Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

81„În vremea aceea”, zice Domnul, „se vor scoate din mormintele lor oasele împăraţilor lui Iuda, oasele căpeteniilor lui, oasele preoţilor, oasele prorocilor și oasele locuitorilor Ierusalimului. 2Le vor întinde în faţa soarelui, în faţa lunii și în faţa întregii oștiri a cerurilor, pe care i-au iubit ei, cărora le-au slujit

8:2
2 Împ. 23:5Ezec. 8:16
, pe care i-au urmat, pe care i-au căutat și înaintea cărora s-au închinat. Nu le vor mai strânge
8:2
Cap. 22:19.

, nici nu le vor mai îngropa, și se vor face gunoi
8:2
2 Împ. 9:36Ps. 83:1016:4
pe pământ. 3Toţi cei ce vor rămâne din acest neam rău vor dori mai degrabă moartea
8:3
Iov 3:21,22
7:15,16Apoc. 9:6
decât viaţa, în toate locurile unde îi voi izgoni”, zice Domnul oștirilor. 4„Spune-le: ‘Așa vorbește Domnul: «Cine cade și nu se mai scoală? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăși?» 5Pentru ce dar poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri
8:5
Cap. 7:24.

, stăruiește în înșelătorie
8:5
Cap. 9:6.

și nu vrea să se întoarcă
8:5
Cap. 5:3.

la Dumnezeu? 6Căci Eu
8:6
2 Pet. 3:9
sunt cu luare aminte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui; niciunul nu se căiește de răutatea lui și nu zice: ‹Ce am făcut?› Ci toţi își încep din nou alergarea, ca un cal care se aruncă la luptă. 7Chiar și cocostârcul
8:7
Is. 1:3
își cunoaște vremea pe ceruri; turtureaua
8:7
Cânt. 2:12
, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirii lor, dar poporul Meu
8:7
Cap. 5:4,5.

nu cunoaște Legea Domnului! 8Cum puteţi voi să ziceţi: ‹Suntem înţelepţi și Legea
8:8
Rom. 2:17
Domnului este cu noi›? Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. 9Înţelepţii
8:9
Cap. 6:15.

sunt daţi de rușine, sunt uimiţi, sunt prinși, căci au nesocotit Cuvântul Domnului, și ce înţelepciune au ei? 10De aceea, pe nevestele
8:10
Deut. 28:30Amos 5:11Ţef. 1:13
lor le voi da altora și ogoarele lor, altor stăpâni. Căci, de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câștig
8:10
Is. 56:11
mârșav, de la proroc până la preot, toţi înșală! 11Leagă în chip ușuratic
8:11
Cap. 6:14.

rana fiicei poporului Meu, zicând: ‹Pace
8:11
Ezec. 13:10
! Pace!› Și totuși pace nu este. 12Vor fi daţi de rușine
8:12
Cap. 3:3;
6:15
, căci săvârșesc astfel de urâciuni; nu roșesc și nu știu de rușine, de aceea vor cădea împreună cu cei ce cad și vor fi răsturnaţi când îi voi pedepsi», zice Domnul. 13«Vreau să isprăvesc cu ei», zice Domnul. «Nu vor mai fi struguri în vie
8:13
Is. 5:1Ioel 1:7
, nici smochine în smochin
8:13
Mat. 21:19Luca 13:6
și frunzele se vor veșteji. Le voi da celor ce vor trece peste ele.»’” 14„Pentru ce ședem jos? Strângeţi-vă
8:14
Cap. 4:5.

și haidem în cetăţile întărite, ca să pierim acolo! Căci Domnul Dumnezeul nostru ne sortește la moarte, ne dă să bem ape otrăvite
8:14
Cap. 9:15;
23:15
, pentru că am păcătuit împotriva Domnului. 15Așteptam
8:15
Cap. 14:19.

pacea, și nu vine nimic mai bun; o vreme de vindecare, și iată groaza! 16Sforăitul cailor săi se aude dinspre Dan
8:16
Cap. 4:15.

și de vuietul nechezatului lor
8:16
Jud. 5:22
se cutremură toată ţara; vin, mănâncă ţara și ce cuprinde ea, cetatea și pe cei ce o locuiesc.” 17„Căci iată că trimit între voi niște șerpi, niște basiliști, împotriva cărora nu
8:17
Ps. 58:4,5Ecl. 10:11
este niciun descântec, și vă vor mușca”, zice Domnul. 18Aș vrea să-mi alin durerea, dar mă doare inima în mine. 19Iată, strigătele fiicei poporului meu răsună dintr-o ţară
8:19
Is. 39:3
depărtată: „Nu mai este Domnul în Sion? Nu mai este în ea împăratul ei?” – „Pentru ce M-au mâniat
8:19
Deut. 32:21Is. 1:4
ei cu chipurile lor cioplite, cu idoli străini?” – 20„Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit, și noi tot nu suntem mântuiţi!” – 21Sunt zdrobit
8:21
Cap. 4:19;
9:1
14:17
de durerea fiicei poporului meu, mă doare
8:21
Ioel 2:6Naum 2:10
, m-apucă groaza. 22Nu este niciun leac alinător
8:22
Gen. 37:25
43:11
în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu?