Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
47

471Iată Cuvântul Domnului spus prorocului Ieremia cu privire la

47:1
Cap. 25:20.
filisteni, înainte ca
47:1
Amos 1:6,7,8
Faraon să bată Gaza: 2„Așa vorbește Domnul: ‘Iată, se ridică niște ape
47:2
Is. 8:7
de la miazănoapte
47:2
Cap. 1:14;
, cresc ca un râu ieșit din matcă, îneacă ţara și ce cuprinde ea, cetatea și locuitorii ei. Ţipă oamenii și se bocesc toţi locuitorii ţării 3de tropăitul
47:3
Cap. 8:16.
copitelor cailor lui puternici, de huruitul carelor lui și de scârţâitul roţilor; părinţii nu se mai întorc spre copiii lor, atât le sunt de slăbite mâinile, 4pentru că vine ziua când vor fi nimiciţi toţi filistenii și stârpiţi toţi cei ce slujeau ca ajutoare Tirului
47:4
Cap. 25:22.
și Sidonului. Căci Domnul va nimici pe filisteni, rămășiţele
47:4
Ezec. 25:16Amos 1:8
9:7
ostrovului
47:4
Gen. 10:14
Caftor. 5Gaza a ajuns
47:5
Amos 1:7Mica 1:16Ţef. 2:4,7Zah. 9:5
pleșuvă, Ascalonul
47:5
Cap. 25:20.
piere cu rămășiţa văilor lui! Până când îţi vei face
47:5
Cap. 16:6;
tăieturi de jale în piele? – 6Ah! Sabie
47:6
Deut. 32:41Ezec. 21:3,4,5
a Domnului, când te vei odihni odată? Întoarce-te în teacă, oprește-te și fii liniștită! – 7Dar cum ar putea să se odihnească? Când Domnul
47:7
Ezec. 14:17
doar îi poruncește și o îndreaptă
47:7
Mica 6:9
împotriva Ascalonului și coastei mării.’”

