Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
48

481Asupra Moabului

48:1
Is. 15
1627:3Ezec. 25:9Amos 2:1,2
. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Vai de Nebo
48:1
Num. 32:38
33:47Is. 15:2
, căci este pustiit! Chiriataimul
48:1
Num. 32:37
este acoperit de rușine, este luat; cetăţuia este acoperită de rușine și zdrobită! 2S-a dus
48:2
Is. 16:4
fala Moabului, la Hesbon
48:2
Is. 15:4
i se pune la cale pieirea: ‘Haidem să-l nimicim din mijlocul neamurilor!’ Și tu vei fi nimicit, Madmenule, sabia va merge după tine! 3Se aud strigăte
48:3
Vers. 5.
din Horonaim; prăpăd și nimicire! 4Moabul este zdrobit! Chiar și cei mici ai lui strigă. 5Căci într-un plâns necurmat suie suișul
48:5
Is. 15:5
Luhitului și se aud strigăte de durere la coborâșul Horonaimului din pricina nimicirii! 6Fugiţi
48:6
Cap. 51:6.
, scăpaţi-vă viaţa și fiţi ca un nevoiaș
48:6
Cap. 17:6.
desţărat în pustie! 7Căci, pentru că te-ai încrezut în faptele și în vistieriile tale, vei fi luat și tu, și Chemoșul
48:7
Num. 21:29Jud. 11:24Is. 46:1,2
va merge în robie, cu preoţii
48:7
Cap. 49:3.
și căpeteniile lui. 8Pustiitorul
48:8
Cap. 6:26. Vers. 18.
va intra în fiecare cetate, și nicio cetate nu va scăpa. Valea va pieri și câmpia va fi nimicită, cum a spus Domnul. 9Daţi
48:9
Ps. 55:6
aripi Moabului să plece în zbor! Cetăţile lui sunt prefăcute în pustie, nu vor mai avea locuitori. 10Blestemat
48:10
Jud. 5:231 Sam. 15:3,91 Împ. 20:42
să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului, blestemat să fie cel ce își oprește sabia de la măcel! 11Moabul era netulburat din tinereţea lui și se odihnea
48:11
Ţef. 1:12
fără teamă pe drojdiile lui, nu era turnat dintr-un vas în altul și nu era dus în robie. De aceea i s-a păstrat gustul și nu i s-a schimbat mirosul. 12De aceea, iată, vin zile”, zice Domnul, „când îi voi trimite oameni care-l vor pritoci; îi vor goli vasele și vor face să-i plesnească burdufurile. 13Moabul va fi dat de rușine cu Chemoș
48:13
Jud. 11:241 Împ. 11:7
, cum a fost dată de rușine
48:13
Osea 10:6
casa lui Israel cu Betel
48:13
1 Împ. 12:29
, în care își punea încrederea. 14Cum puteţi să ziceţi: ‘Suntem viteji
48:14
Is. 16:6
, ostași gata de luptă?’ 15Moabul
48:15
Vers. 8,9,18.
este pustiit, cetăţile lui se înalţă în fum, floarea tinerimii lui este
48:15
Cap. 50:27.
înjunghiată”, zice Împăratul
48:15
Cap. 46:18;
al cărui Nume este Domnul oștirilor. 16„Pieirea Moabului este aproape să vină, nenorocirea lui vine în grabă mare. 17Bociţi-l, toţi cei ce-l înconjuraţi, toţi care-i cunoașteţi numele! Și ziceţi: ‘Cum
48:17
Is. 9:4
14:4,5
a fost sfărâmat acest puternic toiag de cârmuire, acest toiag măreţ!’ 18Coboară-te din locașul slavei, șezi jos pe pământul uscat, locuitoare
48:18
Is. 47:1
, fiica Dibonului
48:18
Num. 21:30Is. 15:2
! Căci pustiitorul
48:18
Vers. 8.
Moabului se suie împotriva ta și-ţi nimicește cetăţuile. 19Stai
48:19
Deut. 2:36
pe drum și pândește, locuitoarea Aroerului
48:19
1 Sam. 4:13,16
! Întreabă pe fugar și pe cel scăpat și zi: ‘Ce s-a întâmplat?’ 20Moabul este acoperit de rușine, căci este zdrobit. Gemeţi
48:20
Is. 16:7
și strigaţi! Vestiţi în Arnon
48:20
Num. 21:13
că Moabul este pustiit! 21A venit pedeapsa și peste ţara câmpiei
48:21
Vers. 8.
, peste Holon, peste Iahaţ, peste Mefaat, 22peste Dibon, peste Nebo, peste Bet-Diblataim, 23peste Chiriataim, peste Bet-Gamul, peste Bet-Meon, 24peste Cheriiot
48:24
Vers. 41.
, peste Boţra, peste toate cetăţile din ţara Moabului, fie depărtate, fie apropiate. 25Tăria
48:25
Ps. 75:10
48:25 Evreiește: cornul. Moabului este frântă și braţul
48:25
Ezec. 30:21
lui, zdrobit”, zice Domnul. 26„Îmbătaţi-l
