Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Îmbărbătarea ucenicilor

141Să nu

14:1
Vers. 27. Cap. 16:22,23.
vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu și aveţi credinţă în Mine. 2În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu
14:2
Cap. 13:33,36.
Mă duc să vă pregătesc un loc. 3Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce
14:3
Vers. 18,28.
și vă voi lua cu Mine, ca
14:3
Cap. 12:26. Cap. 17:24.
, acolo unde sunt Eu, să fiţi și voi. 4Știţi unde Mă duc și știţi și calea într-acolo.” 5„Doamne”, I-a zis Toma, „nu știm unde Te duci. Cum putem să știm calea într-acolo?” 6Isus i-a zis: „Eu sunt Calea
14:6
Evr. 9:8
, Adevărul
14:6
Cap. 1:11;
și Viaţa
14:6
Cap. 1:4;
. Nimeni
14:6
Cap. 10:9.
nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7Dacă
14:7
Cap. 8:19.
M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl veţi cunoaște; și L-aţi și văzut.” 8„Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns!” 9Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine
14:9
Cap. 12:45.
M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’? 10Nu crezi că Eu
14:10
Cap. 10:38. Vers. 20. Cap. 17:21,23.
sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu
14:10
Cap. 5:19;
le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. 11Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine; credeţi
14:11
Cap. 4:36;
cel puţin pentru lucrările acestea. 12Adevărat
14:12
Mat. 21:21Marcu 16:17Luca 10:17
, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl: 13și
14:13
Mat. 7:7
21:22Marcu 11:24Luca 11:916:23,24Iac. 1:51 Ioan 3:22
5:14
orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

Păzirea poruncilor

15Dacă

14:15
Vers. 21,23. Cap. 15:10,14.
Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 16Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt
14:16
Cap. 15:26;
Mângâietor14:16 Grecește: paraclet, (apărător, ajutor)., care să rămână cu voi în veac; 17și anume Duhul
14:17
Cap. 15:26;
adevărului, pe
14:17
1 Cor. 2:14
care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteţi, căci rămâne cu voi și
14:17
1 Ioan 2:27
va fi în voi. 18Nu
14:18
Mat. 28:20
vă voi lăsa orfani, Mă voi
14:18
Vers. 3,28.
întoarce la voi. 19Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi
14:19
Cap. 16:16.
Mă veţi vedea; pentru că
14:19
1 Cor. 15:20
Eu trăiesc, și voi veţi trăi. 20În ziua aceea, veţi cunoaște că Eu
14:20
Cap. 10:38;
sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine și că Eu sunt în voi. 21Cine
14:21
Vers. 15,23.
are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” 22Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis
14:22
Luca 6:16
: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, și nu lumii?” 23Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă
14:23
Vers. 15.
Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și
14:23
1 Ioan 2:24Apoc. 3:20
vom locui împreună cu el. 24Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul
14:24
Cap. 5:19,38;
pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis. 25V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. 26Dar Mângâietorul
14:26
Luca 24:4916:7
, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă
14:26
Cap. 2:22;
va învăţa toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. 27Vă las pacea
14:27
Filip. 4:7Col. 3:15
, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să
14:27
Vers. 1.
nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 28Aţi auzit că v-am
14:28
Vers. 3,18.
spus: ‘Mă duc
14:28
Vers. 12. Cap. 16:13;
și Mă voi întoarce la voi.’ Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: ‘Mă duc la Tatăl’, căci Tatăl
14:28
Cap. 5:18;
este mai mare decât Mine. 29Și v-am spus aceste lucruri acum
14:29
Cap. 13:19;
, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeţi. 30Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci
14:30
Cap. 12:31;
vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine, 31dar vine pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum
14:31
Cap. 10:18.
Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!