48

481Asupra Moabului

48:1
Is. 15
1627:3Ezec. 25:9Amos 2:1,2
. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Vai de Nebo
48:1
Num. 32:38
33:47Is. 15:2
, căci este pustiit! Chiriataimul
48:1
Num. 32:37
este acoperit de rușine, este luat; cetăţuia este acoperită de rușine și zdrobită! 2S-a dus
48:2
Is. 16:4
fala Moabului, la Hesbon
48:2
Is. 15:4
i se pune la cale pieirea: ‘Haidem să-l nimicim din mijlocul neamurilor!’ Și tu vei fi nimicit, Madmenule, sabia va merge după tine! 3Se aud strigăte
48:3
Vers. 5.
din Horonaim; prăpăd și nimicire! 4Moabul este zdrobit! Chiar și cei mici ai lui strigă. 5Căci într-un plâns necurmat suie suișul
48:5
Is. 15:5
Luhitului și se aud strigăte de durere la coborâșul Horonaimului din pricina nimicirii! 6Fugiţi
48:6
Cap. 51:6.
, scăpaţi-vă viaţa și fiţi ca un nevoiaș
48:6
Cap. 17:6.
desţărat în pustie! 7Căci, pentru că te-ai încrezut în faptele și în vistieriile tale, vei fi luat și tu, și Chemoșul
48:7
Num. 21:29Jud. 11:24Is. 46:1,2
va merge în robie, cu preoţii
48:7
Cap. 49:3.
și căpeteniile lui. 8Pustiitorul
48:8
Cap. 6:26. Vers. 18.
va intra în fiecare cetate, și nicio cetate nu va scăpa. Valea va pieri și câmpia va fi nimicită, cum a spus Domnul. 9Daţi
48:9
Ps. 55:6
aripi Moabului să plece în zbor! Cetăţile lui sunt prefăcute în pustie, nu vor mai avea locuitori. 10Blestemat
48:10
Jud. 5:231 Sam. 15:3,91 Împ. 20:42
să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului, blestemat să fie cel ce își oprește sabia de la măcel! 11Moabul era netulburat din tinereţea lui și se odihnea
48:11
Ţef. 1:12
fără teamă pe drojdiile lui, nu era turnat dintr-un vas în altul și nu era dus în robie. De aceea i s-a păstrat gustul și nu i s-a schimbat mirosul. 12De aceea, iată, vin zile”, zice Domnul, „când îi voi trimite oameni care-l vor pritoci; îi vor goli vasele și vor face să-i plesnească burdufurile. 13Moabul va fi dat de rușine cu Chemoș
48:13
Jud. 11:241 Împ. 11:7
, cum a fost dată de rușine
48:13
Osea 10:6
casa lui Israel cu Betel
48:13
1 Împ. 12:29
, în care își punea încrederea. 14Cum puteţi să ziceţi: ‘Suntem viteji
48:14
Is. 16:6
, ostași gata de luptă?’ 15Moabul
48:15
Vers. 8,9,18.
este pustiit, cetăţile lui se înalţă în fum, floarea tinerimii lui este
48:15
Cap. 50:27.
înjunghiată”, zice Împăratul
48:15
Cap. 46:18;
al cărui Nume este Domnul oștirilor. 16„Pieirea Moabului este aproape să vină, nenorocirea lui vine în grabă mare. 17Bociţi-l, toţi cei ce-l înconjuraţi, toţi care-i cunoașteţi numele! Și ziceţi: ‘Cum
48:17
Is. 9:4
14:4,5
a fost sfărâmat acest puternic toiag de cârmuire, acest toiag măreţ!’ 18Coboară-te din locașul slavei, șezi jos pe pământul uscat, locuitoare
48:18
Is. 47:1
, fiica Dibonului
48:18
Num. 21:30Is. 15:2
! Căci pustiitorul
48:18
Vers. 8.
Moabului se suie împotriva ta și-ţi nimicește cetăţuile. 19Stai
48:19
Deut. 2:36
pe drum și pândește, locuitoarea Aroerului
48:19
1 Sam. 4:13,16
! Întreabă pe fugar și pe cel scăpat și zi: ‘Ce s-a întâmplat?’ 20Moabul este acoperit de rușine, căci este zdrobit. Gemeţi
48:20
Is. 16:7
și strigaţi! Vestiţi în Arnon
48:20
Num. 21:13
că Moabul este pustiit! 21A venit pedeapsa și peste ţara câmpiei
48:21
Vers. 8.
, peste Holon, peste Iahaţ, peste Mefaat, 22peste Dibon, peste Nebo, peste Bet-Diblataim, 23peste Chiriataim, peste Bet-Gamul, peste Bet-Meon, 24peste Cheriiot
48:24
Vers. 41.
, peste Boţra, peste toate cetăţile din ţara Moabului, fie depărtate, fie apropiate. 25Tăria
48:25
Ps. 75:10
48:25 Evreiește: cornul. Moabului este frântă și braţul
48:25
Ezec. 30:21
lui, zdrobit”, zice Domnul. 26„Îmbătaţi-l
48:26
Cap. 25:15,27.