48:26
Cap. 25:15,27.
, căci s-a semeţit împotriva Domnului! De aceea, prăvălească-se Moabul în vărsătura lui și să ajungă de râs și el! 27N-a fost Israel
48:27
Ţef. 2:8
de râsul tău? A fost
48:27
Cap. 2:26.
prins el oare printre hoţi, de dai din cap ori de câte ori vorbești de el? 28Părăsiţi cetăţile și locuiţi în stânci
48:28
Ps. 55:6,7
, locuitori ai Moabului! Și fiţi ca porumbeii
48:28
Cânt. 2:14
care își fac cuibul pe marginea peșterilor! 29Am auzit de fudulia
48:29
Is. 16:6
mândrului Moab, de înfumurarea lui, de trufia lui, de semeţirea lui și de inima lui îngâmfată. 30Cunosc”, zice Domnul, „înfumurarea lui, lăudăroșeniile lui deșarte și faptele
48:30
Is. 16:6
lui de nimic. 31De aceea gem
48:31
Is. 15:5
16:7,11
pentru Moab și mă jelesc pentru tot Moabul; oamenii suspină pentru cei din Chir-Heres. 32Vie
48:32
Is. 16:8,9
din Sibma, te plâng mai mult decât Iaezerul; ramurile tale se întindeau dincolo de mare, se întindeau până la marea Iaezerului, dar pustiitorul s-a aruncat peste strângerea roadelor tale și peste culesul viilor tale. 33Și astfel, s-au dus bucuria
48:33
Is. 16:10Ioel 1:12
și veselia din câmpiile și din ţara roditoare a Moabului. Am secat vinul din teascuri”, zice Domnul; „nimeni nu mai calcă teascul cu strigăte de bucurie; sunt strigăte de război, nu strigăte de bucurie. 34Strigătele Hesbonului
48:34
Is. 15:4-6
răsună până la Eleale și glasul lor se aude până la Iahaţ, de la Ţoar
48:34
Is. 15:5,6
până la Horonaim, până la Eglat-Șelișia, căci și apele Nimrimului sunt prefăcute în pustiu. 35Vreau s-o isprăvesc în Moab”, zice Domnul, „cu cel ce se
48:35
Is. 15:2
16:12
suie pe înălţimile de jertfă și aduce tămâie dumnezeului său. 36De aceea îmi jelește inima
48:36
Is. 15:5
16:11
ca un fluier pentru Moab, îmi jelește inima ca un fluier pentru oamenii din Chir-Heres, pentru că toate avuţiile pe care le-au strâns
48:36
Is. 15:7
sunt pierdute. 37Căci toate capetele sunt rase
48:37
Is. 15:2,3
, toate bărbile sunt tăiate; pe toate mâinile sunt tăieturi de jale și pe coapse
48:37
Gen. 37:34
, saci. 38Pe toate acoperișurile Moabului și în pieţe sunt numai bocete, pentru că am sfărâmat Moabul ca pe un vas
48:38
Cap. 22:28.
fără preţ”, zice Domnul. 39„Cât este de sfărâmat Moabul! Gemeţi! Cât de rușinos întoarce Moabul spatele! Moabul ajunge astfel de râs și de pomină pentru toţi cei ce-l înconjoară.” 40Căci așa vorbește Domnul: „Iată că vrăjmașul zboară ca vulturul
48:40
Deut. 28:49Dan. 7:4Osea 8:1Hab. 1:8
și își întinde
48:40
Is. 8:8
aripile asupra Moabului! 41Cheriiotul este luat, cetăţuile
48:41
Vers. 24.
sunt cucerite și, în ziua aceea, inima
48:41
Is. 21:349:22,24Mica 4:9
vitejilor Moabului este ca inima unei femei în durerile nașterii. 42Astfel, Moabul va fi nimicit de tot și nu
48:42
Ps. 83:4Is. 7:8
va mai fi un popor, căci s-a semeţit împotriva Domnului. 43Groaza
48:43
Is. 24:17,18
, groapa și laţul sunt peste tine, locuitor al Moabului”, zice Domnul. 44„Cel ce fuge de groază cade în groapă și cel ce se ridică din groapă se prinde în laţ, căci aduc
48:44
Cap. 11:23.
asupra lui, asupra Moabului, anul pedepsei lui”, zice Domnul. 45„Fugarii se opresc sleiţi de puteri la umbra Hesbonului, dar din Hesbon iese
48:45
Num. 21:28
un foc, o flacără iese din mijlocul Sihonului și mistuie laturile
48:45
Num. 24:17
Moabului și creștetul capului celor ce se fălesc. 46Vai de tine
48:46
Num. 21:29
, Moabule! Poporul din Chemoș este pierdut! Căci fiii tăi sunt luaţi prinși de război și fiicele tale, prinse de război. 47Dar, în vremurile
48:47
Cap. 49:6,39.
de apoi, voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Moabului”, zice Domnul.

