Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101M-am dezgustat

10:1
1 Împ. 19:4Iona 4:3,8
de viaţă!

Voi da drum slobod plângerii mele,

voi vorbi

10:1
Cap. 7:11.
în amărăciunea sufletului meu.

2Eu zic lui Dumnezeu: ‘Nu mă osândi!

Arată-mi pentru ce Te cerţi cu mine!

3Îţi place să chinuiești,

să dispreţuiești făptura mâinilor Tale,

în timp ce faci să-Ţi strălucească bunăvoinţa peste sfatul celor răi?

4Oare ai ochi de carne,

sau vezi

10:4
1 Sam. 16:7
cum vede un om?

5Zilele Tale sunt ca zilele omului și anii Tăi ca anii lui,

6ca să cercetezi fărădelegea mea

și să cauţi păcatul meu,

7când

10:7
Ps. 139:1,2
știi bine că nu sunt vinovat

și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna Ta?

8Mâinile

10:8
Ps. 119:73
Tale m-au făcut și m-au zidit,

ele m-au întocmit în întregime…

Și Tu să mă nimicești!

9Adu-Ţi aminte

10:9
Gen. 2:7
3:19Is. 64:8
că Tu m-ai lucrat ca lutul!

Și vrei din nou să mă prefaci în ţărână?

10Nu m-ai muls ca laptele?

Nu m-ai închegat ca brânza?

11M-ai îmbrăcat

10:11
Ps. 139:14-16
cu piele și carne,

m-ai ţesut cu oase și vine;

12mi-ai dat bunăvoinţa Ta și viaţa,

m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza Ta.

13Iată totuși ce ascundeai în inima Ta,

iată, știu acum ce aveai de gând:

14ca, dacă păcătuiesc, să mă

10:14
Ps. 139:1
pândești

și să nu-mi ierţi fărădelegea.

15Dacă sunt vinovat, vai

10:15
Is. 3:11
de mine!

Dacă sunt nevinovat

10:15
Cap. 9:12,15,20,21.
, nu îndrăznesc să-mi ridic capul,

sătul de rușine și cufundat în ticăloșia

10:15
Ps. 25:18
mea.

16Și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești

10:16
Is. 38:13Plâng. 3:10
ca un leu,

mă lovești cu lucruri de mirat,

17Îmi pui înainte noi martori împotrivă,

Îţi crește mânia împotriva mea

și mă năpădești cu o droaie de nenorociri.

18Pentru ce

10:18
Cap. 3:11.
m-ai scos din pântecele mamei mele?

O, de aș fi murit, și ochiul să nu mă fi văzut!

19Aș fi ca și cum n-aș fi fost,

și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt!

20Nu sunt

10:20
Cap. 7:6,16;
zilele mele destul de puţine?

Să mă lase

10:20
Ps. 39:13
dar, să plece
10:20
Cap. 7:16,19.
de la mine și să răsuflu puţin

21înainte de a mă duce, ca să nu mă mai întorc,

22în ţara

10:22
Ps. 88:12
întunericului și a umbrei
10:22
Ps. 23:4
morţii,

în ţara negurii adânci,

unde domnesc umbra morţii și neorânduiala

și unde lumina este ca întunericul!’”

11

Cuvântarea lui Ţofar

111Ţofar din Naama a luat cuvântul și a zis:

2„Să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns

și să creadă limbutul că are dreptate?

3Vor face vorbele tale deșarte pe oameni să tacă?

Și-ţi vei bate joc de alţii, fără să te facă cineva de rușine?

4Tu zici

11:4
Cap. 6:10;
: ‘Felul meu de a vedea este drept

și sunt curat în ochii Tăi.’

5Ah, de ar vrea Dumnezeu să vorbească,

de Și-ar deschide buzele să-ţi răspundă

6și de ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii Lui,

ale înţelepciunii Lui nemărginite,

ai vedea atunci că nu-ţi

11:6
Ezra 9:13
răsplătește totuși după fărădelegea ta!

7Poţi spune tu că poţi pătrunde

11:7
Ecl. 3:11Rom. 11:33
adâncimile lui Dumnezeu,

că poţi ajunge la cunoștinţa desăvârșită a Celui Atotputernic?

8Cât cerurile-i de înaltă: ce poţi face?

Mai adâncă decât Locuinţa morţilor: ce poţi ști?

9Întinderea ei este mai lungă decât pământul

și mai lată decât marea.

10Dacă

11:10
Cap. 9:12;
apucă, dacă închide și cheamă El la judecată, cine-L poate opri?

11Căci El

11:11
Ps. 10:11,14
35:22
94:11
cunoaște pe făcătorii de rele,

vede ușor pe vinovaţi.

12Omul

11:12
Ps. 73:22
92:6Ecl. 3:18Rom. 1:22
, dimpotrivă, are minte de nebun

și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic!