, căci s-a semeţit împotriva Domnului! De aceea, prăvălească-se Moabul în vărsătura lui și să ajungă de râs și el! 27N-a fost Israel
48:27
Ţef. 2:8
de râsul tău? A fost
48:27
Cap. 2:26.
prins el oare printre hoţi, de dai din cap ori de câte ori vorbești de el? 28Părăsiţi cetăţile și locuiţi în stânci
48:28
Ps. 55:6,7
, locuitori ai Moabului! Și fiţi ca porumbeii
48:28
Cânt. 2:14
care își fac cuibul pe marginea peșterilor! 29Am auzit de fudulia
48:29
Is. 16:6
mândrului Moab, de înfumurarea lui, de trufia lui, de semeţirea lui și de inima lui îngâmfată. 30Cunosc”, zice Domnul, „înfumurarea lui, lăudăroșeniile lui deșarte și faptele
48:30
Is. 16:6
lui de nimic. 31De aceea gem
48:31
Is. 15:5
16:7,11
pentru Moab și mă jelesc pentru tot Moabul; oamenii suspină pentru cei din Chir-Heres. 32Vie
48:32
Is. 16:8,9
din Sibma, te plâng mai mult decât Iaezerul; ramurile tale se întindeau dincolo de mare, se întindeau până la marea Iaezerului, dar pustiitorul s-a aruncat peste strângerea roadelor tale și peste culesul viilor tale. 33Și astfel, s-au dus bucuria
48:33
Is. 16:10Ioel 1:12
și veselia din câmpiile și din ţara roditoare a Moabului. Am secat vinul din teascuri”, zice Domnul; „nimeni nu mai calcă teascul cu strigăte de bucurie; sunt strigăte de război, nu strigăte de bucurie. 34Strigătele Hesbonului
48:34
Is. 15:4-6
răsună până la Eleale și glasul lor se aude până la Iahaţ, de la Ţoar
48:34
Is. 15:5,6
până la Horonaim, până la Eglat-Șelișia, căci și apele Nimrimului sunt prefăcute în pustiu. 35Vreau s-o isprăvesc în Moab”, zice Domnul, „cu cel ce se
48:35
Is. 15:2
16:12
suie pe înălţimile de jertfă și aduce tămâie dumnezeului său. 36De aceea îmi jelește inima
48:36
Is. 15:5
16:11
ca un fluier pentru Moab, îmi jelește inima ca un fluier pentru oamenii din Chir-Heres, pentru că toate avuţiile pe care le-au strâns
48:36
Is. 15:7
sunt pierdute. 37Căci toate capetele sunt rase
48:37
Is. 15:2,3
, toate bărbile sunt tăiate; pe toate mâinile sunt tăieturi de jale și pe coapse
48:37
Gen. 37:34
, saci. 38Pe toate acoperișurile Moabului și în pieţe sunt numai bocete, pentru că am sfărâmat Moabul ca pe un vas
48:38
Cap. 22:28.
fără preţ”, zice Domnul. 39„Cât este de sfărâmat Moabul! Gemeţi! Cât de rușinos întoarce Moabul spatele! Moabul ajunge astfel de râs și de pomină pentru toţi cei ce-l înconjoară.” 40Căci așa vorbește Domnul: „Iată că vrăjmașul zboară ca vulturul
48:40
Deut. 28:49Dan. 7:4Osea 8:1Hab. 1:8
și își întinde
48:40
Is. 8:8
aripile asupra Moabului! 41Cheriiotul este luat, cetăţuile
48:41
Vers. 24.
sunt cucerite și, în ziua aceea, inima
48:41
Is. 21:349:22,24Mica 4:9
vitejilor Moabului este ca inima unei femei în durerile nașterii. 42Astfel, Moabul va fi nimicit de tot și nu
48:42
Ps. 83:4Is. 7:8
va mai fi un popor, căci s-a semeţit împotriva Domnului. 43Groaza
48:43
Is. 24:17,18
, groapa și laţul sunt peste tine, locuitor al Moabului”, zice Domnul. 44„Cel ce fuge de groază cade în groapă și cel ce se ridică din groapă se prinde în laţ, căci aduc
48:44
Cap. 11:23.
asupra lui, asupra Moabului, anul pedepsei lui”, zice Domnul. 45„Fugarii se opresc sleiţi de puteri la umbra Hesbonului, dar din Hesbon iese
48:45
Num. 21:28
un foc, o flacără iese din mijlocul Sihonului și mistuie laturile
48:45
Num. 24:17
Moabului și creștetul capului celor ce se fălesc. 46Vai de tine
48:46
Num. 21:29
, Moabule! Poporul din Chemoș este pierdut! Căci fiii tăi sunt luaţi prinși de război și fiicele tale, prinse de război. 47Dar, în vremurile
48:47
Cap. 49:6,39.
de apoi, voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Moabului”, zice Domnul.