Aceasta este judecata asupra Moabului.

49

491Asupra copiilor

49:1
Ezec. 21:28
25:2Amos 1:13Ţef. 2:8,9
lui Amon. Așa vorbește Domnul: „N-are Israel fii? Și n-are moștenitori? Atunci pentru ce stăpânește Malcom Gadul
49:1
Amos 1:13
și locuiește poporul lui în cetăţile lui? 2De aceea, iată că vin zile”, zice Domnul, „când voi face să răsune strigătul de război împotriva Rabei
49:2
Ezec. 25:5Amos 1:14
copiilor lui Amon. Ea va ajunge un morman de dărâmături, și satele sale vor fi arse de foc. Atunci, Israel va izgoni pe cei ce-l izgoniseră”, zice Domnul. 3„Gemi, Hesbonule, căci Ai este pustiit! Strigaţi, fiicele Rabei, îmbrăcaţi-vă
49:3
Is. 32:11
cu saci și bociţi-vă, alergând încoace și încolo de-a lungul zidurilor! Căci Malcom se duce în robie cu preoţii
49:3
Cap. 48:7.
și căpeteniile sale! 4Ce te lauzi cu văile? Valea ta se scurge, fiică
49:4
Cap. 3:14;
răzvrătită, care te încredeai în vistieriile tale și
49:4
Cap. 21:13.
ziceai: ‘Cine va veni împotriva mea?’ 5Iată, voi aduce groaza peste tine”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor; „ea va veni din toate împrejurimile tale, fiecare din voi va fi izgonit drept înainte, și nimeni nu va strânge pe fugari! 6Dar, după aceea
49:6
Vers. 39. Cap. 48:47.
, voi aduce înapoi pe prinșii de război ai copiilor lui Amon”, zice Domnul. 7Asupra
49:7
Ezec. 25:12Amos 1:11
Edomului.

