Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Vindecarea unui orb din naștere

91Când trecea, Isus a văzut un orb din naștere. 2Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine

9:2
Vers. 34.
a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” 3Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci
9:3
Cap. 11:4.
s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4Cât este ziuă, trebuie
9:4
Cap. 4:34;
să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. 5Cât sunt în lume, sunt
9:5
Cap. 1:5,9;
Lumina lumii.” 6După ce a zis aceste vorbe, a
9:6
Marcu 7:33
8:23
scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta 7și i-a zis: „Du-te de te spală în
9:7
Neem. 3:15
scăldătoarea Siloamului” (care, tălmăcit, înseamnă: „Trimis”). El
9:7
2 Împ. 5:14
s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. 8Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: „Nu este acesta cel ce ședea și cerșea?” 9Unii ziceau: „El este.” Alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el.” Și el însuși zicea: „Eu sunt.” 10Deci i-au zis: „Cum ţi s-au deschis ochii?” 11El a răspuns: „Omul
9:11
Vers. 6,7.
acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: ‘Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te.’ M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea.” 12„Unde este Omul acela?” l-au întrebat ei. El a răspuns: „Nu știu.”

Cercetarea orbului de farisei

13Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. 14Și era o zi de Sabat când făcuse Isus tină și-i deschisese ochii. 15Din nou, fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd.” 16Atunci, unii din farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.” Alţii ziceau: „Cum

9:16
Vers. 33. Cap. 3:2.
poate un om păcătos să facă asemenea semne?” Și
9:16
Cap. 7:12,43;
era dezbinare între ei. 17Iarăși au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre El în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” „Este
9:17
Cap. 4:19;
un proroc”, le-a răspuns el. 18Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinţii lui. 19Și când i-au venit părinţii, i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru, care spuneţi că s-a născut orb? Cum dar vede acum?” 20Drept răspuns, părinţii lui au zis: „Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. 21Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l privește.” 22Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentru că se
9:22
Cap. 7:13;
temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum ca, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să
9:22
Vers. 34. Cap. 16:2.
fie dat afară din sinagogă. 23De aceea au zis părinţii lui: „Este în vârstă, întrebaţi-l pe el.” 24Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: „Dă
9:24
Ios. 7:191 Sam. 6:5
slavă lui Dumnezeu: noi
9:24
Vers. 16.
știm că omul acesta este un păcătos.” 25El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu știu; eu una știu: că eram orb, și acum văd.” 26Iarăși l-au întrebat: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?” 27„Acum v-am spus”, le-a răspuns el, „și n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi și voi ucenicii Lui!” 28Ei l-au ocărât și i-au zis: „Tu ești ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise. 29Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu
9:29
Cap. 8:14.
știm de unde este.” 30„Aici
9:30
Cap. 3:10.
este mirarea”, le-a răspuns omul acela, „că voi nu știţi de unde este, și totuși El mi-a deschis ochii. 31Știm că Dumnezeu
9:31
Iov 27:9
35:12Ps. 18:41
34:15
66:18Prov. 1:28
15:29
29:9Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
n-ascultă pe păcătoși, ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. 32De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. 33Dacă
9:33
Vers. 16.
omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.” 34„Tu ești născut cu totul în
9:34
Vers. 2.
păcat”, i-au răspuns ei, „și vrei să ne înveţi pe noi?” Și l-au dat afară.

Isus întâlnește pe orb în Templu

35Isus a auzit că l-au dat afară și, când l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul

9:35
Mat. 14:33
16:16Marcu 1:11 Ioan 5:13
lui Dumnezeu?” 36El a răspuns: „Și cine este, Doamne, ca să cred în El?” 37„L-ai și văzut”, i-a zis Isus, „și Cel
9:37
Cap. 4:26.
care vorbește cu tine, Acela este.” 38„Cred, Doamne”, I-a zis el; și I s-a închinat. 39Apoi, Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru
9:39
Cap. 5:22,27;
judecată: ca
9:39
Mat. 13:13
cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi.” 40Unii din fariseii care erau lângă El, când au auzit aceste vorbe, I-au
9:40
Rom. 2:19
zis: „Doar n-om fi și noi orbi!” 41„Dacă
9:41
Cap. 15:22,24.
aţi fi orbi”, le-a răspuns Isus, „n-aţi avea păcat, dar acum ziceţi: ‘Vedem.’ Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.

10

Păstorul cel bun

101Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ și un tâlhar. 2Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. 3Portarul îi deschide și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. 4După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor; și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. 5Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.” 6Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înţeles despre ce le vorbea.

