Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Îmbărbătarea ucenicilor

141Să nu

14:1
Vers. 27. Cap. 16:22,23.

vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu și aveţi credinţă în Mine. 2În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu
14:2
Cap. 13:33,36.

Mă duc să vă pregătesc un loc. 3Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce
14:3
Vers. 18,28.
Fapte 1:11
și vă voi lua cu Mine, ca
14:3
Cap. 12:26. Cap. 17:24.
1 Tes. 4:17
, acolo unde sunt Eu, să fiţi și voi. 4Știţi unde Mă duc și știţi și calea într-acolo.” 5„Doamne”, I-a zis Toma, „nu știm unde Te duci. Cum putem să știm calea într-acolo?” 6Isus i-a zis: „Eu sunt Calea
14:6
Evr. 9:8
, Adevărul
14:6
Cap. 1:11;
8:32
și Viaţa
14:6
Cap. 1:4;
11:25
. Nimeni
14:6
Cap. 10:9.

nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7Dacă
14:7
Cap. 8:19.

M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl veţi cunoaște; și L-aţi și văzut.” 8„Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns!” 9Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine
14:9
Cap. 12:45.
Col. 1:15Evr. 1:3
M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’? 10Nu crezi că Eu
14:10
Cap. 10:38. Vers. 20. Cap. 17:21,23.

sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu
14:10
Cap. 5:19;
7:16
8:28
12:49
le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. 11Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine; credeţi
14:11
Cap. 4:36;
10:38
cel puţin pentru lucrările acestea. 12Adevărat
14:12
Mat. 21:21Marcu 16:17Luca 10:17
, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl: 13și
14:13
Mat. 7:7
21:22Marcu 11:24Luca 11:916:23,24Iac. 1:51 Ioan 3:22
5:14
orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

Păzirea poruncilor

15Dacă

14:15
Vers. 21,23. Cap. 15:10,14.
1 Ioan 5:3
Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 16Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt
14:16
Cap. 15:26;
16:7Rom. 8:15,26
Mângâietor14:16 Grecește: paraclet, (apărător, ajutor)., care să rămână cu voi în veac; 17și anume Duhul
14:17
Cap. 15:26;
16:131 Ioan 4:6
adevărului, pe
14:17
1 Cor. 2:14
care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteţi, căci rămâne cu voi și
14:17
1 Ioan 2:27
va fi în voi. 18Nu
14:18
Mat. 28:20
vă voi lăsa orfani, Mă voi
14:18
Vers. 3,28.

întoarce la voi. 19Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi
14:19
Cap. 16:16.

Mă veţi vedea; pentru că
14:19
1 Cor. 15:20
Eu trăiesc, și voi veţi trăi. 20În ziua aceea, veţi cunoaște că Eu
14:20
Cap. 10:38;
17:21,23,26
14:10
sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine și că Eu sunt în voi. 21Cine
14:21
Vers. 15,23.
1 Ioan 2:51 Ioan 5:3
are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” 22Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis
14:22
Luca 6:16
: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, și nu lumii?” 23Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă
14:23
Vers. 15.

Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și
14:23
1 Ioan 2:24Apoc. 3:20
vom locui împreună cu el. 24Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul
14:24
Cap. 5:19,38;
7:16
8:28
12:49
pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis. 25V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. 26Dar Mângâietorul
14:26
Luca 24:4916:7
, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă
14:26
Cap. 2:22;
12:16
16:131 Ioan 2:20,27
va învăţa toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. 27Vă las pacea
14:27
Filip. 4:7Col. 3:15
, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să
14:27
Vers. 1.

nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 28Aţi auzit că v-am
14:28
Vers. 3,18.

spus: ‘Mă duc
14:28
Vers. 12. Cap. 16:13;
20:17
și Mă voi întoarce la voi.’ Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: ‘Mă duc la Tatăl’, căci Tatăl
14:28
Cap. 5:18;
10:30Filip. 2:6
este mai mare decât Mine. 29Și v-am spus aceste lucruri acum
14:29
Cap. 13:19;
16:4
, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeţi. 30Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci
14:30
Cap. 12:31;
16:11
vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine, 31dar vine pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum
14:31
Cap. 10:18.
Filip. 2:8Evr. 5:8
Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!