Așa vorbește Domnul oștirilor: „Nu

49:7
Obad. 8
mai este înţelepciune în Teman? A pierit
49:7
Is. 19:1
chibzuinţa de la oamenii pricepuţi? S-a dus înţelepciunea lor? 8Fugiţi
49:8
Vers. 30.
, daţi dosul, plecaţi în peșteri, locuitori ai
49:8
Cap. 25:23.
Dedanului! Căci voi aduce nenorocirea peste Esau la vremea când îl voi pedepsi. 9Oare, dacă ar veni niște
49:9
Obad. 5
culegători de struguri la tine, nu ţi-ar lăsa nimic de cules pe urma culegătorilor? Dacă ar veni niște hoţi noaptea, n-ar pustii decât până s-ar sătura! 10Dar
49:10
Mal. 1:3
Eu Însumi voi despuia pe Esau, îi voi descoperi ascunzătorile și
49:10
Is. 17:14
nu va putea să se ascundă. Copiii lui, fraţii lui, vecinii lui vor pieri, și el nu va mai fi! 11Lasă pe orfanii tăi! Eu îi voi ţine în viaţă, și văduvele tale să se încreadă în Mine!” 12Căci așa vorbește Domnul: „Iată
49:12
Cap. 25:29.
că cei ce nu trebuiau să bea potirul totuși îl vor bea, și tu să rămâi nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci îl vei bea și tu! 13Căci pe Mine Însumi jur
49:13
Gen. 22:16Is. 45:23Amos 6:8
”, zice Domnul, „că Boţra
49:13
Is. 34:6
63:1
va fi dată pradă pustiirii, ocării, nimicirii și blestemului, și toate cetăţile ei se vor preface în niște dărâmături veșnice.” 14Am auzit o veste
49:14
Obad. 1,2,3
de la Domnul și un sol a fost trimis printre neamuri: „Strângeţi-vă și porniţi împotriva ei! Sculaţi-vă pentru război! 15Căci iată, te voi face mic printre neamuri, dispreţuit printre oameni. 16Înfumurarea ta, îngâmfarea inimii tale, te-a rătăcit pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor și care stai pe vârful dealurilor. Dar, chiar
49:16
Obad. 4
dacă ţi-ai așeza cuibul
49:16
Iov 39:27
tot atât de sus ca al vulturului, și de acolo
49:16
Amos 9:2
te voi prăbuși”, zice Domnul. 17„Edomul va fi pustiit; toţi
49:17
Cap. 18:16;
cei ce vor trece pe lângă el se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. 18Ca
49:18
Gen. 19:25Deut. 29:23Amos 4:11
și Sodoma și Gomora și cetăţile vecine care au fost nimicite”, zice Domnul, „nici el nu va mai fi locuit și nimeni nu se va mai așeza acolo… 19Iată
49:19
Cap. 50:44.
, vrăjmașul se suie ca un leu de pe malurile
49:19
Cap. 12:5.
îngâmfate ale Iordanului împotriva locuinţei tale tari; deodată voi face Edomul să fugă de acolo și voi pune peste el pe acela pe care l-am ales. Căci cine
49:19
Exod 15:11
este ca Mine? Cine-Mi
49:19
Iov 41:10
va porunci? Cine-Mi va sta împotrivă?” 20De aceea
49:20
Cap. 50:45.
, ascultaţi hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Edomului și planurile pe care le-a făcut împotriva locuitorilor din Teman: „Cu adevărat, îi vor târî ca pe niște oi slabe, cu adevărat li se va pustii locuinţa! 21De vuietul căderii lor se cutremură
49:21
Cap. 50:46.
pământul; strigătul lor se aude până la Marea Roșie… 22Iată
49:22
Cap. 4:13;
, ca vulturul înaintează vrăjmașul și zboară, își întinde aripile peste Boţra și în ziua aceea inima vitejilor Edomului este ca inima unei femei în durerile nașterii.” 23Asupra Damascului
49:23
Is. 17:1
37:13Amos 1:3Zah. 9:1,2
:

„Hamatul și Arpadul sunt roșii de rușine, căci au auzit o veste rea și tremură; frica lor este ca

49:23
Is. 57:20
o mare înfuriată, care nu se poate potoli. 24Damascul este topit, se întoarce să fugă, îl ia groaza, îl apucă neliniștea
49:24
Is. 13:830:6
și durerile, ca pe o femeie în durerile nașterii. – 25Ah, cum nu este cruţată cetatea
49:25
Cap. 33:9;
slăvită, cetatea bucuriei mele
49:25
Cap. 50:30;
! – 26De aceea tinerii
49:26
Amos 1:4
ei vor cădea pe uliţe și toţi bărbaţii ei de război vor pieri în ziua aceea”, zice Domnul oștirilor. 27„Voi pune foc
49:27
Is. 21:13
zidurilor Damascului și va mistui casele împărătești din Ben-Hadad.” 28Asupra Chedarului
49:28
Jud. 6:3
și împărăţiilor Haţorului, pe care le-a bătut Nebucadneţar, împăratul Babilonului.

Așa vorbește

49:28
Iov 1:3
Domnul: „Sculaţi-vă, suiţi-vă împotriva Chedarului și nimiciţi pe fiii Răsăritului! 29Le vor lua corturile
49:29
Ps. 120:5
și turmele, le vor ridica pânzele, tot calabalâcul și cămilele și le vor striga: ‘Spaimă
49:29
Cap. 6:25;
, de jur împrejur!’ 30Fugiţi
49:30
Vers. 8.
, fugiţi din toate puterile voastre, căutaţi o locuinţă deoparte, locuitori ai Haţorului”, zice Domnul, „căci Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a luat o hotărâre împotriva voastră, a făcut un plan împotriva voastră! 31Sculaţi-vă, suiţi-vă împotriva unui neam
49:31
Ezec. 38:11
liniștit, care locuiește fără teamă”, zice Domnul; „n-are nici porţi, nici zăvoare și locuiește
49:31
Num. 23:9Deut. 33:28Mica 7:14
singur. 32Cămilele lor vor fi de jaf și mulţimea turmelor lor vor fi o pradă. Voi risipi
49:32
Vers. 36.
în toate vânturile pe ei, cei ce-și rad
49:32
Cap. 9:26;
colţurile bărbii, și le voi aduce pieirea din toate părţile”, zice Domnul. 33„Haţorul
49:33
Cap. 9:21;
va fi astfel vizuina șacalilor, un pustiu pe vecie; nimeni
49:33
Vers. 18.
nu va locui în el și niciun om nu va ședea în el.” 34Cuvântul Domnului, care a fost spus prorocului Ieremia, asupra Elamului
49:34
Cap. 25:25.
, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, sună astfel: 35„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iată, voi sfărâma arcul Elamului
49:35
Is. 22:6
, puterea lui de căpetenie. 36Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului, îi voi risipi în toate vânturile
49:36
Vers. 32.
acestea și nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugari din Elam. 37Voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorociri peste ei, mânia Mea aprinsă’, zice Domnul, ‘și-i voi urmări
49:37
Cap. 9:16;
cu sabia până ce îi voi nimici. 38Îmi voi așeza scaunul de domnie în Elam
49:38
Cap. 43:10.
și-i voi nimici împăratul și căpeteniile’, zice Domnul. 39‘Dar în zilele de apoi
49:39
Cap. 48:47. Vers. 6.
voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Elamului’, zice Domnul.”

