Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Isus și Nicodim

31Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. 2Acesta

3:2
Cap. 7:50;
19:39
a venit la Isus noaptea și I-a zis: „Învăţătorule, știm că ești un Învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni
3:2
Cap. 9:16,33.
Fapte 2:22
nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este
3:2
Fapte 10:38
Dumnezeu cu el.” 3Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă
3:3
Cap. 1:13.
Gal. 6:15Tit 3:5Iac. 1:181 Pet. 1:231 Ioan 3:9
un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” 4Nicodim I-a zis: „Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască?” 5Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă
3:5
Marcu 16:16Fapte 2:38
nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. 6Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este duh. 7Nu te mira că ţi-am zis: ‘Trebuie să vă nașteţi din nou.’ 8Vântul
3:8
Ecl. 11:51 Cor. 2:11
suflă încotro vrea și-i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.” 9Nicodim I-a zis: „Cum
3:9
Cap. 6:52,60.

se poate face așa ceva?” 10Isus i-a răspuns: „Tu ești învăţătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? 11Adevărat
3:11
Mat. 11:277:16
8:28
12:49
14:24
, adevărat îţi spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut; și voi
3:11
Vers. 32.

nu primiţi mărturia noastră. 12Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? 13Nimeni
3:13
Prov. 30:416:28Fapte 2:341 Cor. 15:47Efes. 4:9,10
nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului, care este în cer.

Șarpele de aramă

14Și

3:14
Num. 21:9
, după cum a înălţat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie
3:14
Cap. 8:28;
12:32
să fie înălţat și Fiul omului, 15pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa
3:15
Vers. 36. Cap. 6:47.

veșnică. 16Fiindcă
3:16
Rom. 5:81 Ioan 4:9
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică. 17Dumnezeu, în adevăr, n-a
3:17
Luca 9:568:15
12:471 Ioan 4:14
trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 18Oricine
3:18
Cap. 5:24;
6:40,47
20:31
crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 19Și judecata aceasta stă în faptul că
3:19
Cap. 1:4,9-11;
8:12
, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20Căci oricine
3:20
Iov 24:13,17Efes. 5:13
face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. 21Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”

O nouă mărturie a lui Ioan Botezătorul

22După aceea, Isus și ucenicii Lui au venit în ţinutul Iudeii; și stătea acolo cu ei și

3:22
Cap. 4:2.

boteza. 23Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim
3:23
1 Sam. 9:4
, pentru că acolo erau multe ape, și
3:23
Mat. 3:5,6
oamenii veneau ca să fie botezaţi. 24Căci
3:24
Mat. 14:2
Ioan încă nu fusese aruncat în temniţă. 25Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînţelegere cu privire la curăţire. 26Au venit deci la Ioan și i-au zis: „Învăţătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre
3:26
Cap. 1:7,15,27,34.

care ai mărturisit tu iată că botează și toţi oamenii se duc la El.” 27Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi
3:27
1 Cor. 4:7Evr. 5:4Iac. 1:17
decât ce-i este dat din cer. 28Voi înșivă îmi sunteţi martori că am zis: Nu
3:28
Cap. 1:20,27.

sunt eu Hristosul, ci sunt
3:28
Mal. 3:1Marcu 1:2Luca 1:17
trimis înaintea Lui. 29Cine
3:29
Mat. 22:22 Cor. 11:2Efes. 5:25,27Apoc. 21:9
are mireasă este mire, dar prietenul
3:29
Cânt. 5:1
mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină. 30Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. 31Cel ce
3:31
Vers. 13. Cap. 8:23.

vine din cer este
3:31
Mat. 28:18Rom. 9:5
mai presus de toţi; cel ce
3:31
1 Cor. 15:27
este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce
3:31
Cap. 6:33.
1 Cor. 15:47Efes. 1:21Filip. 2:9
vine din cer este mai presus de toţi. 32El mărturisește ce
3:32
Vers. 11. Cap. 8:26;
15:15
a văzut și a auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia Lui. 33Cine primește mărturia Lui adeverește
3:33
Rom. 3:41 Ioan 5:10
prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. 34Căci
3:34
Cap. 7:16.

Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu
3:34
Cap. 1:16.

măsură. 35Tatăl
3:35
Mat. 11:27
28:18Luca 10:2213:3
17:2Evr. 2:8
iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. 36Cine
3:36
Hab. 2:43:15,16Rom. 1:171 Ioan 5:10
crede în Fiul are viaţa veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”