Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

91O, de mi-ar fi capul plin

9:1
Is. 22:413:17
14:17Plâng. 2:11
3:48
cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morţii fiicei poporului meu! 2O, dac-aș avea un han de călători în pustie, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el! Căci toţi sunt niște preacurvari
9:2
Cap. 5:7,8.

și o ceată de mișei. 3„Au limba întinsă
9:3
Ps. 64:3Is. 59:4,13,15
ca un arc și aruncă minciuna, și nu prin adevăr sunt ei puternici în ţară, căci merg din răutate în răutate și nu
9:3
1 Sam. 2:12Osea 4:1
Mă cunosc”, zice Domnul. 4„Fiecare să se păzească
9:4
Cap. 12:6.
Mica 7:5,6
de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul din fraţii săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu
9:4
Cap. 6:28.

bârfeli. 5Se trag pe sfoară unii pe alţii și nu spun adevărul; își deprind limba să mintă și se trudesc să facă rău. 6Locuinţa ta este în mijlocul făţărniciei și, de făţarnici ce sunt, nu vor să Mă cunoască”, zice Domnul. 7De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, îi voi topi
9:7
Is. 1:25Mal. 3:3
în cuptor și îi voi încerca. Căci cum aș putea
9:7
Osea 11:8
să mă port altfel cu fiica poporului Meu? 8Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât
9:8
Ps. 12:2
120:3
minciuni; cu gura vorbesc
9:8
Ps. 28:3
55:21
aproapelui lor de pace, și în fundul inimii îi întind curse. 9Să nu-i pedepsesc
9:9
Cap. 5:9,29.

Eu pentru aceste lucruri”, zice Domnul, „să nu Mă răzbun Eu pe un asemenea popor?” 10Munţii vreau să-i plâng și să gem pentru ei, pentru câmpiile pustiite
9:10
Cap. 12:4;
23:10Osea 4:3
vreau să fac o jelanie, căci sunt arse de tot și nimeni nu mai trece prin ele; nu se mai aude în ele behăitul turmelor; păsările cerului și dobitoacele
9:10
Cap. 4:25.

au fugit și au pierit. 11„Voi face și Ierusalimul un morman
9:11
Is. 25:2
de pietre, o vizuină de șacali
9:11
Is. 13:22
34:13
, și cetăţile lui Iuda le voi preface într-un pustiu fără locuitori.” 12Unde
9:12
Ps. 107:43Osea 14:9
este omul înţelept care să înţeleagă aceste lucruri? Să spună acela căruia i-a vorbit gura Domnului, pentru ce este nimicită ţara, arsă ca un pustiu pe unde nu mai trece nimeni? 13Domnul zice: „Pentru că au părăsit Legea Mea pe care le-o pusesem înainte; pentru că n-au ascultat glasul Meu și nu l-au urmat, 14ci au umblat
9:14
Cap. 3:17;
7:24
după aplecările inimii lor și au mers după baali, cum i-au
9:14
Gal. 1:14
învăţat părinţii lor.” 15De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi hrăni
9:15
Ps. 80:5
poporul acesta cu pelin
9:15
Cap. 8:14;
23:15Plâng. 3:15,19
și-i voi da să bea ape otrăvite. 16Îi voi risipi
9:16
Lev. 26:33Deut. 28:64
printre niște neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinţii lor și voi trimite
9:16
Lev. 26:33Ezec. 5:2,12
sabia în urma lor până-i voi nimici.” 17Așa vorbește Domnul oștirilor: „Căutaţi și chemaţi plângătoarele
9:17
2 Cron. 35:25Iov 3:8Ecl. 12:5Amos 5:16Mat. 9:23
să vină! Trimiteţi la femeile iscusite ca să vină! 18Să se grăbească să facă o cântare de jale asupra noastră, ca să ne curgă lacrimile din
9:18
Cap. 14:17.

ochi și să curgă apa din pleoapele noastre! 19Căci strigăte de jale se aud din Sion: ‘Cât suntem de prăpădiţi! Cât de jalnic
9:19
Lev. 18:28
20:22
suntem acoperiţi de rușine! Trebuie să părăsim ţara, căci ne-au surpat locuinţele!’” 20Ascultaţi, femeilor, Cuvântul Domnului și să prindă urechea voastră ce spune gura Lui! Învăţaţi pe copiii voștri cântece de jale, învăţaţi-vă plângeri unele pe altele! 21Căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești; a nimicit pe copii
9:21
Cap. 6:11.

pe uliţă și pe tineri, în pieţe. 22„Spune: ‘Așa vorbește Domnul: «Trupurile moarte ale oamenilor vor cădea ca gunoiul
9:22
Cap. 8:2;
16:4
pe câmpii, cum cade înapoia secerătorului un snop pe care nu-l strânge nimeni!»’” 23Așa vorbește Domnul: „Înţeleptul
9:23
Ecl. 9:11
să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. 24Ci
9:24
1 Cor. 1:312 Cor. 10:17
cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci
9:24
Mica 6:8
7:18
în acestea găsesc plăcere Eu”, zice Domnul. 25„Iată, vin zilele”, zice Domnul, „când
9:25
Rom. 2:8,9
voi pedepsi pe toţi cei tăiaţi împrejur, care nu sunt tăiaţi împrejur cu inima, 26pe egipteni, pe iudei, pe edomiţi, pe amoniţi, pe moabiţi, pe toţi cei ce își rad
9:26
Cap. 25:23;
49:32
colţurile bărbii, pe cei ce locuiesc în pustie, căci toate neamurile sunt netăiate împrejur și toată casa lui Israel are inima
9:26
Lev. 26:41Ezec. 44:7Rom. 2:28,29
netăiată împrejur.”