15

Isus, Viţa

151Eu sunt adevărata Viţă și Tatăl Meu este Vierul. 2Pe orice

15:2
Mat. 15:3
mlădiţă care este în Mine și n-aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţește, ca să aducă și mai mult rod. 3Acum voi
15:3
Cap. 13:10;
sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. 4Rămâneţi
15:4
Col. 1:231 Ioan 2:6
în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot așa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine. 5Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă
15:5
Osea 14:8Filip. 1:11
4:13
, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. 6Dacă nu rămâne cineva în Mine, este
15:6
Mat. 3:10
7:19
aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, și se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. 7Dacă rămâneţi în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice
15:7
Cap. 14:13,14. Vers. 16. Cap. 16:23.
veţi vrea și vi se va da. 8Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta
15:8
Mat. 5:16Filip. 1:11
Tatăl Meu va fi proslăvit și voi
15:8
Cap. 8:31;
veţi fi astfel ucenicii Mei. 9Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. 10Dacă
15:10
Cap. 14:15,21,23.
păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui. 11V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi și bucuria
15:11
Cap. 16:24;
voastră să fie deplină.

Dragostea frăţească

12Aceasta

15:12
Cap. 13:34.
este porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu. 13Nu este mai
15:13
Cap. 10:11,15.
mare dragoste decât să-și dea cineva viaţa pentru prietenii săi. 14Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi
15:14
Cap. 14:15,23.
ce vă poruncesc Eu. 15Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că
15:15
Gen. 18:17Fapte 20:27
v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 16Nu
15:16
Cap. 6:70;
voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am
15:16
Mat. 28:19Marcu 16:15Col. 1:6
rânduit să mergeţi și să aduceţi roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice
15:16
Cap. 4:13;
veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. 17Vă poruncesc
15:17
Vers. 12.
aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.

Ura din partea lumii

18Dacă

15:18
1 Ioan 3:1,13
vă urăște lumea, știţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. 19Dacă
15:19
1 Ioan 4:5
aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că
15:19
Cap. 17:14.
nu sunteţi din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. 20Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘Robul
15:20
Mat. 10:24Luca 6:40
nu este mai mare decât stăpânul său.’ Dacă
15:20
Ezec. 3:7
M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi. 21Dar
15:21
Mat. 10:22
24:9
vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. 22Dacă
15:22
Cap. 9:41.
n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar
15:22
Rom. 1:20Iac. 4:17
acum n-au nicio dezvinovăţire pentru păcatul lor. 23Cine
15:23
1 Ioan 2:23
Mă urăște pe Mine urăște și pe Tatăl Meu. 24Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări
15:24
Cap. 3:2;
pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au și văzut și M-au urât și pe Mine, și pe Tatăl Meu. 25Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ‘M-au
15:25
Ps. 35:19
69:4
urât fără temei.’ 26Când
15:26
Luca 24:4916:7,13Fapte 2:23
va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El
15:26
1 Ioan 5:6
va mărturisi despre Mine. 27Și voi
15:27
Luca 24:48Fapte 1:8
21:22
2:32
3:15
4:20,33
5:32
10:39
13:311 Pet. 5:12 Pet. 1:16
de asemenea veţi mărturisi, pentru că aţi
15:27
Luca 1:21 Ioan 1:1,2
fost cu Mine de la început.

16

Prigonirea ucenicilor

161V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să

16:1
Mat. 11:6
24:10
26:31
nu fie pentru voi un prilej de cădere. 2Au
16:2
Cap. 9:22,34;
să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine
16:2
Fapte 8:1
9:1
26:9-11
vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. 3Și se vor purta astfel
16:3
Cap. 15:21.
cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. 4V-am spus aceste
16:4
Cap. 13:19;
lucruri pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. Nu
16:4
Mat. 9:15
vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi.