Isus, Ușa oilor

7Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Ușa oilor. 8Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. 9Eu

10:9
Cap. 14:6.
sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune. 10Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, și s-o aibă din belșug. 11Eu
10:11
Is. 40:11Ezec. 34:12,23
37:24Evr. 13:201 Pet. 2:25
5:4
sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viaţa pentru oi. 12Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă
10:12
Zah. 11:16,17
oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. 13Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. 14Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile
10:14
2 Tim. 2:19
Mele, și ele Mă cunosc pe Mine, 15așa cum
10:15
Mat. 11:27
Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl, și
10:15
Cap. 15:13.
Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele. 16Mai am și alte
10:16
Is. 56:8
oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, și
10:16
Ezec. 37:22Efes. 2:141 Pet. 2:25
va fi o turmă și un Păstor. 17Tatăl Mă iubește, pentru că
10:17
Is. 53:7,8,12Evr. 2:9
Îmi dau viaţa ca iarăși s-o iau. 18Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am
10:18
Cap. 2:19.
putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși; aceasta
10:18
Cap. 6:38;
este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” 19Din pricina acestor cuvinte, iarăși
10:19
Cap. 7:43;
s-a făcut dezbinare între iudei. 20Mulţi dintre ei ziceau: „Are
10:20
Cap. 7:20;
drac, este nebun. De ce-L ascultaţi?” 21Alţii ziceau: „Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate
10:21
Exod 4:11Ps. 94:9
146:8
un drac să
10:21
Cap. 9:6,7,32,33.
deschidă ochii orbilor?”

Isus la Praznicul Înnoirii

22În Ierusalim se prăznuia atunci Praznicul Înnoirii Templului. Era iarna. 23Și Isus Se plimba prin Templu, pe sub

10:23
Fapte 3:11
5:12
pridvorul lui Solomon. 24Iudeii L-au înconjurat și I-au zis: „Până când ne tot ţii sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit.” 25„V-am spus”, le-a răspuns Isus, „și nu credeţi. Lucrările
10:25
Cap. 3:2;
pe care le fac Eu în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. 26Dar
10:26
Cap. 8:47.
voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele. 27Oile
10:27
Vers. 4,14.
Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine. 28Eu le dau viaţa veșnică, în veac nu
10:28
Cap. 6:37;
vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. 29Tatăl
10:29
Cap. 14:28.
Meu, care
10:29
Cap. 17:2,6.
Mi le-a dat, este mai mare decât toţi și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. 30Eu
10:30
Cap. 17:11,22.
și Tatăl una suntem.” 31Atunci, iudeii
10:31
Cap. 8:59.
iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. 32Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?” 33Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă și pentru că Tu, care ești un om, Te
10:33
Cap. 5:18.
faci Dumnezeu.” 34Isus le-a răspuns: „Nu
10:34
Ps. 82:6
este scris în Legea voastră: ‘Eu am zis: «Sunteţi dumnezei»’? 35Dacă Legea a numit dumnezei pe
10:35
Rom. 13:1
aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, și Scriptura nu poate fi desfiinţată, 36cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care
10:36
Cap. 6:27.
Tatăl M-a sfinţit și M-a trimis
10:36
Cap. 3:17;
în lume? Și aceasta, pentru că
10:36
Cap. 5:17,18. Vers. 30.
am zis: ‘Sunt Fiul
10:36
Luca 1:35
lui Dumnezeu!’ 37Dacă
10:37
Cap. 15:24.
nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. 38Dar, dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi
10:38
Cap. 5:36;
pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoașteţi și să știţi că
10:38
Cap. 14:10,11;
Tatăl este în Mine și Eu sunt în Tatăl.” 39La
10:39
Cap. 7:30,44;
auzul acestor vorbe, căutau iarăși să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor.

Plecarea lui Isus în Pereea

40Isus S-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde

10:40
Cap. 1:28.
botezase Ioan la început. Și a rămas acolo. 41Mulţi veneau la El și ziceau: „Ioan n-a făcut niciun semn, dar
10:41
Cap. 3:30.
tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat.” 42Și
10:42
Cap. 8:31;
mulţi au crezut în El în locul acela.