Aceasta este judecata asupra Moabului.

49

491Asupra copiilor

49:1
Ezec. 21:28
25:2Amos 1:13Ţef. 2:8,9
lui Amon. Așa vorbește Domnul: „N-are Israel fii? Și n-are moștenitori? Atunci pentru ce stăpânește Malcom Gadul
49:1
Amos 1:13
și locuiește poporul lui în cetăţile lui? 2De aceea, iată că vin zile”, zice Domnul, „când voi face să răsune strigătul de război împotriva Rabei
49:2
Ezec. 25:5Amos 1:14
copiilor lui Amon. Ea va ajunge un morman de dărâmături, și satele sale vor fi arse de foc. Atunci, Israel va izgoni pe cei ce-l izgoniseră”, zice Domnul. 3„Gemi, Hesbonule, căci Ai este pustiit! Strigaţi, fiicele Rabei, îmbrăcaţi-vă
49:3
Is. 32:11
cu saci și bociţi-vă, alergând încoace și încolo de-a lungul zidurilor! Căci Malcom se duce în robie cu preoţii
49:3
Cap. 48:7.
și căpeteniile sale! 4Ce te lauzi cu văile? Valea ta se scurge, fiică
49:4
Cap. 3:14;
răzvrătită, care te încredeai în vistieriile tale și
49:4
Cap. 21:13.
ziceai: ‘Cine va veni împotriva mea?’ 5Iată, voi aduce groaza peste tine”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor; „ea va veni din toate împrejurimile tale, fiecare din voi va fi izgonit drept înainte, și nimeni nu va strânge pe fugari! 6Dar, după aceea
49:6
Vers. 39. Cap. 48:47.
, voi aduce înapoi pe prinșii de război ai copiilor lui Amon”, zice Domnul. 7Asupra
49:7
Ezec. 25:12Amos 1:11
Edomului.

Așa vorbește Domnul oștirilor: „Nu

49:7
Obad. 8
mai este înţelepciune în Teman? A pierit
49:7
Is. 19:1
chibzuinţa de la oamenii pricepuţi? S-a dus înţelepciunea lor? 8Fugiţi
49:8
Vers. 30.
, daţi dosul, plecaţi în peșteri, locuitori ai
49:8
Cap. 25:23.
Dedanului! Căci voi aduce nenorocirea peste Esau la vremea când îl voi pedepsi. 9Oare, dacă ar veni niște
49:9
Obad. 5
culegători de struguri la tine, nu ţi-ar lăsa nimic de cules pe urma culegătorilor? Dacă ar veni niște hoţi noaptea, n-ar pustii decât până s-ar sătura! 10Dar
49:10
Mal. 1:3
Eu Însumi voi despuia pe Esau, îi voi descoperi ascunzătorile și
49:10
Is. 17:14
nu va putea să se ascundă. Copiii lui, fraţii lui, vecinii lui vor pieri, și el nu va mai fi! 11Lasă pe orfanii tăi! Eu îi voi ţine în viaţă, și văduvele tale să se încreadă în Mine!” 12Căci așa vorbește Domnul: „Iată
49:12
Cap. 25:29.
că cei ce nu trebuiau să bea potirul totuși îl vor bea, și tu să rămâi nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci îl vei bea și tu! 13Căci pe Mine Însumi jur
49:13
Gen. 22:16Is. 45:23Amos 6:8
”, zice Domnul, „că Boţra
49:13
Is. 34:6
63:1
va fi dată pradă pustiirii, ocării, nimicirii și blestemului, și toate cetăţile ei se vor preface în niște dărâmături veșnice.” 14Am auzit o veste
49:14
Obad. 1,2,3
de la Domnul și un sol a fost trimis printre neamuri: „Strângeţi-vă și porniţi împotriva ei! Sculaţi-vă pentru război! 15Căci iată, te voi face mic printre neamuri, dispreţuit printre oameni. 16Înfumurarea ta, îngâmfarea inimii tale, te-a rătăcit pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor și care stai pe vârful dealurilor. Dar, chiar
49:16
Obad. 4
dacă ţi-ai așeza cuibul
49:16
Iov 39:27
tot atât de sus ca al vulturului, și de acolo
49:16
Amos 9:2
te voi prăbuși”, zice Domnul. 17„Edomul va fi pustiit; toţi
49:17
Cap. 18:16;
cei ce vor trece pe lângă el se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. 18Ca
49:18
Gen. 19:25Deut. 29:23Amos 4:11
și Sodoma și Gomora și cetăţile vecine care au fost nimicite”, zice Domnul, „nici el nu va mai fi locuit și nimeni nu se va mai așeza acolo… 19Iată
49:19
Cap. 50:44.
, vrăjmașul se suie ca un leu de pe malurile
49:19
Cap. 12:5.
îngâmfate ale Iordanului împotriva locuinţei tale tari; deodată voi face Edomul să fugă de acolo și voi pune peste el pe acela pe care l-am ales. Căci cine
49:19
Exod 15:11
este ca Mine? Cine-Mi
49:19
Iov 41:10
va porunci? Cine-Mi va sta împotrivă?” 20De aceea
49:20
Cap. 50:45.
, ascultaţi hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Edomului și planurile pe care le-a făcut împotriva locuitorilor din Teman: „Cu adevărat, îi vor târî ca pe niște oi slabe, cu adevărat li se va pustii locuinţa! 21De vuietul căderii lor se cutremură
49:21
Cap. 50:46.
pământul; strigătul lor se aude până la Marea Roșie… 22Iată
49:22
Cap. 4:13;
, ca vulturul înaintează vrăjmașul și zboară, își întinde aripile peste Boţra și în ziua aceea inima vitejilor Edomului este ca inima unei femei în durerile nașterii.” 23Asupra Damascului
49:23
Is. 17:1
37:13Amos 1:3Zah. 9:1,2
:

