Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Răspunsul lui Iov

161Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Astfel de lucruri am auzit eu des;

voi toţi sunteţi niște

16:2
Cap. 13:4.

mângâietori supărăcioși.

3Când se vor sfârși aceste vorbe în vânt?

Și pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale?

4Ca voi aș vorbi eu

de aţi fi în locul meu?

V-aș copleși cu vorbe,

aș da

16:4
Ps. 22:7
109:25Plâng. 2:12
din cap la voi?

5V-aș mângâia cu gura

și aș mișca din buze

ca să vă ușurez durerea.

6Dacă vorbesc, durerea nu mi s-alină,

iar dacă tac, cu ce se micșorează?

7Dar acum, vai! El m-a stors de puteri…

Mi-ai pustiit toată casa!

8M-ai apucat ca pe un vinovat –

dovadă slăbiciunea mea,

care se ridică și mă învinuiește în faţă.

9Mă sfâșie și mă urmărește în mânia

16:9
Cap. 10:16,17.

Lui,

scrâșnește din dinţi împotriva mea,

mă lovește

16:9
Cap. 13:24.

și mă străpunge cu privirea Lui.

10Ei deschid

16:10
Ps. 22:13
gura să mă mănânce,

mă ocărăsc și mă bat

16:10
Plâng. 3:30Mica 5:1
peste obraji,

se înverșunează

16:10
Ps. 35:15
cu toţii după mine.

11Dumnezeu mă lasă

16:11
Cap. 1:15,17.

la bunul plac al celor nelegiuiţi

și mă aruncă în mâinile celor răi.

12Eram liniștit și m-a scuturat,

m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit,

a tras asupra mea ca

16:12
Cap. 7:20.

într-o ţintă.

13Săgeţile Lui mă înconjoară din toate părţile.

El Îmi străpunge rărunchii fără milă,

îmi varsă fierea pe pământ,

14mă frânge bucăţi, bucăţi,

Se aruncă asupra mea ca un războinic.

15Mi-am cusut un sac pe piele

și mi-am prăvălit capul

16:15
Cap. 30:19.
Ps. 7:5
în ţărână.

16Plânsul mi-a înroșit faţa

și umbra morţii este pe pleoapele mele.

17Totuși n-am făcut nicio nelegiuire

și rugăciunea mea totdeauna a fost curată.

18Pământule, nu-mi acoperi sângele,

și vaietele

16:18
Cap. 27:9.
Ps. 66:18,19
mele să n-aibă margini!

19Chiar acum martorul

16:19
Rom. 1:9
meu este în cer,

apărătorul meu este în locurile înalte.

20Prietenii mei râd de mine,

dar eu mă rog lui Dumnezeu, cu lacrimi,

21să facă dreptate

16:21
Cap. 31:35.
Ecl. 6:10Is. 45:9Rom. 9:20
omului înaintea lui Dumnezeu

și fiului omului împotriva prietenilor lui.

22Căci numărul anilor mei se apropie de sfârșit

și mă voi duce pe o cărare

16:22
Ecl. 12:5
de unde nu mă voi mai întoarce.