Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
41

Omorârea lui Ghedalia

411În luna a șaptea

41:1
2 Împ. 25:25
, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, din neamul împăratului, a venit cu mai-marii împăratului și cu zece oameni la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miţpa. Și au mâncat împreună acolo, la Miţpa. 2Atunci, Ismael, fiul lui Netania, s-a sculat cu cei zece oameni de care era însoţit și au lovit
41:2
2 Împ. 25:25
cu sabia pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, și au omorât astfel pe acela pe care îl pusese împăratul Babilonului dregător peste ţară. 3Ismael a mai omorât pe toţi iudeii care erau cu Ghedalia la Miţpa și pe haldeenii care se aflau acolo, oameni de război. 4A doua zi după omorârea lui Ghedalia, pe când nimeni nu știa nimic, 5au venit din Sihem, din Silo și din Samaria, optzeci de oameni cu barba rasă
41:5
Lev. 19:27,28Deut. 14:1Is. 15:2
și cu haine sfâșiate, care își făcuseră tăieturi în piele; aveau daruri de mâncare și tămâie, ca să le aducă la Casa
41:5
1 Sam. 1:72 Împ. 25:9
Domnului. 6Ismael, fiul lui Netania, le-a ieșit înainte din Miţpa și mergea plângând. Când i-a întâlnit, le-a zis: „Veniţi la Ghedalia, fiul lui Ahicam!” 7Și, când au ajuns ei în mijlocul cetăţii, Ismael, fiul lui Netania, i-a înjunghiat și i-a aruncat în groapă cu ajutorul oamenilor care-l însoţeau. 8Dar s-au găsit printre ei zece oameni care au zis lui Ismael: „Nu ne omorî, căci mai avem merinde ascunse în câmp: grâu, orz, untdelemn și miere!” Atunci, el i-a cruţat și nu i-a omorât împreună cu fraţii lor. 9Groapa în care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe care i-a ucis, afară de Ghedalia, este groapa aceea mare pe care o făcuse
41:9
1 Împ. 15:222 Cron. 16:6
împăratul Asa când se temea de Baeșa, împăratul lui Israel; groapa aceasta a umplut-o Ismael, fiul lui Netania, cu cei uciși. 10Ismael a luat prinși de război pe toţi cei ce mai rămăseseră la Miţpa din popor, pe fiicele
41:10
Cap. 43:6.
împăratului și pe toţi aceia din popor care locuiau acolo și pe
41:10
Cap. 40:7.
care-i încredinţase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, lui Ghedalia, fiul lui Ahicam; Ismael, fiul lui Netania, i-a luat prinși de război și a plecat ca să treacă la
41:10
Cap. 40:14.
amoniţi. 11Dar Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile
41:11
Cap. 40:7,8,13.
oștirilor care erau cu el au fost înștiinţaţi de tot răul pe care-l făcuse Ismael, fiul lui Netania. 12Au luat pe toţi oamenii și au pornit să bată pe Ismael, fiul lui Netania, pe care l-au găsit lângă apele cele mari
41:12
2 Sam. 2:13
ale Gabaonului. 13Când a văzut tot poporul care era cu Ismael pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toate căpeteniile oștirilor care erau cu el, s-a bucurat, 14și tot poporul pe care-l luase Ismael din Miţpa s-a întors și a venit de s-a unit cu Iohanan, fiul lui Careah. 15Dar Ismael, fiul lui Netania, a scăpat de Iohanan cu opt oameni și s-a dus la amoniţi. 16Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștirilor care erau cu el au luat toată rămășiţa poporului pe care l-au izbăvit din mâinile lui Ismael, fiul lui Netania, când îl ducea din Miţpa, după ce ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, și anume pe oamenii de război, pe femei, pe copii, pe famenii dregători, pe care i-a adus Iohanan înapoi din Gabaon. 17Au pornit și s-au oprit la hanul lui Chimham
41:17
2 Sam. 19:37,38
, lângă Betleem, ca să plece apoi în Egipt, 18departe de haldeeni, de care se temeau, pentru că Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, pe care-l
41:18
Cap. 40:5.
pusese împăratul Babilonului dregător peste ţară.

