Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Răspunsul lui Iov

91Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Știu bine că este așa.

Și cum ar putea omul să-și scoată

9:2
Ps. 143:2Rom. 3:20
dreptate înaintea lui Dumnezeu?

3Dacă ar voi să se certe cu El,

din o mie de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur.

4Ale Lui

9:4
Cap. 36:5.
sunt înţelepciunea și atotputernicia:

cine I s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit?

5El mută deodată munţii

și-i răstoarnă în mânia Sa.

6Zguduie

9:6
Is. 2:19,21Hag. 2:6,21Evr. 12:26
pământul din temelia
9:6
Cap. 26:11.
lui,

de i se clatină stâlpii.

7Poruncește soarelui, și soarele nu mai răsare;

și ţine stelele sub pecetea Lui.

8Numai El

9:8
Gen. 1:6Ps. 104:2,3
întinde cerurile

și umblă pe înălţimile mării.

9El a făcut

9:9
Gen. 1:16Amos 5:8
Ursa-Mare, Luceafărul de seară și Raliţele

și stelele din ţinuturile de miazăzi.

10El face

9:10
Cap. 5:9.
lucruri mari și nepătrunse,

minuni fără număr.

11Iată

9:11
Cap. 23:8,9;
, El trece pe lângă mine, și nu-L văd,

Se duce, și nu-L zăresc.

12Dacă

9:12
Is. 45:9Ier. 18:6Rom. 9:20
apucă El, cine-L va opri?

Cine-I va zice: ‘Ce faci?’

13Dumnezeu nu-Și întoarce mânia;

sub El se pleacă toţi sprijinitorii mândriei

9:13
Cap. 26:12.
.

14Și eu cum să-I răspund?

Ce cuvinte să aleg?

15Chiar dacă aș

9:15
Cap. 10:15.
avea dreptate, nu I-aș răspunde.

Nu pot decât să mă rog judecătorului.

16Și chiar dacă m-ar asculta când Îl chem,

tot n-aș putea crede că mi-a ascultat glasul –

17El, care mă izbește ca într-o furtună,

care îmi înmulţește fără pricină

9:17
Cap. 2:3;
rănile,

18care nu mă lasă să răsuflu,

mă satură de amărăciune.

19Să alerg la putere? El este atotputernic.

La dreptate? Cine mă va apăra?

20Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi

și oricât de nevinovat aș fi, El mă va arăta ca vinovat.

21Nevinovat! Sunt, dar nu ţin la viaţă, îmi dispreţuiesc viaţa.

22Ce-mi pasă la urma urmei?

Căci îndrăznesc s-o spun:

El nimicește pe cel nevinovat

9:22
Ecl. 9:2,3Ezec. 21:3
ca și pe cel vinovat.

23Și dacă biciul ar pricinui măcar îndată moartea…!

Dar El râde de încercările celui nevinovat.

24Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit;

El acoperă

9:24
2 Sam. 15:30
19:4Ier. 14:4
ochii judecătorilor – de nu El, apoi cine altul?

25Zilele

9:25
Cap. 7:6,7.
mele aleargă mai iuţi decât un alergător;

fug fără să fi văzut fericirea;

26trec ca și corăbiile cele iuţi,

ca vulturul

9:26
Hab. 1:8
care se repede asupra prăzii.

27Dacă

9:27
Cap. 7:13.
zic: ‘Vreau să-mi uit suferinţele,

să-mi las întristarea și să fiu voios’,

28sunt îngrozit

9:28
Ps. 119:120
de toate durerile mele.

Știu că nu mă vei scoate nevinovat

9:28
Exod 20:7
.

29Și dacă voi fi judecat vinovat,

pentru ce să mă mai trudesc degeaba?

30Chiar dacă

9:30
Ier. 2:22
m-aș spăla cu zăpadă,

chiar dacă mi-aș curăţi mâinile cu leșie,

31Tu tot m-ai cufunda în mocirlă,

de s-ar scârbi până și hainele de mine!

32Căci El nu

9:32
Ecl. 6:10Is. 45:9Ier. 49:19Rom. 9:20
este un om ca mine, ca să-I pot răspunde

și să mergem împreună la judecată.

33Nici nu

9:33
Vers. 19.
este vreun mijlocitor între noi,

care să-și pună mâna peste noi amândoi.

34Să-Și tragă

9:34
Cap. 13:20-22;
însă varga de deasupra mea

și să nu mă mai tulbure spaima Lui.

35Atunci voi vorbi și nu mă voi teme de El.

Altfel, nu sunt stăpân pe mine.

10

101M-am dezgustat

10:1
1 Împ. 19:4Iona 4:3,8
de viaţă!

Voi da drum slobod plângerii mele,

voi vorbi

10:1
Cap. 7:11.
în amărăciunea sufletului meu.

2Eu zic lui Dumnezeu: ‘Nu mă osândi!

Arată-mi pentru ce Te cerţi cu mine!

3Îţi place să chinuiești,

să dispreţuiești făptura mâinilor Tale,

în timp ce faci să-Ţi strălucească bunăvoinţa peste sfatul celor răi?

4Oare ai ochi de carne,

sau vezi

10:4
1 Sam. 16:7
cum vede un om?

5Zilele Tale sunt ca zilele omului și anii Tăi ca anii lui,

6ca să cercetezi fărădelegea mea

și să cauţi păcatul meu,

7când

10:7
Ps. 139:1,2
știi bine că nu sunt vinovat

și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna Ta?

