Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Propășirea lui Iov

11Era în ţara

1:1
Gen. 22:20,21
Uţ un om care se numea Iov
1:1
Ezec. 14:14Iac. 5:11
. Și omul acesta era fără prihană
1:1
Gen. 6:9
17:1
și curat la suflet. El se temea
1:1
Prov. 8:13
16:6
de Dumnezeu și se abătea de la rău. 2I s-au născut șapte fii și trei fete. 3Avea șapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgăriţe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază dintre toţi locuitorii Răsăritului. 4Fiii săi se duceau unii la alţii și dădeau, rând pe rând, câte un ospăţ. Și pofteau și pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. 5Și, după ce treceau zilele de ospăţ, Iov chema și sfinţea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineaţă și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere-de-tot
1:5
Gen. 8:20
. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcătuit și au supărat
1:5
1 Împ. 21:10,13
pe Dumnezeu în inima lor.” Așa avea Iov obicei să facă.

Satana cere să se atingă de Iov

6Fiii lui Dumnezeu au venit

1:6
1 Împ. 22:19
într-o zi
1:6
Cap. 2:1.
de s-au înfăţișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. 7Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Și Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea
1:7
Cap. 2:2.
pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” 8Domnul a zis Satanei: „Ai văzut
1:8
Cap. 2:3.
pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană
1:8
Vers. 1.
și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău.” 9Și Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? 10Nu l-ai
1:10
Ps. 34:7Is. 5:2
ocrotit Tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul
1:10
Ps. 128:1,2Prov. 10:22
mâinilor lui și turmele lui acoperă ţara. 11Dar ia întinde-Ţi
1:11
Cap. 2:5;
mâna și atinge-Te de tot ce are, și sunt încredinţat că Te va blestema
1:11
Is. 8:21Mal. 3:13,14
în faţă.” 12Domnul a zis Satanei: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna.”

Și Satana a plecat dinaintea Domnului.

Răbdarea lui Iov

13Într-o zi, pe când fiii și fiicele

1:13
Ecl. 9:12
lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut, 14a venit la Iov un sol, care a zis: „Boii arau și măgăriţele pășteau lângă ei. 15Și s-au aruncat niște sabeeni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuţișul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de știre.” 16Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de știre.” 17Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: „Niște haldeeni, înșiraţi în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuţișul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de știre.” 18Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: „Fiii
1:18
Vers. 4,13.
tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. 19Și deodată, a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colţuri ale casei; casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu, ca să-ţi dau de știre.” 20Atunci, Iov s-a sculat, și-a sfâșiat
1:20
Gen. 37:29Ezra 9:3
mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se
1:20
1 Pet. 5:6
la pământ, s-a închinat 21și a zis: „Gol
1:21
Ps. 49:17Ecl. 5:151 Tim. 6:7
am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat
1:21
Ecl. 5:19Iac. 1:17
și Domnul a luat
1:21
Mat. 20:15
. Binecuvântat
1:21
Efes. 5:201 Tes. 5:18
fie Numele Domnului!” 22În toate
1:22
Cap. 2:10.
acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu.

2

Satana învinuiește pe Iov

21Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi

2:1
Cap. 1:6.
de s-au înfăţișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfăţișat înaintea Domnului. 2Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Și Satana a răspuns
2:2
Cap. 1:7.
Domnului: „De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” 3Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană
2:3
Cap. 1:1,8.
și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ţine tare
2:3
Cap. 27:5,6.
în neprihănirea lui, și tu Mă îndemni să-l pierd
2:3
Cap. 9:17.
fără pricină.” 4Și Satana a răspuns Domnului: „Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viaţa lui. 5Dar ia întinde-Ţi
2:5
Cap. 1:11.
mâna și atinge-Te de oasele
2:5
Cap. 19:20.
și de carnea lui, și sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.” 6Domnul
2:6
Cap. 1:12.
a zis Satanei: „Iată, ţi-l dau pe mână: numai cruţă-i viaţa.” 7Și Satana a plecat dinaintea Domnului.

Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa

2:7
Is. 1:6
piciorului până în creștetul capului. 8Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a șezut pe cenușă
2:8
2 Sam. 13:19Ezec. 27:30Mat. 11:21
. 9Nevastă-sa i-a zis: „Tu rămâi
2:9
Cap. 21:15.
neclintit
2:9
Vers. 3.
în neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu și mori!” 10Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim
2:10
Cap. 1:21.
de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul?”

În toate

2:10
Cap. 1:22.
acestea, Iov n-a păcătuit
2:10
Ps. 39:1
deloc cu buzele lui.

Cei trei prieteni vin la Iov

11Trei prieteni

2:11
Prov. 17:17
ai lui Iov, Elifaz din Teman
2:11
Gen. 36:11Ier. 49:7
, Bildad din Șuah
2:11
Gen. 25:2
și Ţofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care-l loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă
2:11
Cap. 42:11.
și să-l mângâie. 12Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și au ridicat glasul și au plâns. Și-au sfâșiat mantalele și au aruncat
2:12
Neem. 9:1Plâng. 2:10Ezec. 27:30
cu ţărână în văzduh deasupra capetelor lor. 13Și au șezut pe pământ, lângă el, șapte zile și șapte
2:13
Gen. 50:10
nopţi, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea.