Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101M-am dezgustat

10:1
1 Împ. 19:4Iona 4:3,8
de viaţă!

Voi da drum slobod plângerii mele,

voi vorbi

10:1
Cap. 7:11.

în amărăciunea sufletului meu.

2Eu zic lui Dumnezeu: ‘Nu mă osândi!

Arată-mi pentru ce Te cerţi cu mine!

3Îţi place să chinuiești,

să dispreţuiești făptura mâinilor Tale,

în timp ce faci să-Ţi strălucească bunăvoinţa peste sfatul celor răi?

4Oare ai ochi de carne,

sau vezi

10:4
1 Sam. 16:7
cum vede un om?

5Zilele Tale sunt ca zilele omului și anii Tăi ca anii lui,

6ca să cercetezi fărădelegea mea

și să cauţi păcatul meu,

7când

10:7
Ps. 139:1,2
știi bine că nu sunt vinovat

și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna Ta?

8Mâinile

10:8
Ps. 119:73
Tale m-au făcut și m-au zidit,

ele m-au întocmit în întregime…

Și Tu să mă nimicești!

9Adu-Ţi aminte

10:9
Gen. 2:7
3:19Is. 64:8
că Tu m-ai lucrat ca lutul!

Și vrei din nou să mă prefaci în ţărână?

10Nu m-ai muls ca laptele?

Nu m-ai închegat ca brânza?

11M-ai îmbrăcat

10:11
Ps. 139:14-16
cu piele și carne,

m-ai ţesut cu oase și vine;

12mi-ai dat bunăvoinţa Ta și viaţa,

m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza Ta.

13Iată totuși ce ascundeai în inima Ta,

iată, știu acum ce aveai de gând:

14ca, dacă păcătuiesc, să mă

10:14
Ps. 139:1
pândești

și să nu-mi ierţi fărădelegea.

15Dacă sunt vinovat, vai

10:15
Is. 3:11
de mine!

Dacă sunt nevinovat

10:15
Cap. 9:12,15,20,21.

, nu îndrăznesc să-mi ridic capul,

sătul de rușine și cufundat în ticăloșia

10:15
Ps. 25:18
mea.

16Și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești

10:16
Is. 38:13Plâng. 3:10
ca un leu,

mă lovești cu lucruri de mirat,

17Îmi pui înainte noi martori împotrivă,

Îţi crește mânia împotriva mea

și mă năpădești cu o droaie de nenorociri.

18Pentru ce

10:18
Cap. 3:11.

m-ai scos din pântecele mamei mele?

O, de aș fi murit, și ochiul să nu mă fi văzut!

19Aș fi ca și cum n-aș fi fost,

și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt!

20Nu sunt

10:20
Cap. 7:6,16;
8:9Ps. 39:5
zilele mele destul de puţine?

Să mă lase

10:20
Ps. 39:13
dar, să plece
10:20
Cap. 7:16,19.

de la mine și să răsuflu puţin

21înainte de a mă duce, ca să nu mă mai întorc,

22în ţara

10:22
Ps. 88:12
întunericului și a umbrei
10:22
Ps. 23:4
morţii,

în ţara negurii adânci,

unde domnesc umbra morţii și neorânduiala

și unde lumina este ca întunericul!’”