Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

A doua cuvântare a lui Elifaz

151Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis:

2„Se cade să dea înţeleptul ca răspuns înţelepciune deșartă?

Sau să-și umfle pieptul cu vânt de răsărit?

3Să se apere prin cuvinte care n-ajută la nimic

și prin cuvântări care nu slujesc la nimic?

4Tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu,

nimicești orice simţire de evlavie faţă de Dumnezeu.

5Nelegiuirea ta îţi cârmuiește gura

și împrumuţi vorbirea oamenilor vicleni.

6Nu eu, ci gura

15:6
Luca 19:22
ta te osândește,

buzele tale mărturisesc împotriva ta.

7Tu ești omul care s-a născut întâi?

Te-ai născut

15:7
Ps. 90:2Prov. 8:25
tu înaintea dealurilor?

8Ai fost tu

15:8
Rom. 11:341 Cor. 2:11
la sfaturile lui Dumnezeu

și ai sorbit din ele înţelepciune pentru tine?

9Ce

15:9
Cap. 13:2.

știi tu și să nu știm și noi?

Ce cunoștinţă ai tu pe care să n-o avem și noi?

10Între

15:10
Cap. 32:6,7.

noi sunt peri albi, bătrâni,

oameni mai înziliţi decât tatăl tău.

11Puţin lucru sunt mângâierile lui Dumnezeu pentru tine

și cuvintele care-ţi vorbesc atât de blând…?

12Încotro te trage inima

și ce înseamnă această privire ţintă a ochilor tăi?

13Ce, împotriva lui Dumnezeu îţi îndrepţi tu mânia

și-ţi ies din gură cuvinte ca acestea?

14Ce

15:14
1 Împ. 8:461 Cron. 6:36Ps. 14:3Prov. 20:9Ecl. 7:201 Ioan 1:8,10
este omul, ca să fie curat?

Și poate cel născut din femeie să fie fără prihană?

15Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinţii

15:15
Cap. 4:18;
25:5
Săi,

dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea Lui,

16cu cât

15:16
Cap. 4:19.
Ps. 14:3
53:3
mai puţin fiinţa urâcioasă și stricată – omul,

care

15:16
Cap. 34:7.
Prov. 19:28
bea nelegiuirea ca apa!

17Vreau să te învăţ, ascultă-mă!

Voi istorisi ce am văzut,

18ce au arătat înţelepţii,

ce au descoperit ei, auzind de la părinţii

15:18
Cap. 8:8.

lor,

19cărora singuri li se dăduse ţara

și printre care niciun străin

15:19
Ioel 3:17
nu venise încă.

20Omul cel rău își duce în neliniște toate zilele vieţii,

toţi

15:20
Ps. 90:12
anii de care are parte cel nelegiuit.

21Ţipete de spaimă răsună la urechile lui:

În mijlocul fericirii

15:21
1 Tes. 5:3
lui, pustiitorul se va arunca asupra lui.

22El nu trage nădejde să scape de întuneric,

vede sabia care-l ameninţă;

23aleargă

15:23
Ps. 59:15
109:10
încoace și încolo să caute pâine,

știe că-l așteaptă ziua întunericului

15:23
Cap. 18:12.

.

24Necazul și neliniștea îl înspăimântă

și se aruncă asupra lui ca un împărat gata de luptă.

25Căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu,

s-a împotrivit Celui Atotputernic

26și a avut îndrăzneala să se năpustească asupra Lui

cu partea cea mai tare a scuturilor lui.

27Avea faţa acoperită cu grăsime,

coapsele încărcate cu osânză

28și locuia în cetăţi nimicite,

în case părăsite,

sortite să fie dărâmate.

29Nu se va mai îmbogăţi,

averea nu-i va crește

și avuţia nu se va mai întinde pe pământ.

30Nu va putea ieși din întuneric,

flacăra îi va arde mlădiţele,

și Dumnezeu îl va pierde

15:30
Cap. 4:9.

cu suflarea gurii Lui.

31Dacă se încrede

15:31
Is. 59:4
în rău, se înșală,

căci răul îi va fi răsplata.

32Ea va veni înainte

15:32
Cap. 22:16.
Ps. 55:23
de capătul zilelor lui,

și ramura lui nu va mai înverzi.

33Va fi ca o viţă despuiată de roadele ei încă verzi,

ca un măslin ale cărui flori au căzut.

34Căci casa celui nelegiuit va ajunge stearpă

și cortul omului stricat îl va mânca focul.

35El zămislește

15:35
Ps. 7:14Is. 59:4Osea 10:13
răul și naște răul;

în sânul lui coace roade care-l înșală.”