Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Isus, Viţa

151Eu sunt adevărata Viţă și Tatăl Meu este Vierul. 2Pe orice

15:2
Mat. 15:3
mlădiţă care este în Mine și n-aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţește, ca să aducă și mai mult rod. 3Acum voi
15:3
Cap. 13:10;
17:17Efes. 5:261 Pet. 1:22
sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. 4Rămâneţi
15:4
Col. 1:231 Ioan 2:6
în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot așa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine. 5Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă
15:5
Osea 14:8Filip. 1:11
4:13
, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. 6Dacă nu rămâne cineva în Mine, este
15:6
Mat. 3:10
7:19
aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, și se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. 7Dacă rămâneţi în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice
15:7
Cap. 14:13,14. Vers. 16. Cap. 16:23.

veţi vrea și vi se va da. 8Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta
15:8
Mat. 5:16Filip. 1:11
Tatăl Meu va fi proslăvit și voi
15:8
Cap. 8:31;
13:35
veţi fi astfel ucenicii Mei. 9Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. 10Dacă
15:10
Cap. 14:15,21,23.

păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui. 11V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi și bucuria
15:11
Cap. 16:24;
17:131 Ioan 1:4
voastră să fie deplină.

Dragostea frăţească

12Aceasta

15:12
Cap. 13:34.
1 Tes. 4:91 Pet. 4:81 Ioan 3:11
4:21
este porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu. 13Nu este mai
15:13
Cap. 10:11,15.
Rom. 5:7,8Efes. 5:21 Ioan 3:16
mare dragoste decât să-și dea cineva viaţa pentru prietenii săi. 14Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi
15:14
Cap. 14:15,23.

ce vă poruncesc Eu. 15Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că
15:15
Gen. 18:17Fapte 20:27
v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 16Nu
15:16
Cap. 6:70;
13:181 Ioan 4:10,19
voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am
15:16
Mat. 28:19Marcu 16:15Col. 1:6
rânduit să mergeţi și să aduceţi roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice
15:16
Cap. 4:13;
15:7
veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. 17Vă poruncesc
15:17
Vers. 12.

aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.

Ura din partea lumii

18Dacă

15:18
1 Ioan 3:1,13
vă urăște lumea, știţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. 19Dacă
15:19
1 Ioan 4:5
aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că
15:19
Cap. 17:14.

nu sunteţi din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. 20Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘Robul
15:20
Mat. 10:24Luca 6:40
nu este mai mare decât stăpânul său.’ Dacă
15:20
Ezec. 3:7
M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi. 21Dar
15:21
Mat. 10:22
24:9
vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. 22Dacă
15:22
Cap. 9:41.

n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar
15:22
Rom. 1:20Iac. 4:17
acum n-au nicio dezvinovăţire pentru păcatul lor. 23Cine
15:23
1 Ioan 2:23
Mă urăște pe Mine urăște și pe Tatăl Meu. 24Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări
15:24
Cap. 3:2;
7:31
9:32
pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au și văzut și M-au urât și pe Mine, și pe Tatăl Meu. 25Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ‘M-au
15:25
Ps. 35:19
69:4
urât fără temei.’ 26Când
15:26
Luca 24:4916:7,13Fapte 2:23
va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El
15:26
1 Ioan 5:6
va mărturisi despre Mine. 27Și voi
15:27
Luca 24:48Fapte 1:8
21:22
2:32
3:15
4:20,33
5:32
10:39
13:311 Pet. 5:12 Pet. 1:16
de asemenea veţi mărturisi, pentru că aţi
15:27
Luca 1:21 Ioan 1:1,2
fost cu Mine de la început.