Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
51

511Așa vorbește Domnul: „Iată, ridic împotriva Babilonului și împotriva locuitorilor Haldeei un vânt

51:1
2 Împ. 19:7
nimicitor. 2Trimit împotriva Babilonului niște vânturători
51:2
Cap. 15:7.

care-l vor vântura și-i vor goli ţara. Vor veni din toate părţile asupra lui în ziua
51:2
Cap. 50:14.

nenorocirii. 3Să se întindă arcul împotriva celui ce
51:3
Cap. 50:14.

își întinde arcul, împotriva celui ce se mândrește în platoșa lui! Nu cruţaţi pe tinerii lui! Nimiciţi cu desăvârșire toată
51:3
Cap. 50:21.

oștirea lui! 4Să cadă uciși în ţara haldeenilor, străpunși
51:4
Cap. 49:26;
50:30,37
de lovituri pe uliţele Babilonului! 5Căci Israelul și Iuda nu sunt părăsiţi de Dumnezeul lor, de Domnul oștirilor, și ţara haldeenilor este plină de nelegiuiri împotriva Sfântului lui Israel.” 6Fugiţi
51:6
Cap. 50:8.
Apoc. 18:4
din Babilon și fiecare să-și scape viaţa, ca nu cumva să pieriţi în pieirea lui! Căci aceasta este o vreme
51:6
Cap. 50:15,28.

de răzbunare pentru Domnul! El îi va
51:6
Cap. 25:14.

răsplăti după faptele lui. 7Babilonul
51:7
Apoc. 17:4
era în mâna Domnului un potir de aur, care îmbăta tot pământul; neamurile au băut
51:7
Apoc. 14:8
din vinul lui, de aceea au fost neamurile ca într-o
51:7
Cap. 25:16.

nebunie. 8Deodată cade
51:8
Is. 21:9Apoc. 14:8
18:2
Babilonul și este zdrobit! Văitaţi-l
51:8
Cap. 48:20.
Apoc. 18:9,11,19
, aduceţi leac alinător
51:8
Cap. 46:11.

pentru rana lui; poate că se va vindeca! – 9Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat! Părăsiţi-l
51:9
Cap. 50:16.

și haidem fiecare în ţara noastră, căci pedeapsa
51:9
Apoc. 18:5
lui a ajuns până la ceruri și se înalţă până la nori. – 10Domnul scoate
51:10
Ps. 37:6
la lumină dreptatea pricinii noastre: veniţi să istorisim
51:10
Cap. 50:28.

în Sion lucrarea Domnului Dumnezeului nostru. 11Ascuţiţi
51:11
Cap. 46:4.

săgeţile, prindeţi scuturile! Domnul
51:11
Is. 13:17
a aţâţat duhul împăraţilor Mediei, pentru că vrea
51:11
Cap. 50:45.

să nimicească Babilonul, căci aceasta este răzbunarea
51:11
Cap. 50:28.

Domnului, răzbunarea pentru Templul Său. 12Înălţaţi
51:12
Naum 2:1
3:14
un steag împotriva zidurilor Babilonului! Întăriţi-i străjile, puneţi caraule, întindeţi curse! Căci Domnul a luat o hotărâre și aduce la îndeplinire ce a rostit împotriva locuitorilor Babilonului. 13Ţie
51:13
Apoc. 17:1,15
, care locuiești lângă ape mari și care ai vistierii nemărginite, ţi-a venit sfârșitul, și lăcomia ta a ajuns la capăt! 14Domnul
51:14
Cap. 49:13.
Amos 6:8
oștirilor a jurat pe Sine Însuși: „Da, te voi umple de oameni ca
51:14
Naum 3:15
de niște lăcuste și vor scoate
51:14
Cap. 50:15.

strigăte de război împotriva ta.” 15El a făcut
51:15
Gen. 1:1,6
pământul cu puterea Lui, a întemeiat lumea cu înţelepciunea Lui, a întins
51:15
Iov 9:8Ps. 104:2Is. 40:22
cerurile cu priceperea Lui. 16De glasul
51:16
Cap. 10:13.

Lui, urlă apele în ceruri; El ridică
51:16
Ps. 135:7
norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. 17Atunci, orice om
51:17
Cap. 10:14.

se vede cât este de prost cu știinţa lui, orice argintar rămâne rușinat de chipurile lui cioplite, căci idolii
51:17
Cap. 50:2.

lui nu sunt decât minciună și n-au nicio suflare în ei! 18Sunt o nimica
51:18
Cap. 10:15.

toată și o lucrare de râs: când le vine pedeapsa, pier cu desăvârșire! 19Dar Cel ce este
51:19
Cap. 10:16.

partea lui Iacov nu este ca ei, căci El a întocmit totul, și Israel este seminţia moștenirii Lui: Domnul oștirilor este Numele Lui. 20„Tu
51:20
Is. 10:5,15
Mi-ai fost un ciocan și o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit împărăţii prin tine. 21Prin tine am sfărâmat pe cal și pe călăreţul lui; 22prin tine am sfărâmat carul și pe cel ce ședea în el. Prin tine am sfărâmat pe bărbat și pe femeie; prin tine am sfărâmat pe bătrân
51:22
2 Cron. 36:17
și pe copil; prin tine am sfărâmat pe tânăr și pe fată. 23Prin tine am sfărâmat pe păstor și turma lui; prin tine am sfărâmat pe plugar și boii lui; prin tine am sfărâmat pe cârmuitori și pe căpeteniile lui. 24Dar acum, voi răsplăti
51:24
Cap. 50:15,29.

