Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Arătarea la Marea Tiberiadei

211După aceea, Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat: 2Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael

21:2
Cap. 1:45.

din Cana Galileii, fiii
21:2
Mat. 4:21
lui Zebedei și alţi doi din ucenicii lui Isus erau împreună. 3Simon Petru le-a zis: „Mă duc să prind pește.” „Mergem și noi cu tine”, i-au zis ei. Au ieșit și s-au suit într-o corabie; și n-au prins nimic în noaptea aceea. 4Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm, dar ucenicii nu
21:4
Cap. 20:14.

știau că este Isus. 5„Copii”, le-a zis Isus
21:5
Luca 24:41
, „aveţi ceva de mâncare?” Ei i-au răspuns: „Nu.” 6El le-a zis
21:6
Luca 5:4,6,7
: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corabiei și veţi găsi.” Au aruncat-o deci și n-o mai puteau trage de mulţimea peștilor. 7Atunci, ucenicul
21:7
Cap. 13:23;
20:2
pe care-l iubea Isus a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. 8Ceilalţi ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de ţărm, decât ca la două sute de coţi. 9Când s-au coborât pe ţărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. 10Isus le-a zis: „Aduceţi din peștii pe care i-aţi prins acum.” 11Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută cincizeci și trei de pești mari, și, măcar că erau atâţia, nu s-a rupt mreaja. 12„Veniţi
21:12
Fapte 10:41
de prânziţi”, le-a zis Isus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: „Cine ești?”, căci știau că este Domnul. 13Isus S-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat; tot așa a făcut și cu peștele. 14Aceasta era a
21:14
Cap. 20:19,26.

treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi după ce înviase din morţi.

Isus vestește moartea lui Petru

15După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște mielușeii Mei.” 16I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis

21:16
Fapte 20:28Evr. 13:201 Pet. 2:25
5:2,4
: „Paște oiţele Mele.” 17A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubești?” Și I-a răspuns: „Doamne, Tu toate
21:17
Cap. 2:24,25;
16:30
le știi, știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște oile Mele! 18Adevărat
21:18
Cap. 13:36.
Fapte 12:3,4
, adevărat îţi spun că, atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar, când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi.” 19A zis lucrul acesta ca să arate cu
21:19
2 Pet. 1:14
ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și, după ce a vorbit astfel, i-a zis: „Vino după Mine.” 20Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe
21:20
Cap. 13:23,25;
20:2
care-l iubea Isus, acela care, la cină, se rezemase pe pieptul lui Isus și zisese: „Doamne, cine este cel ce Te vinde?” 21Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?” 22Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână până
21:22
Mat. 16:27,28
25:311 Cor. 4:5
11:26Apoc. 2:25
3:11
22:7,20
voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Tu vino după Mine!” 23Din pricina aceasta, a ieșit zvonul printre fraţi că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Isus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie?” 24Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm
21:24
Cap. 19:35.
3 Ioan 12
că mărturia lui este adevărată. 25Mai
21:25
Cap. 20:30.

sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred
21:25
Amos 7:10
că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris. Amin.