Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Păstorul cel bun

101Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ și un tâlhar. 2Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. 3Portarul îi deschide și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. 4După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor; și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. 5Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.” 6Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înţeles despre ce le vorbea.

Isus, Ușa oilor

7Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Ușa oilor. 8Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. 9Eu

10:9
Cap. 14:6.
Efes. 2:18
sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune. 10Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, și s-o aibă din belșug. 11Eu
10:11
Is. 40:11Ezec. 34:12,23
37:24Evr. 13:201 Pet. 2:25
5:4
sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viaţa pentru oi. 12Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă
10:12
Zah. 11:16,17
oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. 13Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. 14Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile
10:14
2 Tim. 2:19
Mele, și ele Mă cunosc pe Mine, 15așa cum
10:15
Mat. 11:27
Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl, și
10:15
Cap. 15:13.

Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele. 16Mai am și alte
10:16
Is. 56:8
oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, și
10:16
Ezec. 37:22Efes. 2:141 Pet. 2:25
va fi o turmă și un Păstor. 17Tatăl Mă iubește, pentru că
10:17
Is. 53:7,8,12Evr. 2:9
Îmi dau viaţa ca iarăși s-o iau. 18Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am
10:18
Cap. 2:19.

putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși; aceasta
10:18
Cap. 6:38;
15:10Fapte 2:24,32
este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” 19Din pricina acestor cuvinte, iarăși
10:19
Cap. 7:43;
9:16
s-a făcut dezbinare între iudei. 20Mulţi dintre ei ziceau: „Are
10:20
Cap. 7:20;
8:48,52
drac, este nebun. De ce-L ascultaţi?” 21Alţii ziceau: „Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate
10:21
Exod 4:11Ps. 94:9
146:8
un drac să
10:21
Cap. 9:6,7,32,33.

deschidă ochii orbilor?”

Isus la Praznicul Înnoirii

22În Ierusalim se prăznuia atunci Praznicul Înnoirii Templului. Era iarna. 23Și Isus Se plimba prin Templu, pe sub

10:23
Fapte 3:11
5:12
pridvorul lui Solomon. 24Iudeii L-au înconjurat și I-au zis: „Până când ne tot ţii sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit.” 25„V-am spus”, le-a răspuns Isus, „și nu credeţi. Lucrările
10:25
Cap. 3:2;
5:36
pe care le fac Eu în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. 26Dar
10:26
Cap. 8:47.
1 Ioan 4:6
voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele. 27Oile
10:27
Vers. 4,14.

Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine. 28Eu le dau viaţa veșnică, în veac nu
10:28
Cap. 6:37;
17:11,12
18:9
vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. 29Tatăl
10:29
Cap. 14:28.

Meu, care
10:29
Cap. 17:2,6.

Mi le-a dat, este mai mare decât toţi și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. 30Eu
10:30
Cap. 17:11,22.

și Tatăl una suntem.” 31Atunci, iudeii
10:31
Cap. 8:59.

iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. 32Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?” 33Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă și pentru că Tu, care ești un om, Te
10:33
Cap. 5:18.

faci Dumnezeu.” 34Isus le-a răspuns: „Nu
10:34
Ps. 82:6
este scris în Legea voastră: ‘Eu am zis: «Sunteţi dumnezei»’? 35Dacă Legea a numit dumnezei pe
10:35
Rom. 13:1
aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, și Scriptura nu poate fi desfiinţată, 36cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care
10:36
Cap. 6:27.

Tatăl M-a sfinţit și M-a trimis
10:36
Cap. 3:17;
5:36,37
8:42
în lume? Și aceasta, pentru că
10:36
Cap. 5:17,18. Vers. 30.

am zis: ‘Sunt Fiul
10:36
Luca 1:35
lui Dumnezeu!’ 37Dacă
10:37
Cap. 15:24.

nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. 38Dar, dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi
10:38
Cap. 5:36;
14:10,11
pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoașteţi și să știţi că
10:38
Cap. 14:10,11;
17:21
Tatăl este în Mine și Eu sunt în Tatăl.” 39La
10:39
Cap. 7:30,44;
8:59
auzul acestor vorbe, căutau iarăși să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor.

Plecarea lui Isus în Pereea

40Isus S-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde

10:40
Cap. 1:28.

botezase Ioan la început. Și a rămas acolo. 41Mulţi veneau la El și ziceau: „Ioan n-a făcut niciun semn, dar
10:41
Cap. 3:30.

tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat.” 42Și
10:42
Cap. 8:31;
11:45
mulţi au crezut în El în locul acela.