Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Rugăciunea lui Isus

171După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer și a zis: „Tată, a

17:1
Cap. 12:23;
13:32
sosit ceasul! Proslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine, 2după cum
17:2
Dan. 7:14Mat. 11:27
28:185:271 Cor. 15:25,27Filip. 2:10Evr. 2:8
I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veșnică tuturor acelora pe
17:2
Cap. 6:37; Vers. 6,9,24.

care I i-ai dat Tu. 3Și viaţa
17:3
Is. 53:11Ier. 9:24
veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul
17:3
1 Cor. 8:41 Tes. 1:9
Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care
17:3
Cap. 3:34;
5:36,37
6:29,57
7:29
10:36
11:42
L-ai trimis Tu. 4Eu
17:4
Cap. 13:31;
14:13
Te-am proslăvit pe pământ, am
17:4
Cap. 4:34;
5:36
9:3
19:30
sfârșit lucrarea pe care
17:4
Cap. 14:31;
15:10
Mi-ai dat-o s-o fac. 5Și acum, Tată, proslăvește-Mă la Tine Însuţi cu slava pe
17:5
Cap. 1:1,2;
10:30
14:9Filip. 2:6Col. 1:15,17Evr. 1:3,10
care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea. 6Am
17:6
Ps. 22:22
făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care
17:6
Vers. 2,9,11. Cap. 6:37,39;
10:29
15:19
Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu Mi i-ai dat; și ei au păzit Cuvântul Tău. 7Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu vine de la Tine. 8Căci le-am dat cuvintele pe care
17:8
Cap. 8:28;
12:49
14:10
Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut
17:8
Cap. 16:27. Vers. 25.

că Tu M-ai trimis. 9Pentru ei Mă rog. Nu
17:9
1 Ioan 5:19
Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi – 10tot ce este al Meu este al Tău și ce este al
17:10
Cap. 16:15.

Tău este al Meu – și Eu sunt proslăvit în ei. 11Eu
17:11
Cap. 13:1;
16:28
nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, și Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzește
17:11
1 Pet. 1:5Iuda 1
, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca
17:11
Vers. 21.

ei să fie una, cum
17:11
Cap. 10:30.

suntem și Noi. 12Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu
17:12
Cap. 6:39;
10:28Evr. 2:13
am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat și
17:12
Cap. 18:9.
1 Ioan 2:19
niciunul din ei n-a pierit, afară
17:12
Cap. 6:70;
13:18
de fiul pierzării, ca
17:12
Ps. 109:8Fapte 1:20
să se împlinească Scriptura. 13Dar, acum, Eu vin la Tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria Mea deplină. 14Le-am
17:14
Vers. 8.

dat Cuvântul Tău, și
17:14
Cap. 15:18,19.
1 Ioan 3:13
lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum
17:14
Cap. 8:23; Vers. 16.

Eu nu sunt din lume. 15Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i
17:15
Mat. 6:13Gal. 1:42 Tes. 3:31 Ioan 5:18
păzești de cel rău. 16Ei
17:16
Vers. 14.

nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. 17Sfinţește-i
17:17
Cap. 15:3.
Fapte 15:9Efes. 5:261 Pet. 1:22
prin adevărul Tău: Cuvântul
17:17
2 Sam. 7:28Ps. 119:142,151
Tău este adevărul. 18Cum
17:18
Cap. 20:21.

M-ai trimis Tu pe Mine în lume, așa i-am trimis și Eu pe ei în lume. 19Și
17:19
1 Cor. 1:2,301 Tes. 4:7Evr. 10:10
Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca și ei să fie sfinţiţi prin adevăr. 20Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. 21Mă rog ca
17:21
Cap. 10:16. Vers. 11,22,23.
Rom. 12:5Gal. 3:28
toţi să fie una, cum Tu
17:21
Cap. 10:38;
14:11
, Tată, ești în Mine și Eu, în Tine, ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 22Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca
17:22
Cap. 14:20.
1 Ioan 1:3
3:24
ei să fie una, cum și Noi suntem una – 23Eu în ei și Tu în Mine –, pentru ca
17:23
Col. 3:14
ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. 24Tată
17:24
Cap. 12:26;
14:31 Tes. 4:17
, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă
17:24
Vers. 5.

Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. 25Neprihănitule Tată, lumea
17:25
Cap. 15:21;
16:3
nu Te-a cunoscut, dar Eu
17:25
Cap. 7:29;
8:55
10:15
Te-am cunoscut și aceștia
17:25
Cap. 16:27. Vers. 8.

au cunoscut că Tu M-ai trimis. 26Eu
17:26
Cap. 15:15. Vers. 6.

le-am făcut cunoscut Numele Tău și li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu
17:26
Cap. 15:9.

care M-ai iubit Tu să fie în ei și Eu să fiu în ei.”