Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Isus spală picioarele ucenicilor Săi

131Înainte

13:1
Mat. 26:2
de Praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a
13:1
Cap. 12:23;
sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. 2În timpul cinei, după ce diavolul
13:2
Luca 22:3
pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă, 3Isus, fiindcă știa că Tatăl
13:3
Mat. 11:27
28:1817:2Fapte 2:361 Cor. 15:27Evr. 2:8
Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că
13:3
Cap. 8:42;
de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce, 4S-a
13:4
Luca 22:27Filip. 2:7,8
sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și S-a încins cu el. 5Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. 6A venit deci la Simon Petru. Și Petru I-a zis: „Doamne, Tu
13:6
Mat. 3:14
să-mi speli mie picioarele?” 7Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar
13:7
Vers. 12.
vei pricepe după aceea.” 8Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă
13:8
Cap. 3:5.
nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.” 9„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul!” 10Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi
13:10
Cap. 15:3.
sunteţi curaţi, dar nu toţi.” 11Căci
13:11
Cap. 6:64.
știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteţi toţi curaţi.” 12După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? 13Voi
13:13
Mat. 23:8,10Luca 6:461 Cor. 8:6
12:3Filip. 2:11
Mă numiţi Învăţătorul și Domnul, și bine ziceţi, căci sunt. 14Deci
13:14
Luca 22:27
, dacă Eu, Domnul și Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteţi
13:14
Rom. 12:10Gal. 6:1,21 Pet. 5:5
datori să vă spălaţi picioarele unii altora. 15Pentru că Eu v-am
13:15
Mat. 11:29Filip. 2:51 Pet. 2:211 Ioan 2:6
dat o pildă, ca și voi să faceţi cum am făcut Eu. 16Adevărat
13:16
Mat. 10:24Luca 6:40
, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis. 17Dacă
13:17
Iac. 1:25
știţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi.

Descoperirea vânzătorului

18Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: ‘Cel ce

13:18
Ps. 41:9Mat. 26:23
mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea.’ 19Vă spun lucrul acesta de pe acum
13:19
Cap. 14:29;
, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt. 20Adevărat
13:20
Mat. 10:40
25:40Luca 10:16
, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care-l trimit Eu pe Mine Mă primește și cine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” 21După ce a spus aceste
13:21
Mat. 26:21Marcu 14:18Luca 22:21
cuvinte, Isus S-a
13:21
Cap. 12:27.
tulburat în duhul Lui, a mărturisit și a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că unul
13:21
Fapte 1:171 Ioan 2:19
din voi Mă va vinde.” 22Ucenicii se uitau unii la alţii și nu înţelegeau despre cine vorbește. 23Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat
13:23
Cap. 19:26;
pe sânul lui Isus. 24Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. 25Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus și I-a zis: „Doamne, cine este?” 26Isus a răspuns: „Acela căruia îi voi întinge bucăţica și i-o voi da.” Și a întins o bucăţică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul. 27Cum
13:27
Luca 22:3
a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce ai să faci, fă repede.” 28Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. 29Unii credeau că, de vreme ce Iuda
13:29
Cap. 12:6.
avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic” sau îi poruncea să dea ceva săracilor. 30Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieșit în grabă. Era noapte.

Iubirea frăţească

31După ce a ieșit Iuda, Isus a zis: „Acum

13:31
Cap. 12:23.
, Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu
13:31
Cap. 14:13.
a fost proslăvit în El. 32Dacă
13:32
Cap. 17:1,4-6.
Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu Îl va proslăvi în El Însuși, și-L va proslăvi îndată
13:32
Cap. 12:23.
. 33Copilașilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, și
13:33
Cap. 7:34;
, cum am spus iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. 34Vă dau o poruncă
13:34
Lev. 19:18Efes. 5:21 Tes. 4:9Iac. 2:81 Pet. 1:221 Ioan 2:7,8
3:11,23
4:21
nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiţi și voi unii pe alţii. 35Prin aceasta
13:35
1 Ioan 2:5
4:20
vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

Înștiinţarea lui Petru

36„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu, dar mai

13:36
Cap. 21:18.
târziu vei veni.” 37„Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa
13:37
Mat. 26:33-35Marcu 14:29-31Luca 22:33,34
pentru Tine.” 38Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoșul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.

14

Îmbărbătarea ucenicilor

141Să nu

14:1
Vers. 27. Cap. 16:22,23.
vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu și aveţi credinţă în Mine. 2În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu
14:2
Cap. 13:33,36.
Mă duc să vă pregătesc un loc. 3Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce
14:3
Vers. 18,28.
și vă voi lua cu Mine, ca
14:3
Cap. 12:26. Cap. 17:24.
, acolo unde sunt Eu, să fiţi și voi. 4Știţi unde Mă duc și știţi și calea într-acolo.” 5„Doamne”, I-a zis Toma, „nu știm unde Te duci. Cum putem să știm calea într-acolo?” 6Isus i-a zis: „Eu sunt Calea
14:6
Evr. 9:8
, Adevărul
14:6
Cap. 1:11;
și Viaţa
14:6
Cap. 1:4;
. Nimeni
14:6
Cap. 10:9.
nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7Dacă
14:7
Cap. 8:19.
M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl veţi cunoaște; și L-aţi și văzut.” 8„Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns!” 9Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine
14:9
Cap. 12:45.
M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’? 10Nu crezi că Eu
14:10
Cap. 10:38. Vers. 20. Cap. 17:21,23.
sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu
14:10
Cap. 5:19;
le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. 11Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine; credeţi
14:11
Cap. 4:36;
cel puţin pentru lucrările acestea. 12Adevărat
14:12
Mat. 21:21Marcu 16:17Luca 10:17
, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl: 13și
14:13
Mat. 7:7
21:22Marcu 11:24Luca 11:916:23,24Iac. 1:51 Ioan 3:22
5:14
orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

Păzirea poruncilor

15Dacă

14:15
Vers. 21,23. Cap. 15:10,14.
Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 16Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt
14:16
Cap. 15:26;
Mângâietor14:16 Grecește: paraclet, (apărător, ajutor)., care să rămână cu voi în veac; 17și anume Duhul
14:17
Cap. 15:26;
adevărului, pe
14:17
1 Cor. 2:14
care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteţi, căci rămâne cu voi și
14:17
1 Ioan 2:27
va fi în voi. 18Nu
14:18
Mat. 28:20
vă voi lăsa orfani, Mă voi
14:18
Vers. 3,28.
întoarce la voi. 19Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi
14:19
Cap. 16:16.
Mă veţi vedea; pentru că
14:19
1 Cor. 15:20
Eu trăiesc, și voi veţi trăi. 20În ziua aceea, veţi cunoaște că Eu
14:20
Cap. 10:38;
sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine și că Eu sunt în voi. 21Cine
14:21
Vers. 15,23.
are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” 22Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis
14:22
Luca 6:16
: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, și nu lumii?” 23Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă
14:23
Vers. 15.
Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și
14:23
1 Ioan 2:24Apoc. 3:20
vom locui împreună cu el. 24Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul
14:24
Cap. 5:19,38;
pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis. 25V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. 26Dar Mângâietorul
14:26
Luca 24:4916:7
, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă
14:26
Cap. 2:22;
va învăţa toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. 27Vă las pacea
14:27
Filip. 4:7Col. 3:15
, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să
14:27
Vers. 1.
nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 28Aţi auzit că v-am
14:28
Vers. 3,18.
spus: ‘Mă duc
14:28
Vers. 12. Cap. 16:13;
și Mă voi întoarce la voi.’ Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: ‘Mă duc la Tatăl’, căci Tatăl
14:28
Cap. 5:18;
este mai mare decât Mine. 29Și v-am spus aceste lucruri acum
14:29
Cap. 13:19;
, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeţi. 30Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci
14:30
Cap. 12:31;
vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine, 31dar vine pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum
14:31
Cap. 10:18.
Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!

15

Isus, Viţa

151Eu sunt adevărata Viţă și Tatăl Meu este Vierul. 2Pe orice

15:2
Mat. 15:3
mlădiţă care este în Mine și n-aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţește, ca să aducă și mai mult rod. 3Acum voi
15:3
Cap. 13:10;
sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. 4Rămâneţi
15:4
Col. 1:231 Ioan 2:6
în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot așa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine. 5Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă
15:5
Osea 14:8Filip. 1:11
4:13
, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. 6Dacă nu rămâne cineva în Mine, este
15:6
Mat. 3:10
7:19
aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, și se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. 7Dacă rămâneţi în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice
15:7
Cap. 14:13,14. Vers. 16. Cap. 16:23.
veţi vrea și vi se va da. 8Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta
15:8
Mat. 5:16Filip. 1:11
Tatăl Meu va fi proslăvit și voi
15:8
Cap. 8:31;
veţi fi astfel ucenicii Mei. 9Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. 10Dacă
15:10
Cap. 14:15,21,23.
păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui. 11V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi și bucuria
15:11
Cap. 16:24;
voastră să fie deplină.

Dragostea frăţească

12Aceasta

15:12
Cap. 13:34.
este porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu. 13Nu este mai
15:13
Cap. 10:11,15.
mare dragoste decât să-și dea cineva viaţa pentru prietenii săi. 14Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi
15:14
Cap. 14:15,23.
ce vă poruncesc Eu. 15Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că
15:15
Gen. 18:17Fapte 20:27
v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 16Nu
15:16
Cap. 6:70;
voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am
15:16
Mat. 28:19Marcu 16:15Col. 1:6
rânduit să mergeţi și să aduceţi roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice
15:16
Cap. 4:13;
veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. 17Vă poruncesc
15:17
Vers. 12.
aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.

Ura din partea lumii

18Dacă

15:18
1 Ioan 3:1,13
vă urăște lumea, știţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. 19Dacă
15:19
1 Ioan 4:5
aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că
15:19
Cap. 17:14.
nu sunteţi din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. 20Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘Robul
15:20
Mat. 10:24Luca 6:40
nu este mai mare decât stăpânul său.’ Dacă
15:20
Ezec. 3:7
M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi. 21Dar
15:21
Mat. 10:22
24:9
vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. 22Dacă
15:22
Cap. 9:41.
n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar
15:22
Rom. 1:20Iac. 4:17
acum n-au nicio dezvinovăţire pentru păcatul lor. 23Cine
15:23
1 Ioan 2:23
Mă urăște pe Mine urăște și pe Tatăl Meu. 24Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări
15:24
Cap. 3:2;
pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au și văzut și M-au urât și pe Mine, și pe Tatăl Meu. 25Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ‘M-au
15:25
Ps. 35:19
69:4
urât fără temei.’ 26Când
15:26
Luca 24:4916:7,13Fapte 2:23
va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El
15:26
1 Ioan 5:6
va mărturisi despre Mine. 27Și voi
15:27
Luca 24:48Fapte 1:8
21:22
2:32
3:15
4:20,33
5:32
10:39
13:311 Pet. 5:12 Pet. 1:16
de asemenea veţi mărturisi, pentru că aţi
15:27
Luca 1:21 Ioan 1:1,2
fost cu Mine de la început.