50

501Iată cuvântul rostit de Domnul asupra

50:1
Is. 13:1
21:1
47:1
Babilonului, asupra ţării haldeenilor, prin prorocul Ieremia: 2„Daţi de știre printre neamuri, daţi de veste și înălţaţi un steag! Vestiţi, n-ascundeţi nimic! Spuneţi: ‘Babilonul este luat! Bel
50:2
Is. 46:1
este acoperit de rușine, Merodac este zdrobit! Idolii
50:2
Cap. 43:12,13.
lui sunt acoperiţi de rușine, idolii lui sunt sfărâmaţi!’ 3Căci împotriva lui se suie un neam
50:3
Is. 13:17,18,20
de la
50:3
Cap. 51:48.
miazănoapte, care-i va preface ţara într-o pustie și nu va mai fi locuită; atât oamenii, cât și dobitoacele fug și se duc. 4În zilele acelea, în vremurile acelea”, zice Domnul, „copiii lui Israel și copiii lui Iuda
50:4
Osea 1:11
se vor întoarce împreună; vor merge
50:4
Ezra 3:12,13Ps. 126:5,6Zah. 12:10
plângând și vor căuta
50:4
Osea 3:5
pe Domnul Dumnezeul lor. 5Vor întreba de drumul Sionului, își vor întoarce privirile spre el și vor zice: ‘Veniţi să ne alipim de Domnul printr-un legământ
50:5
Cap. 31:31;
veșnic, care să nu fie uitat niciodată!’ 6Poporul Meu era o turmă de oi
50:6
Is. 53:61 Pet. 2:25
pierdute; păstorii lor îi rătăceau, îi făceau să cutreiere
50:6
Cap. 2:20. Cap. 3:6,23.
munţii; treceau de pe munţi pe dealuri, uitându-și staulul. 7Toţi cei ce-i găseau îi mâncau
50:7
Ps. 79:7
și vrăjmașii lor
50:7
Cap. 40:2,3.
ziceau: ‘Noi nu
50:7
Cap. 2:3.
suntem vinovaţi, fiindcă au păcătuit împotriva Domnului, Locașul neprihănirii
50:7
Ps. 90:1
91:1
, împotriva Domnului, Nădejdea
50:7
Ps. 22:4
părinţilor lor.’ 8Fugiţi
50:8
Is. 48:20Zah. 2:6,7Apoc. 18:4
din Babilon, ieșiţi din ţara haldeenilor, și mergeţi ca niște ţapi în fruntea turmei! 9Căci iată
50:9
Cap. 25:14;
că voi ridica și voi aduce împotriva Babilonului o mulţime de neamuri mari din ţara de la miazănoapte; se vor înșirui
50:9
Vers. 14,29.
în șiruri de bătaie împotriva lui și vor pune stăpânire pe el; săgeţile lui sunt ca ale unui războinic iscusit, care nu se întoarce cu mâinile
50:9
2 Sam. 1:22
goale. 10Astfel va fi dată pradă jafului Haldeea, și toţi
50:10
Apoc. 17:16
cei ce o vor jefui se vor sătura de jaf”, zice Domnul. 11„Căci voi v-aţi bucurat
50:11
Is. 47:6
și v-aţi veselit când Mi-aţi jefuit moștenirea Mea! Da, săreaţi ca o juncană
50:11
Osea 10:11
în iarbă, nechezaţi ca niște armăsari focoși! 12Mama voastră este acoperită de rușine, cea care v-a născut roșește de rușine; iată, ea este coada neamurilor, este un pustiu, un pământ uscat și fără apă! 13Din pricina mâniei Domnului nu va mai fi locuită și va fi
50:13
Cap. 25:12.
o pustietate. Toţi
50:13
Cap. 49:17.
cei ce vor trece pe lângă Babilon se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. 14Înșiruiţi-vă
50:14
Vers. 9. Cap. 51:2.
de bătaie împrejurul Babilonului voi, toţi
50:14
Cap. 49:35. Vers. 29.
arcașii! Trageţi împotriva lui, nu faceţi economie de săgeţi! Căci a păcătuit împotriva Domnului. 15Scoateţi din toate părţile un strigăt de război împotriva lui! El întinde
50:15
