Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Învierea lui Isus Hristos

201În ziua

20:1
Mat. 28:1Marcu 16:1Luca 24:1
dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. 2A alergat la Simon Petru și la celălalt
20:2
Cap. 13:23;
19:26
21:7,20,24
ucenic, pe care-l iubea Isus, și le-a zis: „Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde L-au pus.” 3Petru
20:3
Luca 24:12
și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. 4Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel dintâi la mormânt. 5S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile
20:5
Cap. 19:40.

de pânză jos, dar n-a intrat. 6Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. 7Iar ștergarul
20:7
Cap. 11:44.

, care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc, singur. 8Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat și el; și a văzut și a crezut. 9Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură
20:9
Ps. 16:10Fapte 2:25-31
13:34,35
, Isus trebuia să învieze din morţi. 10Apoi, ucenicii s-au întors acasă.

Isus Se arată Mariei

11Dar

20:11
Marcu 16:5
Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. 12Și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap și altul la picioare. 13„Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi?” Ea le-a răspuns: „Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde L-au pus.” 14După ce
20:14
Mat. 28:9Marcu 16:9
a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Isus. 15„Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea a crezut că este grădinarul și I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus și mă voi duce să-L iau.” 16Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors și I-a zis în evreiește: „Rabuni!”, adică „Învăţătorule!” 17„Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci du-te la fraţii
20:17
Luca 24:16,31
Mei și spune-le că Mă
20:17
Ps. 22:22Mat. 28:10Rom. 8:29Evr. 2:11
sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul
20:17
Cap. 16:28.

Meu și Dumnezeul vostru.” 18Maria Magdalena s-a
20:18
Efes. 1:17
dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri.

Isus Se arată ucenicilor

19În

20:19
Mat. 28:10Luca 24:10
seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!” 20Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Ucenicii
20:20
Marcu 16:14Luca 24:361 Cor. 15:5
s-au bucurat când au văzut pe Domnul. 21Isus
20:21
Cap. 16:22.

le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum
20:21
Mat. 28:182 Tim. 2:2Evr. 3:1
M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.” 22După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! 23Celor ce
20:23
Mat. 16:19
18:18
le veţi ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”

Isus Se arată și lui Toma

24Toma, zis

20:24
Cap. 11:16.

Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. 25Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” 26După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis: „Pace vouă!” 27Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi
20:27
1 Ioan 1:1
degetul încoace și uită-te la mâinile Mele și adu-ţi mâna și pune-o în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios.” 28Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” 29„Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice
20:29
2 Cor. 5:71 Pet. 1:8
de cei ce n-au văzut, și au crezut.”

Rostul celor scrise aici

30Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe

20:30
Cap. 21:25.

alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. 31Dar
20:31
Luca 1:4
lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și
20:31
Cap. 8:15,16;
5:241 Pet. 1:8,9
, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.