8Mâinile

10:8
Ps. 119:73
Tale m-au făcut și m-au zidit,

ele m-au întocmit în întregime…

Și Tu să mă nimicești!

9Adu-Ţi aminte

10:9
Gen. 2:7
3:19Is. 64:8
că Tu m-ai lucrat ca lutul!

Și vrei din nou să mă prefaci în ţărână?

10Nu m-ai muls ca laptele?

Nu m-ai închegat ca brânza?

11M-ai îmbrăcat

10:11
Ps. 139:14-16
cu piele și carne,

m-ai ţesut cu oase și vine;

12mi-ai dat bunăvoinţa Ta și viaţa,

m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza Ta.

13Iată totuși ce ascundeai în inima Ta,

iată, știu acum ce aveai de gând:

14ca, dacă păcătuiesc, să mă

10:14
Ps. 139:1
pândești

și să nu-mi ierţi fărădelegea.

15Dacă sunt vinovat, vai

10:15
Is. 3:11
de mine!

Dacă sunt nevinovat

10:15
Cap. 9:12,15,20,21.
, nu îndrăznesc să-mi ridic capul,

sătul de rușine și cufundat în ticăloșia

10:15
Ps. 25:18
mea.

16Și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești

10:16
Is. 38:13Plâng. 3:10
ca un leu,

mă lovești cu lucruri de mirat,

17Îmi pui înainte noi martori împotrivă,

Îţi crește mânia împotriva mea

și mă năpădești cu o droaie de nenorociri.

18Pentru ce

10:18
Cap. 3:11.
m-ai scos din pântecele mamei mele?

O, de aș fi murit, și ochiul să nu mă fi văzut!

19Aș fi ca și cum n-aș fi fost,

și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt!

20Nu sunt

10:20
Cap. 7:6,16;
zilele mele destul de puţine?

Să mă lase

10:20
Ps. 39:13
dar, să plece
10:20
Cap. 7:16,19.
de la mine și să răsuflu puţin

21înainte de a mă duce, ca să nu mă mai întorc,

22în ţara

10:22
Ps. 88:12
întunericului și a umbrei
10:22
Ps. 23:4
morţii,

în ţara negurii adânci,

unde domnesc umbra morţii și neorânduiala

și unde lumina este ca întunericul!’”

11

Cuvântarea lui Ţofar

111Ţofar din Naama a luat cuvântul și a zis:

2„Să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns

și să creadă limbutul că are dreptate?

3Vor face vorbele tale deșarte pe oameni să tacă?

Și-ţi vei bate joc de alţii, fără să te facă cineva de rușine?

4Tu zici

11:4
Cap. 6:10;
: ‘Felul meu de a vedea este drept

și sunt curat în ochii Tăi.’

5Ah, de ar vrea Dumnezeu să vorbească,

de Și-ar deschide buzele să-ţi răspundă

6și de ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii Lui,

ale înţelepciunii Lui nemărginite,

ai vedea atunci că nu-ţi

11:6
Ezra 9:13
răsplătește totuși după fărădelegea ta!

7Poţi spune tu că poţi pătrunde

11:7
Ecl. 3:11Rom. 11:33
adâncimile lui Dumnezeu,

că poţi ajunge la cunoștinţa desăvârșită a Celui Atotputernic?

8Cât cerurile-i de înaltă: ce poţi face?

Mai adâncă decât Locuinţa morţilor: ce poţi ști?

9Întinderea ei este mai lungă decât pământul

și mai lată decât marea.

10Dacă

11:10
Cap. 9:12;
apucă, dacă închide și cheamă El la judecată, cine-L poate opri?

11Căci El

11:11
Ps. 10:11,14
35:22
94:11
cunoaște pe făcătorii de rele,

vede ușor pe vinovaţi.

12Omul

11:12
Ps. 73:22
92:6Ecl. 3:18Rom. 1:22
, dimpotrivă, are minte de nebun

și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic!

13Tu îndreaptă-ţi

11:13
Cap. 5:8;
inima
11:13
1 Sam. 7:3Ps. 78:8
spre Dumnezeu,

întinde-ţi

11:13
Ps. 88:9
143:6
mâinile spre El.

14Depărtează-te de fărădelege

și nu lăsa nedreptatea

11:14
Ps. 101:3
să locuiască în cortul tău.

15Și atunci

11:15
Gen. 4:5,6Ps. 119:61 Ioan 3:21
, îţi vei ridica fruntea fără teamă,

vei fi tare și fără frică;

16îţi vei uita

11:16
Is. 65:16
suferinţele

și-ţi vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs.

17Zilele tale vor străluci mai tare

11:17
Ps. 37:6
112:4Is. 58:8,10
decât soarele la amiază,

întunericul tău va fi ca lumina dimineţii.

18Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ţi va fi zadarnică.

Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poţi odihni

11:18
Lev. 26:5,6Ps. 3:5
4:8Prov. 3:24
liniștit.

19Te vei culca și nimeni nu te va tulbura,

și mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta.

20Dar ochii

11:20
Lev. 26:16Deut. 28:65
celor răi se vor topi;

ei n-au loc de scăpare:

moartea, iată nădejdea

11:20
Cap. 8:14;
lor!”