Babilonului și tuturor locuitorilor Haldeei tot răul pe care l-au făcut Sionului sub ochii voștri”, zice Domnul. 25„Iată, am necaz pe tine, munte
51:25
Is. 13:2Zah. 4:7
nimicitor”, zice Domnul, „pe tine, care nimiceai tot pământul! Îmi voi întinde mâna peste tine, te voi prăvăli de la înălţimea stâncilor și te voi preface
51:25
Apoc. 8:8
într-un munte aprins. 26Nu se vor mai scoate din tine nici pietre din capul unghiului clădirii, nici pietre pentru temelii, căci vei fi
51:26
Cap. 50:40.

o dărâmătură veșnică”, zice Domnul… 27Înălţaţi
51:27
Is. 13:2
un steag pe pământ! Sunaţi din trâmbiţă printre neamuri! Pregătiţi
51:27
Cap. 25:14.

neamurile împotriva lui, chemaţi împotriva lui împărăţiile
51:27
Cap. 50:41.

Araratului, Miniului și Așchenazului! Puneţi căpetenii de oaste împotriva lui! Faceţi să înainteze caii ca niște lăcuste zbârlite! 28Pregătiţi împotriva lui pe neamuri, pe împăraţii
51:28
Vers. 11.

Mediei, pe cârmuitorii lui și pe toate căpeteniile lui și toată ţara de sub stăpânirea lor! 29Se clatină pământul, se cutremură, căci planul Domnului împotriva Babilonului se împlinește și El va face
51:29
Cap. 50:13,39,40. Vers. 43.

din ţara Babilonului un pustiu nelocuit. 30Vitejii Babilonului nu mai luptă, ci stau în cetăţui; puterea le este sleită și au ajuns
51:30
Is. 19:16
ca niște femei. Vrăjmașii pun foc locuinţelor lor și le sfărâmă
51:30
Plâng. 2:9Amos 1:5Naum 3:13
zăvoarele! 31Se întâlnesc alergătorii
51:31
Cap. 50:24.

, se încrucișează solii ca să vestească împăratului Babilonului că cetatea lui este luată din toate părţile, 32că trecătorile
51:32
Cap. 50:38.

sunt luate, bălţile cu trestie sunt uscate de foc și oamenii de război, îngroziţi. 33Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Fiica Babilonului este ca
51:33
Is. 21:10Amos 1:3Mica 4:13
o arie pe vremea când este călcată cu picioarele
51:33
Is. 41:15Hab. 3:12
: încă o clipă, și va
51:33
Is. 17:5Osea 6:11Ioel 3:13Apoc. 14:15,18
veni pentru ea vremea secerișului.” 34„Nebucadneţar, împăratul Babilonului, m-a mâncat
51:34
Cap. 50:17.

, m-a nimicit; m-a făcut ca un vas gol; m-a înghiţit ca un balaur, și-a umplut pântecele cu ce aveam mai scump și m-a izgonit. 35Silnicia făcută faţă de mine și faţă de carnea mea sfâșiată să se întoarcă asupra Babilonului”, zice locuitoarea Sionului. „Sângele meu să cadă asupra locuitorilor Haldeei”, zice Ierusalimul. 36De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, îţi voi apăra pricina
51:36
Cap. 50:34.

și te voi răzbuna! Voi seca
51:36
Cap. 50:38.

marea Babilonului și-i voi usca izvorul. 37Babilonul
51:37
Is. 13:22Apoc. 18:2
va ajunge un morman de dărâmături, o vizuină de șacali, un pustiu
51:37
Cap. 25:9,18.

și o batjocură și nu va mai avea locuitori. 38Vor răcni împreună ca niște lei, vor ţipa ca niște pui de lei. 39Când vor fi încălziţi de vin, le voi da să bea și-i voi îmbăta
51:39
Vers. 57.

, ca să se veselească și apoi să adoarmă somnul cel de veci, ca să nu se mai scoale”, zice Domnul. 40„Îi voi coborî ca pe niște miei la tăiere, ca pe niște berbeci și niște ţapi. 41Cum s-a luat Șeșacul
51:41
Cap. 25:26.

