Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
43

Ieremia târât în Egipt

431Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care-l însărcinase Domnul Dumnezeul lor să le spună, 2Azaria

43:2
Cap. 42:1.

, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui Careah, și toţi oamenii aceia îngâmfaţi au zis lui Ieremia: „Minţi! Nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui: ‘Nu vă duceţi în Egipt ca să locuiţi acolo pentru o vreme!’ 3Ci Baruc, fiul lui Neriia, te aţâţă împotriva noastră, ca să ne dai în mâinile haldeenilor să ne omoare sau să ne ducă robi la Babilon!” 4Astfel, Iohanan, fiul lui Careah, toate căpeteniile oștilor și tot poporul n-au ascultat de glasul Domnului, care le poruncea să rămână în ţara lui Iuda. 5Și Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștilor au luat
43:5
Cap. 40:11,12.

pe toate rămășiţele lui Iuda, care, din împrăștiate cum erau printre toate neamurile, se întorseseră să locuiască în ţara lui Iuda, 6și anume pe bărbaţii, femeile, copiii, fiicele
43:6
Cap. 41:10.

împăratului și pe toate
43:6
Cap. 39:10;
40:7
sufletele pe care le lăsase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, cu Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, precum și pe prorocul Ieremia și pe Baruc, fiul lui Neriia. 7Au plecat dar în ţara Egiptului, căci n-au ascultat de porunca Domnului, și au ajuns până la Tahpanes
43:7
Cap. 2:16;
44:1
.

Prorocie asupra cuceririi Egiptului

8Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia, la Tahpanes, astfel: 9„Ia în mână niște pietre mari și ascunde-le în faţa iudeilor, în lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraon din Tahpanes. 10Și spune iudeilor: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi trimite să aducă pe robul Meu

43:10
Cap. 25:9;
27:6Ezec. 29:18,20
Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre pe care le-am ascuns și își va întinde covorul peste ele. 11El
43:11
Cap. 44:13;
46:13
va veni și va lovi ţara Egiptului: va omorî pe cei sortiţi
43:11
Cap. 15:2.
Zah. 11:9
să moară, va duce în robie pe cei sortiţi robiei și va ucide cu sabia pe cei sortiţi la sabie! 12Voi pune foc caselor dumnezeilor
43:12
Cap. 46:25.

Egiptului; Nebucadneţar le va arde, va duce robi pe idoli, se va înveli cu ţara Egiptului cum se învelește păstorul cu haina lui și va ieși în pace din ea. 13Va sfărâma stâlpii din Bet-Șemeș, din ţara Egiptului, și va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.»’”