Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Prigonirea ucenicilor

161V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să

16:1
Mat. 11:6
24:10
26:31
nu fie pentru voi un prilej de cădere. 2Au
16:2
Cap. 9:22,34;
12:42
să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine
16:2
Fapte 8:1
9:1
26:9-11
vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. 3Și se vor purta astfel
16:3
Cap. 15:21.
Rom. 10:21 Cor. 2:81 Tim. 1:13
cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. 4V-am spus aceste
16:4
Cap. 13:19;
14:29
lucruri pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. Nu
16:4
Mat. 9:15
vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi.

Lucrarea Mângâietorului

5Acum Mă duc

16:5
Cap. 7:33;
13:3
14:28
la Cel ce M-a trimis și nimeni din voi nu Mă întreabă: ‘Unde Te duci?’ 6Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea
16:6
Cap. 14:1. Vers. 22.

v-a umplut inima. 7Totuși vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul
16:7
Cap. 7:39;
14:16,26
15:26
nu va veni la voi, dar, dacă
16:7
Fapte 2:33Efes. 4:8
Mă duc, vi-L voi trimite. 8Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. 9În ce privește
16:9
Fapte 2:22-37
păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine; 10în ce privește neprihănirea
16:10
Fapte 2:32
, fiindcă
16:10
Cap. 3:14;
5:32
Mă duc la Tatăl și nu Mă veţi mai vedea; 11în ce privește
16:11
Fapte 26:18
judecata, fiindcă stăpânitorul
16:11
Luca 10:18Efes. 2:2Col. 2:15Evr. 2:14
lumii acesteia este judecat. 12Mai am să vă spun multe lucruri, dar
16:12
Marcu 4:331 Cor. 3:2Evr. 5:12
acum nu le puteţi purta. 13Când va veni Mângâietorul, Duhul
16:13
Cap. 4:17;
15:26
adevărului, are să vă
16:13
Cap. 14:26.
1 Ioan 2:20,27
călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. 14El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi. 15Tot
16:15
Mat. 11:2713:3
17:10
ce are Tatăl este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi.

Întristarea prefăcută în bucurie

16Peste puţină

16:16
Cap. 7:33;
13:33
14:19
vreme, nu Mă veţi mai vedea, apoi iarăși, peste puţină vreme, Mă veţi vedea, pentru că
16:16
Cap. 13:3. Vers. 28.

Mă duc la Tatăl.” 17La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: „Ce înseamnă cuvintele acestea: ‘Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea’ și ‘Apoi iarăși, peste puţină vreme, Mă veţi vedea’ și ‘Pentru că Mă duc la Tatăl’?” 18Ei ziceau deci: „Ce înseamnă aceasta: ‘Peste puţină vreme’? Nu știm ce vrea să spună.” 19Isus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis: „Vă întrebaţi între voi ce înseamnă cuvintele: ‘Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea’ și ‘Apoi iarăși, peste puţină vreme, Mă veţi vedea’? 20Adevărat, adevărat vă spun că voi veţi plânge și vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 21Femeia
16:21
Is. 26:17
, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul, dar, după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s-a născut un om pe lume. 22Tot așa
16:22
Vers. 6.

și voi, acum sunteţi plini de întristare, dar Eu vă voi vedea iarăși, inima vi se
16:22
Luca 24:41,52Fapte 2:46
13:521 Pet. 1:8
va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. 23În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat
16:23
Mat. 7:715:16
, adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. 24Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi și veţi căpăta, pentru ca
16:24
Cap. 15:11.

bucuria voastră să fie deplină.

Cuvinte de rămas-bun

25V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. 26În ziua aceea

16:26
Vers. 23.

, veţi cere în Numele Meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. 27Căci
16:27
Cap. 14:21,23.

Tatăl Însuși vă iubește, pentru că M-aţi iubit și aţi
16:27
Cap. 3:13. Vers. 30. Cap. 17:8.

crezut că am ieșit de la Dumnezeu. 28Am ieșit
16:28
Cap. 13:3.

de la Tatăl și am venit în lume; acum las lumea și Mă duc la Tatăl.” 29Ucenicii Săi I-au zis: „Iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. 30Acum cunoaștem că
16:30
Cap. 21:17.

știi toate lucrurile și n-ai nevoie să Te întrebe cineva, de aceea credem
16:30
Vers. 27. Cap. 17:8.

că ai ieșit de la Dumnezeu.” 31„Acum credeţi?”, le-a răspuns Isus. 32„Iată
16:32
Mat. 26:31Marcu 14:27
că vine ceasul, și a și venit, când veţi fi risipiţi fiecare
16:32
Cap. 20:10.

la ale lui; și pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar
16:32
Cap. 8:29;
11:10,11
nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine. 33V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în
16:33
Is. 9:6Rom. 5:1Efes. 2:14Col. 1:20
Mine. În
16:33
Cap. 15:19-21.
2 Tim. 3:12
lume veţi avea necazuri, dar
16:33
Cap. 14:1.

îndrăzniţi, Eu am biruit
16:33
Rom. 8:371 Ioan 4:4
5:4
lumea.”