! Cum a fost cucerit acela a cărui slavă
51:41
Is. 13:19Dan. 4:30
umplea tot pământul! Cum a fost nimicit Babilonul din mijlocul neamurilor! 42Marea s-a înălţat peste Babilon; Babilonul a fost acoperit de mulţimea
51:42
Is. 8:7,8
valurilor sale. 43Cetăţile
51:43
Cap. 50:39,40. Vers. 29.

lui au ajuns un pustiu; un pământ fără apă și pustiu, o ţară unde nimeni nu locuiește și pe unde niciun om nu trece. 44Voi pedepsi
51:44
Is. 46:1
pe Bel în Babilon, îi voi smulge din gură ce a înghiţit, și neamurile nu se vor mai îngrămădi în el: chiar și zidul
51:44
Vers. 58.

Babilonului va cădea! 45Ieșiţi
51:45
Vers. 6. Cap. 50:8.
Apoc. 18:4
din mijlocul lui, poporul Meu, și fiecare să-și scape viaţa, scăpând de mânia aprinsă a Domnului! 46Să nu vi se tulbure inima și nu vă înspăimântaţi de zvonurile
51:46
2 Împ. 19:7
care se răspândesc în ţară, căci anul acesta va veni un zvon, iar anul următor, un alt zvon; în ţară va domni silnicia și un stăpânitor se va ridica împotriva altui stăpânitor. 47De aceea, iată, vin zile când voi pedepsi
51:47
Cap. 50:2. Vers. 52.

idolii Babilonului. Atunci toată ţara lui va fi acoperită de rușine și toţi morţii lui vor cădea în mijlocul lui. 48Cerurile și pământul
51:48
Is. 44:23
49:13Apoc. 18:20
, cu tot ce cuprind ele, vor striga de bucurie asupra Babilonului, căci pustiitorii
51:48
Cap. 50:3,41.

se vor arunca de la miazănoapte asupra lui”, zice Domnul. 49Chiar și Babilonul va cădea, o, morţi ai lui Israel, cum a făcut și el să cadă morţii din toată ţara. 50Cei care aţi scăpat
51:50
Cap. 44:28.

de sabie, plecaţi, nu zăboviţi! Cei din pământul depărtat, gândiţi-vă la Domnul, și Ierusalimul să fie în inimile voastre! 51Ne rușinam
51:51
Ps. 44:15,16
79:4
când auzeam ocara; ne ascundeam feţele de rușine când au venit niște străini în Sfântul Locaș al Casei Domnului. 52„De aceea, iată, vin zile”, zice Domnul, „când
51:52
Vers. 47.

îi voi pedepsi idolii, și în toată ţara lui vor geme răniţii. 53Chiar dacă Babilonul
51:53
Cap. 49:16.
Amos 9:2Obad. 4
s-ar înălţa până la ceruri, chiar dacă ar face cu neputinţă de ajuns cetăţuile lui cele înalte, tot voi trimite pe pustiitori împotriva lui”, zice Domnul… 54Răsună strigăte
51:54
Cap. 50:22.

din Babilon și un mare prăpăd în ţara haldeenilor. 55Căci Domnul pustiește Babilonul și face să-i înceteze zarva cea mare. Valurile pustiitorilor urlă ca niște ape mari, al căror vuiet tulburat se aude. 56Da, pustiitorul se aruncă asupra lui, asupra Babilonului; vitejii Babilonului sunt prinși și li se sfărâmă arcurile. Căci Domnul
51:56
Ps. 94:1
este un Dumnezeu care răsplătește! El va da negreșit fiecăruia plata cuvenită lui! 57„Și anume, voi îmbăta
51:57
Vers. 39.

pe voievozii și înţelepţii lui, pe cârmuitorii, pe căpeteniile și vitejii lui; vor adormi somnul cel de veci și nu se vor mai trezi”, zice Împăratul
51:57
Cap. 46:18;
48:15
, al cărui Nume este Domnul oștirilor. 58Așa vorbește Domnul oștirilor: „Zidurile
51:58
Vers. 44.

cele largi ale Babilonului vor fi surpate și porţile lui cele înalte vor fi arse cu foc. Astfel, popoarele muncesc degeaba
51:58
Hab. 2:13
și neamurile se trudesc pentru foc!” 59Iată porunca dată de prorocul Ieremia lui Seraia, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, când s-a dus la Babilon cu Zedechia, împăratul lui Iuda, în al patrulea an al domniei lui Zedechia. Seraia era cel mai mare cămăraș. 60Ieremia a scris într-o carte toate nenorocirile care aveau să vină asupra Babilonului, toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului. 61Ieremia a zis lui Seraia: „Când vei ajunge la Babilon, vezi să citești toate cuvintele acestea 62și să zici: ‘Doamne, Tu ai spus că locul acesta are să fie nimicit și că n-are să mai
51:62
Cap. 50:3,39. Vers. 29.

fie locuit nici de oameni, nici de dobitoace, ci are să ajungă un pustiu pentru totdeauna.’ 63Și când vei isprăvi citirea cărţii acesteia, să
51:63
Apoc. 18:21
legi de ea o piatră și s-o arunci în Eufrat 64și să zici: ‘Așa va fi înecat Babilonul și nu se va mai ridica din nenorocirile pe care le voi aduce asupra lui; vor
51:64
Vers. 58.

cădea sleiţi de puteri!’”

Până aici sunt cuvintele lui Ieremia.