42

Împotriva lui Ieremia

421Toate căpeteniile oștilor, Iohanan

42:1
Cap. 40:8,13;
, fiul lui Careah, Iezania, fiul lui Hosea, și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, au înaintat 2și au zis prorocului Ieremia: „Fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră! Mijlocește
42:2
1 Sam. 7:8
12:19Is. 37:4Iac. 5:16
pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toţi cei ce au mai rămas, căci eram mulţi
42:2
Lev. 26:22
, dar am mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuţi cu ochii tăi. 3Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul
42:3
Ezra 8:21
pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut!” 4Prorocul Ieremia le-a zis: „Am auzit! Iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru, după cererea voastră, și vă voi face cunoscut, fără să vă ascund
42:4
1 Sam. 3:18Fapte 20:20
ceva, tot
42:4
1 Împ. 22:14
ce vă va răspunde Domnul!” 5Atunci, ei au zis lui Ieremia: „Domnul
42:5
Gen. 31:50
să fie un martor adevărat și credincios împotriva noastră dacă nu vom face tot ce-ţi va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui! 6Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimitem, ca să fim fericiţi
42:6
Deut. 6:3
ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru!” 7După zece zile, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. 8Și Ieremia a chemat pe Iohanan, fiul lui Careah, pe toate căpeteniile oștilor care erau cu el și pe tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, 9și le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, la care m-aţi trimis să-I aduc înainte rugăciunile voastre: 10‘Dacă veţi rămâne în ţara aceasta, vă voi face să propășiţi
42:10
Cap. 24:6;
în ea, și nu vă voi nimici; vă voi sădi, și nu vă voi smulge, căci Îmi
42:10
Deut. 32:36
pare rău de răul pe care vi l-am făcut! 11Nu vă temeţi de împăratul Babilonului, de care vă este frică; nu vă temeţi de el’, zice Domnul, ‘căci
42:11
Is. 43:5Rom. 8:31
Eu sunt cu voi ca să vă scap și să vă scot din mâna lui. 12Îi voi insufla milă
42:12
Ps. 106:45,46
de voi, și se va îndura de voi și vă va lăsa să locuiţi în ţara voastră. 13Dar, dacă nu veţi asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru și dacă veţi zice
42:13
Cap. 44:16.
: «Nu vrem să rămânem în ţara aceasta, 14nu, ci vom merge în ţara Egiptului, unde nu vom vedea nici războiul, nici nu vom auzi glasul trâmbiţei, nici nu vom duce lipsă de pâine, și acolo vom locui!», 15atunci, ascultaţi Cuvântul Domnului, rămășiţe ale lui Iuda: «Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‹Dacă
42:15
Deut. 17:16
vă veţi îndrepta
42:15
Luca 9:51
faţa să mergeţi în Egipt, dacă vă veţi duce să locuiţi pentru o vreme acolo, 16sabia de care
42:16
Ezec. 11:8
vă temeţi vă va ajunge acolo, în ţara Egiptului, foametea de care vă este frică se va lipi de voi acolo, în Egipt, și veţi muri acolo. 17Toţi cei ce își vor îndrepta faţa să meargă în Egipt ca să locuiască pentru o vreme acolo vor muri
42:17
Cap. 24:10. Vers. 22.
de sabie, de foamete sau de ciumă; niciunul
42:17
Cap. 44:14,28.
nu va rămâne și nu va scăpa de nenorocirile pe care le voi aduce peste ei!›»’ 18Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Cum s-au vărsat
42:18
Cap. 7:20.
mânia și urgia Mea peste locuitorii Ierusalimului, așa se va vărsa urgia Mea și peste voi, dacă veţi merge în Egipt; veţi fi o pricină de afurisenie, de groază, de blestem
42:18
Cap. 18:16;
și de ocară și nu veţi mai vedea niciodată locul acesta!’ 19Rămășiţe ale lui Iuda, Domnul vă zice: ‘Nu
42:19
Deut. 17:16
vă duceţi în Egipt!’ Băgaţi bine de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi. 20Căci vă înșelaţi singuri dacă m-aţi trimis la Domnul Dumnezeul vostru, zicând: ‘Mijlocește
42:20
Vers. 2.
pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru, fă-ne cunoscut tot ce va spune Domnul Dumnezeul nostru și vom face!’ 21Eu v-am spus astăzi, dar voi n-ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru, nici tot ce m-a însărcinat El să vă spun. 22De aceea să știţi că veţi
42:22
Vers. 17.
muri de sabie, de foamete sau de ciumă în locul unde voiţi să vă duceţi să locuiţi!”

43

Ieremia târât în Egipt

431Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care-l însărcinase Domnul Dumnezeul lor să le spună, 2Azaria

43:2
Cap. 42:1.
, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui Careah, și toţi oamenii aceia îngâmfaţi au zis lui Ieremia: „Minţi! Nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui: ‘Nu vă duceţi în Egipt ca să locuiţi acolo pentru o vreme!’ 3Ci Baruc, fiul lui Neriia, te aţâţă împotriva noastră, ca să ne dai în mâinile haldeenilor să ne omoare sau să ne ducă robi la Babilon!” 4Astfel, Iohanan, fiul lui Careah, toate căpeteniile oștilor și tot poporul n-au ascultat de glasul Domnului, care le poruncea să rămână în ţara lui Iuda. 5Și Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștilor au luat
43:5
Cap. 40:11,12.
pe toate rămășiţele lui Iuda, care, din împrăștiate cum erau printre toate neamurile, se întorseseră să locuiască în ţara lui Iuda, 6și anume pe bărbaţii, femeile, copiii, fiicele
43:6
Cap. 41:10.
împăratului și pe toate
43:6
Cap. 39:10;
sufletele pe care le lăsase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, cu Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, precum și pe prorocul Ieremia și pe Baruc, fiul lui Neriia. 7Au plecat dar în ţara Egiptului, căci n-au ascultat de porunca Domnului, și au ajuns până la Tahpanes
43:7
Cap. 2:16;
.

Prorocie asupra cuceririi Egiptului

8Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia, la Tahpanes, astfel: 9„Ia în mână niște pietre mari și ascunde-le în faţa iudeilor, în lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraon din Tahpanes. 10Și spune iudeilor: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi trimite să aducă pe robul Meu

43:10
Cap. 25:9;
Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre pe care le-am ascuns și își va întinde covorul peste ele. 11El
43:11
Cap. 44:13;
va veni și va lovi ţara Egiptului: va omorî pe cei sortiţi
43:11
Cap. 15:2.
să moară, va duce în robie pe cei sortiţi robiei și va ucide cu sabia pe cei sortiţi la sabie! 12Voi pune foc caselor dumnezeilor
43:12
Cap. 46:25.
Egiptului; Nebucadneţar le va arde, va duce robi pe idoli, se va înveli cu ţara Egiptului cum se învelește păstorul cu haina lui și va ieși în pace din ea. 13Va sfărâma stâlpii din Bet-Șemeș, din ţara Egiptului, și va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.»’”