Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Învierea lui Lazăr

111Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei

11:1
Luca 10:38,39
și al Martei, sora ei, era bolnav. 2Maria era
11:2
Mat. 26:7Marcu 14:3
aceea care a uns pe Domnul cu mir și I-a șters picioarele cu părul ei și Lazăr cel bolnav era fratele ei. 3Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubești este bolnav.” 4Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci
11:4
Cap. 9:3. Vers. 40.

spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.” 5Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazăr. 6Deci, când a auzit că Lazăr este bolnav, a
11:6
Cap. 10:40.

mai zăbovit două zile în locul în care era 7și în urmă a zis ucenicilor: „Haidem să ne întoarcem în Iudeea.” 8„Învăţătorule”, I-au zis ucenicii, „acum
11:8
Cap. 10:31.

, de curând, căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, și Te întorci în Iudeea?” 9Isus a răspuns: „Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă
11:9
Cap. 9:4.

umblă cineva ziua, nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia, 10dar, dacă
11:10
Cap. 12:35.

umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumina în el.” 11După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme
11:11
Deut. 31:16Dan. 12:2Mat. 9:24Fapte 7:601 Cor. 15:18,51
, dar Mă duc să-l trezesc din somn.” 12Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” 13Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. 14Atunci, Isus le-a spus pe faţă: „Lazăr a murit. 15Și mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.” 16Atunci, Toma, zis Geamăn, a zis celorlalţi ucenici: „Haidem să mergem și noi să murim cu El!” 17Când a venit, Isus a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt. 18Și, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii, 19mulţi din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. 20Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. 21Marta a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! 22Dar și acum, știu că orice
11:22
Cap. 9:31.

vei cere de la Dumnezeu, Îţi va da Dumnezeu.” 23Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.” 24„Știu
11:24
Luca 14:14
”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.” 25Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea
11:25
Cap. 5:21;
6:39,40,44
și Viaţa
11:25
Cap. 1:4;
6:35
14:6Col. 3:41 Ioan 1:1,2
5:11
. Cine
11:25
Cap. 3:36.
1 Ioan 5:10
crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 26Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” 27„Da, Doamne”, I-a zis ea, „cred
11:27
Mat. 16:16
că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.” 28După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe soră-sa, Maria, și i-a zis: „A venit Învăţătorul și te cheamă.” 29Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la El. 30Căci Isus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde Îl întâmpinase Marta. 31Iudeii
11:31
Vers. 19.

care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau: „Se duce la mormânt, ca să plângă acolo.” 32Maria, când a ajuns unde era Isus și L-a văzut, s-a aruncat la picioarele Lui și I-a zis: „Doamne
11:32
Vers. 21.

, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu.” 33Isus, când a văzut-o plângând, pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul Lui și S-a tulburat. 34Și a zis: „Unde l-aţi pus?” „Doamne”, I-au răspuns ei, „vino și vezi.” 35Isus plângea
11:35
Luca 19:41
. 36Atunci, iudeii au zis: „Iată cât îl iubea de mult!” 37Și unii din ei au zis: „El, care
11:37
Cap. 9:6.

a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?” 38Isus S-a înfiorat din nou în Sine și S-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. 39„Daţi piatra la o parte”, a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.” 40Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea
11:40
Vers. 4,23.

slava lui Dumnezeu?” 41Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Isus a ridicat ochii în sus și a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. 42Știam că totdeauna Mă asculţi, dar vorbesc astfel pentru
11:42
Cap. 12:30.

norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.” 43După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” 44Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu faţa
11:44
Cap. 20:7.

înfășurată cu un ștergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l și lăsaţi-l să meargă.” 45Mulţi din iudeii care veniseră la Maria, când
11:45
Cap. 2:23;
10:42
12:11,18
au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El. 46Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Isus.

Sinedriul hotărăște să-L omoare

47Atunci

11:47
Ps. 2:2Mat. 26:3Marcu 14:1Luca 22:2
, preoţii cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: „Ce
11:47
Cap. 12:19.
Fapte 4:16
vom face? Omul acesta face multe minuni. 48Dacă-L lăsăm așa, toţi vor crede în El și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru, și neamul.” 49Unul din ei, Caiafa
11:49
Luca 3:2Fapte 4:6
, care era mare preot în anul acela, le-a zis: „Voi nu știţi nimic; 50oare nu
11:50
Cap. 18:14.

vă gândiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul?” 51Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. 52Și
11:52
Is. 49:61 Ioan 2:2
nu numai pentru neamul acela, ci
11:52
Cap. 10:16.
Efes. 2:14-17
și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi. 53Din ziua aceea, au hotărât să-L omoare. 54De aceea
11:54
Cap. 4:1,3;
7:1
Isus nu mai umbla pe faţă printre iudei, ci a plecat de acolo în ţinutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim
11:54
2 Cron. 13:19
, și a rămas acolo împreună cu ucenicii Săi.

Isus așteptat în Ierusalim

55Paștele iudeilor erau

11:55
Cap. 2:13;
5:1
6:4
aproape. Și mulţi oameni din ţinutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paște, ca să se curăţească. 56Ei
11:56
Cap. 7:11. Vers. 8.

căutau pe Isus și vorbeau unii cu alţii în Templu: „Ce credeţi? N-are să vină la praznic?” 57Iar preoţii cei mai de seamă și fariseii porunciseră ca, dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-L prindă.