16
Ezec. 11:8
vă temeţi vă va ajunge acolo, în ţara Egiptului, foametea de care vă este frică se va lipi de voi acolo, în Egipt, și veţi muri acolo. 17Toţi cei ce își vor îndrepta faţa să meargă în Egipt ca să locuiască pentru o vreme acolo vor muri
42:17
Cap. 24:10. Vers. 22.

de sabie, de foamete sau de ciumă; niciunul
42:17
Cap. 44:14,28.

nu va rămâne și nu va scăpa de nenorocirile pe care le voi aduce peste ei!›»’ 18Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Cum s-au vărsat
42:18
Cap. 7:20.

mânia și urgia Mea peste locuitorii Ierusalimului, așa se va vărsa urgia Mea și peste voi, dacă veţi merge în Egipt; veţi fi o pricină de afurisenie, de groază, de blestem
42:18
Cap. 18:16;
24:9
26:6
29:18,22
44:12Zah. 8:13
și de ocară și nu veţi mai vedea niciodată locul acesta!’ 19Rămășiţe ale lui Iuda, Domnul vă zice: ‘Nu
42:19
Deut. 17:16
vă duceţi în Egipt!’ Băgaţi bine de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi. 20Căci vă înșelaţi singuri dacă m-aţi trimis la Domnul Dumnezeul vostru, zicând: ‘Mijlocește
42:20
Vers. 2.

pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru, fă-ne cunoscut tot ce va spune Domnul Dumnezeul nostru și vom face!’ 21Eu v-am spus astăzi, dar voi n-ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru, nici tot ce m-a însărcinat El să vă spun. 22De aceea să știţi că veţi
42:22
Vers. 17.
Ezec. 6:11
muri de sabie, de foamete sau de ciumă în locul unde voiţi să vă duceţi să locuiţi!”