Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Nunta din Cana

21A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana

2:1
Ios. 19:28
din Galileea. Mama lui Isus era acolo. 2Și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii Lui. 3Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.” 4Isus i-a răspuns: „Femeie
2:4
Cap. 19:26.

, ce
2:4
2 Sam. 16:10
19:22
am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul
2:4
Cap. 7:6.

.” 5Mama lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice.” 6Și acolo erau șase vase de piatră, puse după
2:6
Marcu 7:3
obiceiul de curăţire al iudeilor; și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. 7Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă.” Și le-au umplut până sus. 8„Scoateţi acum”, le-a zis El, „și aduceţi nunului.” Și i-au adus. 9Nunul, după ce a gustat apa
2:9
Cap. 4:46.

făcută vin (el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă, care scoseseră apa, știau), a chemat pe mire 10și i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun și, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun, dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.” 11Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Și-a
2:11
Cap. 1:14.

arătat slava Sa, și ucenicii Lui au crezut în El. 12După aceea, S-a coborât la Capernaum, împreună cu mama, fraţii
2:12
Mat. 12:46
și ucenicii Lui; și acolo n-au rămas multe zile.

Izgonirea vânzătorilor din Templu

13Paștele

2:13
Exod 12:14Deut. 16:1,166:4
iudeilor erau aproape și Isus S-a suit la Ierusalim. 14În Templu a găsit
2:14
Mat. 21:12Marcu 11:15Luca 19:45
pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. 15A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toţi din Templu, împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. 16Și a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicaţi acestea de aici și nu faceţi din casa
2:16
Luca 2:49
Tatălui Meu o casă de negustorie.” 17Ucenicii Lui și-au adus aminte că este scris: „Râvna
2:17
Ps. 69:9
pentru casa Ta Mă mănâncă pe Mine.” 18Iudeii au luat cuvântul și I-au zis: „Prin ce
2:18
Mat. 12:38
semn ne arăţi că ai putere să faci astfel de lucruri?” 19Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricaţi
2:19
Mat. 26:61
27:40Marcu 14:58
15:29
templul acesta și în trei zile îl voi ridica.” 20Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci și șase de ani ca să se zidească Templul acesta, și Tu îl vei ridica în trei zile?” 21Dar El le vorbea despre
2:21
Col. 2:9Evr. 8:21 Cor. 3:16
6:192 Cor. 6:16
templul trupului Său. 22Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui și-au
2:22
Luca 24:8
adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus.

Isus și cei ce cred în Numele Lui

23Pe când era Isus în Ierusalim, la Praznicul Paștelor, mulţi au crezut în Numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. 24Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toţi. 25Și n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El

2:25
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9Mat. 9:4Marcu 2:8Fapte 1:24Apoc. 2:23
Însuși știa ce este în om.