11

Învierea lui Lazăr

111Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei

11:1
Luca 10:38,39
și al Martei, sora ei, era bolnav. 2Maria era
11:2
Mat. 26:7Marcu 14:3
aceea care a uns pe Domnul cu mir și I-a șters picioarele cu părul ei și Lazăr cel bolnav era fratele ei. 3Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubești este bolnav.” 4Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci
11:4
Cap. 9:3. Vers. 40.
spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.” 5Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazăr. 6Deci, când a auzit că Lazăr este bolnav, a
11:6
Cap. 10:40.
mai zăbovit două zile în locul în care era 7și în urmă a zis ucenicilor: „Haidem să ne întoarcem în Iudeea.” 8„Învăţătorule”, I-au zis ucenicii, „acum
11:8
Cap. 10:31.
, de curând, căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, și Te întorci în Iudeea?” 9Isus a răspuns: „Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă
11:9
Cap. 9:4.
umblă cineva ziua, nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia, 10dar, dacă
11:10
Cap. 12:35.
umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumina în el.” 11După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme
11:11
Deut. 31:16Dan. 12:2Mat. 9:24Fapte 7:601 Cor. 15:18,51
, dar Mă duc să-l trezesc din somn.” 12Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” 13Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. 14Atunci, Isus le-a spus pe faţă: „Lazăr a murit. 15Și mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.” 16Atunci, Toma, zis Geamăn, a zis celorlalţi ucenici: „Haidem să mergem și noi să murim cu El!” 17Când a venit, Isus a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt. 18Și, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii, 19mulţi din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. 20Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. 21Marta a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! 22Dar și acum, știu că orice
11:22
Cap. 9:31.
vei cere de la Dumnezeu, Îţi va da Dumnezeu.” 23Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.” 24„Știu
11:24
Luca 14:14
”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.” 25Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea
11:25
Cap. 5:21;
și Viaţa
11:25
Cap. 1:4;
. Cine
11:25
Cap. 3:36.
crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 26Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” 27„Da, Doamne”, I-a zis ea, „cred
11:27
Mat. 16:16
că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.” 28După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe soră-sa, Maria, și i-a zis: „A venit Învăţătorul și te cheamă.” 29Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la El. 30Căci Isus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde Îl întâmpinase Marta. 31Iudeii
11:31
Vers. 19.
care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau: „Se duce la mormânt, ca să plângă acolo.” 32Maria, când a ajuns unde era Isus și L-a văzut, s-a aruncat la picioarele Lui și I-a zis: „Doamne
11:32
Vers. 21.
, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu.” 33Isus, când a văzut-o plângând, pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul Lui și S-a tulburat. 34Și a zis: „Unde l-aţi pus?” „Doamne”, I-au răspuns ei, „vino și vezi.” 35Isus plângea
11:35
Luca 19:41
. 36Atunci, iudeii au zis: „Iată cât îl iubea de mult!” 37Și unii din ei au zis: „El, care
11:37
Cap. 9:6.
a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?” 38Isus S-a înfiorat din nou în Sine și S-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. 39„Daţi piatra la o parte”, a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.” 40Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea
11:40
Vers. 4,23.
slava lui Dumnezeu?” 41Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Isus a ridicat ochii în sus și a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. 42Știam că totdeauna Mă asculţi, dar vorbesc astfel pentru
11:42
Cap. 12:30.
norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.” 43După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” 44Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu faţa
11:44
Cap. 20:7.
înfășurată cu un ștergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l și lăsaţi-l să meargă.” 45Mulţi din iudeii care veniseră la Maria, când
11:45
Cap. 2:23;
au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El. 46Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Isus.

Sinedriul hotărăște să-L omoare

47Atunci

11:47
Ps. 2:2Mat. 26:3Marcu 14:1Luca 22:2
, preoţii cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: „Ce
11:47
Cap. 12:19.
vom face? Omul acesta face multe minuni. 48Dacă-L lăsăm așa, toţi vor crede în El și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru, și neamul.” 49Unul din ei, Caiafa
11:49
Luca 3:2Fapte 4:6
, care era mare preot în anul acela, le-a zis: „Voi nu știţi nimic; 50oare nu
11:50
Cap. 18:14.
vă gândiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul?” 51Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. 52Și
11:52
Is. 49:61 Ioan 2:2
nu numai pentru neamul acela, ci
11:52
Cap. 10:16.
și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi. 53Din ziua aceea, au hotărât să-L omoare. 54De aceea
11:54
Cap. 4:1,3;
Isus nu mai umbla pe faţă printre iudei, ci a plecat de acolo în ţinutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim
11:54
2 Cron. 13:19
, și a rămas acolo împreună cu ucenicii Săi.

Isus așteptat în Ierusalim

55Paștele iudeilor erau

11:55
Cap. 2:13;
aproape. Și mulţi oameni din ţinutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paște, ca să se curăţească. 56Ei
11:56
Cap. 7:11. Vers. 8.
căutau pe Isus și vorbeau unii cu alţii în Templu: „Ce credeţi? N-are să vină la praznic?” 57Iar preoţii cei mai de seamă și fariseii porunciseră ca, dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-L prindă.