Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Vindecarea unui orb din naștere

91Când trecea, Isus a văzut un orb din naștere. 2Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine

9:2
Vers. 34.

a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” 3Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci
9:3
Cap. 11:4.

s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4Cât este ziuă, trebuie
9:4
Cap. 4:34;
5:19,36
11:9
12:35
17:4
să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. 5Cât sunt în lume, sunt
9:5
Cap. 1:5,9;
3:19
8:12
12:35,46
Lumina lumii.” 6După ce a zis aceste vorbe, a
9:6
Marcu 7:33
8:23
scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta 7și i-a zis: „Du-te de te spală în
9:7
Neem. 3:15
scăldătoarea Siloamului” (care, tălmăcit, înseamnă: „Trimis”). El
9:7
2 Împ. 5:14
s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. 8Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: „Nu este acesta cel ce ședea și cerșea?” 9Unii ziceau: „El este.” Alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el.” Și el însuși zicea: „Eu sunt.” 10Deci i-au zis: „Cum ţi s-au deschis ochii?” 11El a răspuns: „Omul
9:11
Vers. 6,7.

acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: ‘Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te.’ M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea.” 12„Unde este Omul acela?” l-au întrebat ei. El a răspuns: „Nu știu.”

Cercetarea orbului de farisei

13Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. 14Și era o zi de Sabat când făcuse Isus tină și-i deschisese ochii. 15Din nou, fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd.” 16Atunci, unii din farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.” Alţii ziceau: „Cum

9:16
Vers. 33. Cap. 3:2.

poate un om păcătos să facă asemenea semne?” Și
9:16
Cap. 7:12,43;
10:19
era dezbinare între ei. 17Iarăși au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre El în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” „Este
9:17
Cap. 4:19;
6:14
un proroc”, le-a răspuns el. 18Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinţii lui. 19Și când i-au venit părinţii, i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru, care spuneţi că s-a născut orb? Cum dar vede acum?” 20Drept răspuns, părinţii lui au zis: „Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. 21Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l privește.” 22Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentru că se
9:22
Cap. 7:13;
12:42
19:38Fapte 5:13
temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum ca, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să
9:22
Vers. 34. Cap. 16:2.

fie dat afară din sinagogă. 23De aceea au zis părinţii lui: „Este în vârstă, întrebaţi-l pe el.” 24Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: „Dă
9:24
Ios. 7:191 Sam. 6:5
slavă lui Dumnezeu: noi
9:24
Vers. 16.

știm că omul acesta este un păcătos.” 25El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu știu; eu una știu: că eram orb, și acum văd.” 26Iarăși l-au întrebat: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?” 27„Acum v-am spus”, le-a răspuns el, „și n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi și voi ucenicii Lui!” 28Ei l-au ocărât și i-au zis: „Tu ești ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise. 29Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu
9:29
Cap. 8:14.

știm de unde este.” 30„Aici
9:30
Cap. 3:10.

este mirarea”, le-a răspuns omul acela, „că voi nu știţi de unde este, și totuși El mi-a deschis ochii. 31Știm că Dumnezeu
9:31
Iov 27:9
35:12Ps. 18:41
34:15
66:18Prov. 1:28
15:29
29:9Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
n-ascultă pe păcătoși, ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. 32De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. 33Dacă
9:33
Vers. 16.

omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.” 34„Tu ești născut cu totul în
9:34
Vers. 2.

păcat”, i-au răspuns ei, „și vrei să ne înveţi pe noi?” Și l-au dat afară.

Isus întâlnește pe orb în Templu

35Isus a auzit că l-au dat afară și, când l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul

9:35
Mat. 14:33
16:16Marcu 1:11 Ioan 5:13
lui Dumnezeu?” 36El a răspuns: „Și cine este, Doamne, ca să cred în El?” 37„L-ai și văzut”, i-a zis Isus, „și Cel
9:37
Cap. 4:26.

care vorbește cu tine, Acela este.” 38„Cred, Doamne”, I-a zis el; și I s-a închinat. 39Apoi, Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru
9:39
Cap. 5:22,27;
3:17
12:47
judecată: ca
9:39
Mat. 13:13
cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi.” 40Unii din fariseii care erau lângă El, când au auzit aceste vorbe, I-au
9:40
Rom. 2:19
zis: „Doar n-om fi și noi orbi!” 41„Dacă
9:41
Cap. 15:22,24.

aţi fi orbi”, le-a răspuns Isus, „n-aţi avea păcat, dar acum ziceţi: ‘Vedem.’ Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.