„Hamatul și Arpadul sunt roșii de rușine, căci au auzit o veste rea și tremură; frica lor este ca

49:23
Is. 57:20
o mare înfuriată, care nu se poate potoli. 24Damascul este topit, se întoarce să fugă, îl ia groaza, îl apucă neliniștea
49:24
Is. 13:830:6
și durerile, ca pe o femeie în durerile nașterii. – 25Ah, cum nu este cruţată cetatea
49:25
Cap. 33:9;
slăvită, cetatea bucuriei mele
49:25
Cap. 50:30;
! – 26De aceea tinerii
49:26
Amos 1:4
ei vor cădea pe uliţe și toţi bărbaţii ei de război vor pieri în ziua aceea”, zice Domnul oștirilor. 27„Voi pune foc
49:27
Is. 21:13
zidurilor Damascului și va mistui casele împărătești din Ben-Hadad.” 28Asupra Chedarului
49:28
Jud. 6:3
și împărăţiilor Haţorului, pe care le-a bătut Nebucadneţar, împăratul Babilonului.

Așa vorbește

49:28
Iov 1:3
Domnul: „Sculaţi-vă, suiţi-vă împotriva Chedarului și nimiciţi pe fiii Răsăritului! 29Le vor lua corturile
49:29
Ps. 120:5
și turmele, le vor ridica pânzele, tot calabalâcul și cămilele și le vor striga: ‘Spaimă
49:29
Cap. 6:25;
, de jur împrejur!’ 30Fugiţi
49:30
Vers. 8.
, fugiţi din toate puterile voastre, căutaţi o locuinţă deoparte, locuitori ai Haţorului”, zice Domnul, „căci Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a luat o hotărâre împotriva voastră, a făcut un plan împotriva voastră! 31Sculaţi-vă, suiţi-vă împotriva unui neam
49:31
Ezec. 38:11
liniștit, care locuiește fără teamă”, zice Domnul; „n-are nici porţi, nici zăvoare și locuiește
49:31
Num. 23:9Deut. 33:28Mica 7:14
singur. 32Cămilele lor vor fi de jaf și mulţimea turmelor lor vor fi o pradă. Voi risipi
49:32
Vers. 36.
în toate vânturile pe ei, cei ce-și rad
49:32
Cap. 9:26;
colţurile bărbii, și le voi aduce pieirea din toate părţile”, zice Domnul. 33„Haţorul
49:33
Cap. 9:21;
va fi astfel vizuina șacalilor, un pustiu pe vecie; nimeni
49:33
Vers. 18.
nu va locui în el și niciun om nu va ședea în el.” 34Cuvântul Domnului, care a fost spus prorocului Ieremia, asupra Elamului
49:34
Cap. 25:25.
, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, sună astfel: 35„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iată, voi sfărâma arcul Elamului
49:35
Is. 22:6
, puterea lui de căpetenie. 36Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului, îi voi risipi în toate vânturile
49:36
Vers. 32.
acestea și nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugari din Elam. 37Voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorociri peste ei, mânia Mea aprinsă’, zice Domnul, ‘și-i voi urmări
49:37
Cap. 9:16;
cu sabia până ce îi voi nimici. 38Îmi voi așeza scaunul de domnie în Elam
49:38
Cap. 43:10.
și-i voi nimici împăratul și căpeteniile’, zice Domnul. 39‘Dar în zilele de apoi
49:39
Cap. 48:47. Vers. 6.
voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Elamului’, zice Domnul.”