Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Cuvântarea lui Ţofar

111Ţofar din Naama a luat cuvântul și a zis:

2„Să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns

și să creadă limbutul că are dreptate?

3Vor face vorbele tale deșarte pe oameni să tacă?

Și-ţi vei bate joc de alţii, fără să te facă cineva de rușine?

4Tu zici

11:4
Cap. 6:10;
: ‘Felul meu de a vedea este drept

și sunt curat în ochii Tăi.’

5Ah, de ar vrea Dumnezeu să vorbească,

de Și-ar deschide buzele să-ţi răspundă

6și de ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii Lui,

ale înţelepciunii Lui nemărginite,

ai vedea atunci că nu-ţi

11:6
Ezra 9:13
răsplătește totuși după fărădelegea ta!

7Poţi spune tu că poţi pătrunde

11:7
Ecl. 3:11Rom. 11:33
adâncimile lui Dumnezeu,

că poţi ajunge la cunoștinţa desăvârșită a Celui Atotputernic?

8Cât cerurile-i de înaltă: ce poţi face?

Mai adâncă decât Locuinţa morţilor: ce poţi ști?

9Întinderea ei este mai lungă decât pământul

și mai lată decât marea.

10Dacă

11:10
Cap. 9:12;
apucă, dacă închide și cheamă El la judecată, cine-L poate opri?

11Căci El

11:11
Ps. 10:11,14
35:22
94:11
cunoaște pe făcătorii de rele,

vede ușor pe vinovaţi.

12Omul

11:12
Ps. 73:22
92:6Ecl. 3:18Rom. 1:22
, dimpotrivă, are minte de nebun

și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic!

13Tu îndreaptă-ţi

11:13
Cap. 5:8;
inima
11:13
1 Sam. 7:3Ps. 78:8
spre Dumnezeu,

întinde-ţi

11:13
Ps. 88:9
143:6
mâinile spre El.

14Depărtează-te de fărădelege

și nu lăsa nedreptatea

11:14
Ps. 101:3
să locuiască în cortul tău.

15Și atunci

11:15
Gen. 4:5,6Ps. 119:61 Ioan 3:21
, îţi vei ridica fruntea fără teamă,

vei fi tare și fără frică;

16îţi vei uita

11:16
Is. 65:16
suferinţele

și-ţi vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs.

17Zilele tale vor străluci mai tare

11:17
Ps. 37:6
112:4Is. 58:8,10
decât soarele la amiază,

întunericul tău va fi ca lumina dimineţii.

18Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ţi va fi zadarnică.

Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poţi odihni

11:18
Lev. 26:5,6Ps. 3:5
4:8Prov. 3:24
liniștit.

19Te vei culca și nimeni nu te va tulbura,

și mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta.

20Dar ochii

11:20
Lev. 26:16Deut. 28:65
celor răi se vor topi;

ei n-au loc de scăpare:

moartea, iată nădejdea

11:20
Cap. 8:14;
lor!”

12

Răspunsul lui Iov

121Iov a luat cuvântul și a zis:

2„S-ar putea zice, în adevăr, că neamul omenesc sunteţi voi

și că odată cu voi va muri și înţelepciunea!

3Am

12:3
Cap. 13:2.
și eu minte ca voi, nu sunt mai prejos decât voi.

Și cine nu știe lucrurile pe care le spuneţi voi?

4Eu sunt de batjocura

12:4
Cap. 16:10;
prietenilor mei

când

12:4
Ps. 91:15
cer ajutorul lui Dumnezeu:

dreptul, nevinovatul, de batjocură!

5‘Dispreţ în nenorocire!’ – iată zicerea celor fericiţi:

dă brânci cui alunecă cu piciorul!

6Jefuitorilor li se lasă corturile în pace

12:6
Cap. 21:7.
,

celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine,

măcar că Dumnezeul lor este în pumn.

7Întreabă dobitoacele, și te vor învăţa;

păsările cerului, și îţi vor spune;

8vorbește pământului, și te va învăţa;

și peștii mării îţi vor povesti.

9Cine nu vede în toate acestea

dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?

10El ţine în mână

12:10
Num. 16:22Dan. 5:23Fapte 17:28
sufletul a tot ce trăiește,

suflarea oricărui trup omenesc.

11Nu deosebește

12:11
Cap. 34:3.
urechea cuvintele,

cum gustă cerul gurii mâncărurile?

12La bătrâni

12:12
Cap. 32:7.
se găsește înţelepciunea

și într-o viaţă lungă e priceperea.

13La Dumnezeu

12:13
Cap. 9:4;
este înţelepciunea și puterea;

sfatul și priceperea ale Lui sunt.

14Ce dărâmă

12:14
Cap. 11:10.
El nu va fi zidit din nou;

pe cine-l închide

12:14
Is. 22:22Apoc. 3:7
El, nimeni nu-l va scăpa.

15El oprește

12:15
1 Împ. 8:35
17:1
apele, și totul se usucă;

El le dă

12:15
Gen. 7:11
drumul, și pustiesc pământul.