13Tu îndreaptă-ţi

11:13
Cap. 5:8;
inima
11:13
1 Sam. 7:3Ps. 78:8
spre Dumnezeu,

întinde-ţi

11:13
Ps. 88:9
143:6
mâinile spre El.

14Depărtează-te de fărădelege

și nu lăsa nedreptatea

11:14
Ps. 101:3
să locuiască în cortul tău.

15Și atunci

11:15
Gen. 4:5,6Ps. 119:61 Ioan 3:21
, îţi vei ridica fruntea fără teamă,

vei fi tare și fără frică;

16îţi vei uita

11:16
Is. 65:16
suferinţele

și-ţi vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs.

17Zilele tale vor străluci mai tare

11:17
Ps. 37:6
112:4Is. 58:8,10
decât soarele la amiază,

întunericul tău va fi ca lumina dimineţii.

18Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ţi va fi zadarnică.

Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poţi odihni

11:18
Lev. 26:5,6Ps. 3:5
4:8Prov. 3:24
liniștit.

19Te vei culca și nimeni nu te va tulbura,

și mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta.

20Dar ochii

11:20
Lev. 26:16Deut. 28:65
celor răi se vor topi;

ei n-au loc de scăpare:

moartea, iată nădejdea

11:20
Cap. 8:14;
lor!”

12

Răspunsul lui Iov

121Iov a luat cuvântul și a zis:

2„S-ar putea zice, în adevăr, că neamul omenesc sunteţi voi

și că odată cu voi va muri și înţelepciunea!

3Am

12:3
Cap. 13:2.
și eu minte ca voi, nu sunt mai prejos decât voi.

Și cine nu știe lucrurile pe care le spuneţi voi?

4Eu sunt de batjocura

12:4
Cap. 16:10;
prietenilor mei

când

12:4
Ps. 91:15
cer ajutorul lui Dumnezeu:

dreptul, nevinovatul, de batjocură!

5‘Dispreţ în nenorocire!’ – iată zicerea celor fericiţi:

dă brânci cui alunecă cu piciorul!

6Jefuitorilor li se lasă corturile în pace

12:6
Cap. 21:7.
,

celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine,

măcar că Dumnezeul lor este în pumn.

7Întreabă dobitoacele, și te vor învăţa;

păsările cerului, și îţi vor spune;

8vorbește pământului, și te va învăţa;

și peștii mării îţi vor povesti.

9Cine nu vede în toate acestea

dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?

10El ţine în mână

12:10
Num. 16:22Dan. 5:23Fapte 17:28
sufletul a tot ce trăiește,

suflarea oricărui trup omenesc.

11Nu deosebește

12:11
Cap. 34:3.
urechea cuvintele,

cum gustă cerul gurii mâncărurile?

12La bătrâni

12:12
Cap. 32:7.
se găsește înţelepciunea

și într-o viaţă lungă e priceperea.

13La Dumnezeu

12:13
Cap. 9:4;
este înţelepciunea și puterea;

sfatul și priceperea ale Lui sunt.

14Ce dărâmă

12:14
Cap. 11:10.
El nu va fi zidit din nou;

pe cine-l închide

12:14
Is. 22:22Apoc. 3:7
El, nimeni nu-l va scăpa.

15El oprește

12:15
1 Împ. 8:35
17:1
apele, și totul se usucă;

El le dă

12:15
Gen. 7:11
drumul, și pustiesc pământul.

16El

12:16
Vers. 13.
are puterea și înţelepciunea;

El stăpânește pe cel ce se rătăcește sau rătăcește pe alţii.

17El ia robi pe sfetnici

și tulbură

12:17
2 Sam. 15:31
17:14,23Is. 19:12
29:141 Cor. 1:19
mintea judecătorilor.

18El dezleagă legătura împăraţilor

și le pune o frânghie în jurul coapselor.

19El ia robi pe preoţi;

El răstoarnă pe cei puternici.

20El taie

12:20
Cap. 32:9.
vorba celor meșteri la vorbă;

El ia mintea celor bătrâni.

21El varsă

12:21
Ps. 107:40Dan. 2:21
dispreţul asupra celor mari;

El dezleagă brâul celor tari.

22El descoperă

12:22
Dan. 2:22Mat. 10:261 Cor. 4:5
ce este ascuns în întuneric;

El aduce la lumină umbra morţii.

23El face

12:23
Ps. 107:38Is. 9:3
26:15
pe neamuri să crească și El le nimicește;

El le întinde până departe și El le aduce înapoi în hotarele lor.

24El ia mintea căpeteniilor poporului;

El îi face

12:24
Ps. 107:4,40
să rătăcească în pustiuri fără drum,

25unde

12:25
Deut. 28:29
bâjbâie prin întuneric și nu văd deslușit;

El îi face să se clatine

12:25
Ps. 107:27
ca niște oameni beţi.