1 Cron. 29:242 Cron. 30:8Plâng. 5:6Ezec. 17:18
mâinile; temeliile i se prăbușesc; zidurile
50:15
Cap. 51:58.
i se surpă. Căci este răzbunarea
50:15
Cap. 51:6,11.
Domnului. Răzbunaţi-vă pe el! Faceţi-i cum
50:15
Ps. 137:8Apoc. 18:6
a făcut și el! 16Nimiciţi cu desăvârșire din Babilon pe cel ce seamănă și pe cel ce mânuiește secera la vremea secerișului! Înaintea sabiei nimicitorului, fiecare
50:16
Is. 13:14
să se întoarcă la poporul său, fiecare să fugă spre ţara lui. 17Israel este o oaie rătăcită
50:17
Vers. 6.
pe care au gonit-o
50:17
Cap. 2:15.
leii; împăratul
50:17
2 Împ. 17:6
Asiriei a mâncat-o cel dintâi și acesta din urmă i-a zdrobit oasele, acest Nebucadneţar
50:17
2 Împ. 24:10,14
, împăratul Babilonului.” 18De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și ţara lui cum am pedepsit pe împăratul Asiriei. 19Voi aduce înapoi
50:19
Is. 65:10Ezec. 34:13,14
pe Israel în pășunea lui; va paște pe Carmel și pe Basan și își va potoli foamea pe muntele lui Efraim și în Galaad. 20În zilele acelea, în vremea aceea”, zice Domnul, „se va căuta nelegiuirea
50:20
Cap. 31:34.
lui Israel, și nu va mai fi, și păcatul lui Iuda, și nu se va mai găsi, căci voi ierta rămășiţa
50:20
Is. 1:9
pe care o voi lăsa. 21Suie-te împotriva ţării de două ori răzvrătite
50:21
Ezec. 23:23
, împotriva locuitorilor ei și pedepsește-i! Urmărește-i, măcelărește-i, nimicește-i”, zice Domnul, „și împlinește în totul poruncile
50:21
2 Sam. 16:112 Împ. 18:252 Cron. 36:23Is. 10:6
44:28
48:14
Mele! 22Strigăte de război
50:22
Cap. 51:54.
răsună în ţară și prăpădul este mare. 23Cum s-a rupt și s-a sfărâmat ciocanul
50:23
Is. 14:6
întregului pământ! Babilonul este nimicit în mijlocul neamurilor! 24Ţi-am întins o cursă, și ai fost prins, Babilonule, fără
50:24
Cap. 51:8,31,39,57.
să te aștepţi. Ai fost ajuns, apucat, pentru că ai luptat împotriva Domnului. 25Domnul Și-a deschis casa de arme și a scos din ea armele
50:25
Is. 13:5
mâniei Lui, căci aceasta este o lucrare a Domnului Dumnezeului oștirilor în ţara haldeenilor. 26Pătrundeţi din toate părţile în Babilon, deschideţi-i grânarele, faceţi-le niște mormane ca niște grămezi de snopi și nimiciţi-le. Nimic să nu mai rămână din el! 27Ucideţi-i toţi taurii
50:27
Ps. 22:12Is. 34:7
și înjunghiaţi-i! Vai de ei! Căci le-a venit ziua, vremea pedepsirii
50:27
Cap. 48:44. Vers. 31.
lor! 28Ascultaţi strigătele fugarilor, ale celor ce scapă din ţara Babilonului, ca să vestească
50:28
Cap. 51:10,11.
în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru, răzbunarea pentru Templul Său! 29Chemaţi împotriva Babilonului pe arcași, voi toţi
50:29
Vers. 14.
care încordaţi arcul! Tăbărâţi în jurul lui, ca nimeni să nu scape, răsplătiţi-i
50:29
Vers. 15. Cap. 51:56.
după faptele lui, faceţi-i întocmai cum a făcut și el! Căci
50:29
Is. 47:10
s-a semeţit împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel! 30De aceea
50:30
Cap. 49:26;