Lucrarea Mângâietorului

5Acum Mă duc

16:5
Cap. 7:33;
la Cel ce M-a trimis și nimeni din voi nu Mă întreabă: ‘Unde Te duci?’ 6Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea
16:6
Cap. 14:1. Vers. 22.
v-a umplut inima. 7Totuși vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul
16:7
Cap. 7:39;
nu va veni la voi, dar, dacă
16:7
Fapte 2:33Efes. 4:8
Mă duc, vi-L voi trimite. 8Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. 9În ce privește
16:9
Fapte 2:22-37
păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine; 10în ce privește neprihănirea
16:10
Fapte 2:32
, fiindcă
16:10
Cap. 3:14;
Mă duc la Tatăl și nu Mă veţi mai vedea; 11în ce privește
16:11
Fapte 26:18
judecata, fiindcă stăpânitorul
16:11
Luca 10:18Efes. 2:2Col. 2:15Evr. 2:14
lumii acesteia este judecat. 12Mai am să vă spun multe lucruri, dar
16:12
Marcu 4:331 Cor. 3:2Evr. 5:12
acum nu le puteţi purta. 13Când va veni Mângâietorul, Duhul
16:13
Cap. 4:17;
adevărului, are să vă
16:13
Cap. 14:26.
călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. 14El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi. 15Tot
16:15
Mat. 11:2713:3
17:10
ce are Tatăl este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi.

Întristarea prefăcută în bucurie

16Peste puţină

16:16
Cap. 7:33;
vreme, nu Mă veţi mai vedea, apoi iarăși, peste puţină vreme, Mă veţi vedea, pentru că
16:16
Cap. 13:3. Vers. 28.
Mă duc la Tatăl.” 17La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: „Ce înseamnă cuvintele acestea: ‘Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea’ și ‘Apoi iarăși, peste puţină vreme, Mă veţi vedea’ și ‘Pentru că Mă duc la Tatăl’?” 18Ei ziceau deci: „Ce înseamnă aceasta: ‘Peste puţină vreme’? Nu știm ce vrea să spună.” 19Isus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis: „Vă întrebaţi între voi ce înseamnă cuvintele: ‘Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea’ și ‘Apoi iarăși, peste puţină vreme, Mă veţi vedea’? 20Adevărat, adevărat vă spun că voi veţi plânge și vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 21Femeia
16:21
Is. 26:17
, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul, dar, după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s-a născut un om pe lume. 22Tot așa
16:22
Vers. 6.
și voi, acum sunteţi plini de întristare, dar Eu vă voi vedea iarăși, inima vi se
16:22
Luca 24:41,52Fapte 2:46
13:521 Pet. 1:8
va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. 23În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat
16:23
Mat. 7:715:16
, adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. 24Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi și veţi căpăta, pentru ca
16:24
Cap. 15:11.
bucuria voastră să fie deplină.

Cuvinte de rămas-bun

25V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. 26În ziua aceea

16:26
Vers. 23.
, veţi cere în Numele Meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. 27Căci
16:27
Cap. 14:21,23.
Tatăl Însuși vă iubește, pentru că M-aţi iubit și aţi
16:27
Cap. 3:13. Vers. 30. Cap. 17:8.
crezut că am ieșit de la Dumnezeu. 28Am ieșit
16:28
Cap. 13:3.
de la Tatăl și am venit în lume; acum las lumea și Mă duc la Tatăl.” 29Ucenicii Săi I-au zis: „Iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. 30Acum cunoaștem că
16:30
Cap. 21:17.
știi toate lucrurile și n-ai nevoie să Te întrebe cineva, de aceea credem
16:30
Vers. 27. Cap. 17:8.
că ai ieșit de la Dumnezeu.” 31„Acum credeţi?”, le-a răspuns Isus. 32„Iată
16:32
Mat. 26:31Marcu 14:27
că vine ceasul, și a și venit, când veţi fi risipiţi fiecare
16:32
Cap. 20:10.
la ale lui; și pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar
16:32
Cap. 8:29;
nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine. 33V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în
16:33
Is. 9:6Rom. 5:1Efes. 2:14Col. 1:20
Mine. În
16:33
Cap. 15:19-21.
lume veţi avea necazuri, dar
16:33
Cap. 14:1.
îndrăzniţi, Eu am biruit
16:33
Rom. 8:371 Ioan 4:4
5:4
lumea.”