16El

12:16
Vers. 13.
are puterea și înţelepciunea;

El stăpânește pe cel ce se rătăcește sau rătăcește pe alţii.

17El ia robi pe sfetnici

și tulbură

12:17
2 Sam. 15:31
17:14,23Is. 19:12
29:141 Cor. 1:19
mintea judecătorilor.

18El dezleagă legătura împăraţilor

și le pune o frânghie în jurul coapselor.

19El ia robi pe preoţi;

El răstoarnă pe cei puternici.

20El taie

12:20
Cap. 32:9.
vorba celor meșteri la vorbă;

El ia mintea celor bătrâni.

21El varsă

12:21
Ps. 107:40Dan. 2:21
dispreţul asupra celor mari;

El dezleagă brâul celor tari.

22El descoperă

12:22
Dan. 2:22Mat. 10:261 Cor. 4:5
ce este ascuns în întuneric;

El aduce la lumină umbra morţii.

23El face

12:23
Ps. 107:38Is. 9:3
26:15
pe neamuri să crească și El le nimicește;

El le întinde până departe și El le aduce înapoi în hotarele lor.

24El ia mintea căpeteniilor poporului;

El îi face

12:24
Ps. 107:4,40
să rătăcească în pustiuri fără drum,

25unde

12:25
Deut. 28:29
bâjbâie prin întuneric și nu văd deslușit;

El îi face să se clatine

12:25
Ps. 107:27
ca niște oameni beţi.

13

131Iată, ochiul meu a văzut toate acestea,

urechea mea a auzit și a luat seama.

2Ce

13:2
Cap. 12:3.
știţi voi știu și eu,

nu sunt mai prejos decât voi.

3Dar

13:3
Cap. 23:3;
vreau să vorbesc acum Celui Atotputernic,

vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu.

4Căci voi sunteţi niște făuritori de minciuni,

sunteţi cu toţii niște doctori

13:4
Cap. 6:21;
de nimic.

5O, de aţi fi tăcut,

ce înţelepciune

13:5
Prov. 17:28
aţi fi arătat!

6Acum, ascultaţi, vă rog, apărarea mea

și luaţi aminte la răspunsul buzelor mele!

7Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu

și să spuneţi minciuni ca să-L apăraţi?

8Vreţi să ţineţi cu El

și să faceţi pe apărătorii lui Dumnezeu?

9Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare?

Sau vreţi să-L înșelaţi cum înșelaţi pe un om?

10Nu, nu; ci El vă va osândi

dacă în ascuns nu lucraţi decât părtinindu-L pe El.

11Nu vă înfricoșează măreţia Lui?

Și nu cade groaza Lui peste voi?

12Părerile voastre sunt păreri de cenușă,

întăriturile voastre sunt întărituri de lut.

13Tăceţi, lăsaţi-mă, vreau să vorbesc!

Întâmplă-mi-se ce mi s-ar întâmpla.

14Îmi voi lua carnea

13:14
Cap. 18:4.
în dinţi

și îmi voi pune viaţa

13:14
1 Sam. 28:21Ps. 119:109
în joc.

15Da, mă va ucide

13:15
Ps. 23:4Prov. 14:32
: n-am nimic de nădăjduit;

dar îmi

13:15
Cap. 27:5.
voi apăra purtarea în faţa Lui.

16Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea,

căci un nelegiuit nu îndrăznește să vină înaintea Lui.

17Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele,

luaţi aminte la cele ce voi spune.

18Iată-mă, sunt gata să-mi apăr pricina,

căci știu că am dreptate.

19Are cineva

13:19
Cap. 33:6.
ceva de spus împotriva mea?

Atunci tac și vreau să mor.

20Numai

13:20
Cap. 9:34;
două lucruri fă-mi

și nu mă voi ascunde de Faţa Ta:

21Trage-Ţi

13:21
Ps. 39:10
mâna de pe mine și

nu mă mai tulbura cu groaza Ta.

22Apoi, cheamă-mă, și-Ţi voi răspunde

sau lasă-mă să vorbesc eu și răspunde-mi Tu!

23Câte fărădelegi și păcate am făcut?

Arată-mi călcările de lege și păcatele mele.

24Pentru ce Îţi

13:24
Deut. 32:20Ps. 13:1
44:24
88:14Is. 8:17
ascunzi Faţa

și mă iei drept

13:24
Deut. 32:42Rut 1:21Plâng. 2:5
vrăjmaș?

25Vrei să

13:25
Is. 42:3
lovești o frunză suflată de vânt?

Vrei să urmărești un pai uscat?

26Pentru ce să mă lovești cu suferinţe amare

și să mă pedepsești

13:26
Cap. 20:11.
pentru greșeli din tinereţe?

27Pentru ce să-mi pui

13:27
Cap. 33:11.
picioarele în butuci,

să-mi pândești toate mișcările,

să pui hotar pașilor mei,

28când trupul meu cade în putrezire,

ca o haină mâncată de molii?