, tinerii lui vor cădea pe uliţe și toţi oamenii lui de război vor pieri în ziua aceea”, zice Domnul. 31„Iată, am necaz pe tine, îngâmfatule”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor, „căci ţi-a sosit ziua
50:31
Vers. 27.
, vremea pedepsirii tale! 32Îngâmfatul acela se va poticni și va cădea și nimeni nu-l va ridica, voi pune
50:32
Cap. 21:14.
foc cetăţilor lui, și-i va mistui toate împrejurimile.” 33Așa vorbește Domnul oștirilor: „Copiii lui Israel și copiii lui Iuda sunt apăsaţi împreună; toţi cei ce i-au dus robi îi opresc și nu vor să le dea drumul. 34Dar
50:34
Apoc. 18:8
puternic este Răzbunătorul lor, El, al cărui Nume
50:34
Is. 47:4
este Domnul oștirilor. El le va apăra pricina, ca să dea odihnă ţării și să facă pe locuitorii Babilonului să tremure. 35Sabia împotriva haldeenilor”, zice Domnul, „împotriva locuitorilor Babilonului, împotriva căpeteniilor
50:35
Dan. 5:30
și înţelepţilor
50:35
Is. 47:13
lui! 36Sabia împotriva prorocilor minciunii
50:36
Is. 44:25
, ca să ajungă ca niște oameni fără minte! Sabia împotriva vitejilor lui, ca să rămână încremeniţi! 37Sabia împotriva cailor și carelor lui, împotriva oamenilor
50:37
Cap. 25:20,24.
de tot felul care sunt în mijlocul lui, ca să ajungă
50:37
Cap. 51:30.
ca femeile! Sabia împotriva vistieriilor lui, ca să fie jefuite! 38Seceta
50:38
Is. 44:27Apoc. 16:12
peste apele lui, ca să sece! Căci este o ţară de idoli
50:38
Vers. 2. Cap. 51:44,47,52.
și au înnebunit cu idolii lor. 39De aceea
50:39
Is. 13:21,22
34:14Apoc. 18:2
, fiarele pustiei se vor așeza acolo împreună cu șacalii și struţii vor locui acolo; nu va mai fi locuit niciodată, ci veșnic va rămâne nelocuit
50:39
Is. 13:20
. 40Ca
50:40
Gen. 19:25Is. 13:19
și Sodoma și Gomora și cetăţile vecine pe care le-a nimicit Dumnezeu”, zice Domnul, „așa nu va mai fi locuit nici el și nimeni nu se va mai așeza acolo. 41Iată
50:41
Vers. 9. Cap. 6:22;
, vine un popor de la miazănoapte și un neam mare și niște împăraţi puternici se ridică de la marginile pământului. 42Poartă
50:42
Cap. 6:23.
arc și suliţă, sunt
50:42
Is. 13:18
necruţători și fără milă; glasul
50:42
Is. 5:30
le mugește ca marea; sunt călare pe cai, ca un om gata de luptă împotriva ta, fiica Babilonului! 43Împăratul Babilonului aude vestea, mâinile i se slăbesc și îl apucă groaza
50:43
Cap. 49:24.
, ca durerea pe o femeie care naște… 44Iată, vrăjmașul
50:44
Cap. 49:19.
se suie ca un leu de pe malurile îngâmfate ale Iordanului împotriva locuinţei tale tari; deodată îi voi izgoni de acolo și voi pune peste ei pe acela pe care l-am ales. Căci cine
50:44
Iov 41:10
este ca Mine? Cine-Mi va porunci? Și care căpetenie Îmi va sta împotrivă?” 45De aceea, ascultaţi hotărârea
50:45
Is. 14:24
pe care a luat-o Domnul împotriva Babilonului și planurile pe care le-a făcut El împotriva ţării haldeenilor: „Cu adevărat, îi vor târî ca pe niște oi slabe, cu adevărat, le vor pustii locuinţa. 46De strigătul
50:46
Apoc. 18:9
luării Babilonului se cutremură pământul și se aude un strigăt de durere printre neamuri.”