Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Isus spală picioarele ucenicilor Săi

131Înainte

13:1
Mat. 26:2
de Praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a
13:1
Cap. 12:23;
17:1,11
sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. 2În timpul cinei, după ce diavolul
13:2
Luca 22:3
pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă, 3Isus, fiindcă știa că Tatăl
13:3
Mat. 11:27
28:1817:2Fapte 2:361 Cor. 15:27Evr. 2:8
Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că
13:3
Cap. 8:42;
16:28
de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce, 4S-a
13:4
Luca 22:27Filip. 2:7,8
sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și S-a încins cu el. 5Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. 6A venit deci la Simon Petru. Și Petru I-a zis: „Doamne, Tu
13:6
Mat. 3:14
să-mi speli mie picioarele?” 7Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar
13:7
Vers. 12.

vei pricepe după aceea.” 8Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă
13:8
Cap. 3:5.
1 Cor. 6:11Efes. 5:26Tit 3:5Evr. 10:22
nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.” 9„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul!” 10Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi
13:10
Cap. 15:3.

sunteţi curaţi, dar nu toţi.” 11Căci
13:11
Cap. 6:64.

știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteţi toţi curaţi.” 12După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? 13Voi
13:13
Mat. 23:8,10Luca 6:461 Cor. 8:6
12:3Filip. 2:11
Mă numiţi Învăţătorul și Domnul, și bine ziceţi, căci sunt. 14Deci
13:14
Luca 22:27
, dacă Eu, Domnul și Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteţi
13:14
Rom. 12:10Gal. 6:1,21 Pet. 5:5
datori să vă spălaţi picioarele unii altora. 15Pentru că Eu v-am
13:15
Mat. 11:29Filip. 2:51 Pet. 2:211 Ioan 2:6
dat o pildă, ca și voi să faceţi cum am făcut Eu. 16Adevărat
13:16
Mat. 10:24Luca 6:40
, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis. 17Dacă
13:17
Iac. 1:25
știţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi.

Descoperirea vânzătorului

18Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: ‘Cel ce

13:18
Ps. 41:9Mat. 26:23
mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea.’ 19Vă spun lucrul acesta de pe acum
13:19
Cap. 14:29;
16:4
, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt. 20Adevărat
13:20
Mat. 10:40
25:40Luca 10:16
, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care-l trimit Eu pe Mine Mă primește și cine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” 21După ce a spus aceste
13:21
Mat. 26:21Marcu 14:18Luca 22:21
cuvinte, Isus S-a
13:21
Cap. 12:27.

tulburat în duhul Lui, a mărturisit și a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că unul
13:21
Fapte 1:171 Ioan 2:19
din voi Mă va vinde.” 22Ucenicii se uitau unii la alţii și nu înţelegeau despre cine vorbește. 23Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat
13:23
Cap. 19:26;
20:2
21:7,20,24
pe sânul lui Isus. 24Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. 25Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus și I-a zis: „Doamne, cine este?” 26Isus a răspuns: „Acela căruia îi voi întinge bucăţica și i-o voi da.” Și a întins o bucăţică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul. 27Cum
13:27
Luca 22:3
a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce ai să faci, fă repede.” 28Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. 29Unii credeau că, de vreme ce Iuda
13:29
Cap. 12:6.

avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic” sau îi poruncea să dea ceva săracilor. 30Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieșit în grabă. Era noapte.

Iubirea frăţească

31După ce a ieșit Iuda, Isus a zis: „Acum

13:31
Cap. 12:23.

, Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu
13:31
Cap. 14:13.
1 Pet. 4:11
a fost proslăvit în El. 32Dacă
13:32
Cap. 17:1,4-6.

Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu Îl va proslăvi în El Însuși, și-L va proslăvi îndată
13:32
Cap. 12:23.

. 33Copilașilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, și
13:33
Cap. 7:34;
8:21
, cum am spus iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. 34Vă dau o poruncă
13:34
Lev. 19:18Efes. 5:21 Tes. 4:9Iac. 2:81 Pet. 1:221 Ioan 2:7,8
3:11,23
4:21
nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiţi și voi unii pe alţii. 35Prin aceasta
13:35
1 Ioan 2:5
4:20
vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

Înștiinţarea lui Petru

36„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu, dar mai

13:36
Cap. 21:18.
2 Pet. 1:14
târziu vei veni.” 37„Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa
13:37
Mat. 26:33-35Marcu 14:29-31Luca 22:33,34
pentru Tine.” 38Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoșul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.