Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Răspunsul lui Iov

161Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Astfel de lucruri am auzit eu des;

voi toţi sunteţi niște

16:2
Cap. 13:4.
mângâietori supărăcioși.

3Când se vor sfârși aceste vorbe în vânt?

Și pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale?

4Ca voi aș vorbi eu

de aţi fi în locul meu?

V-aș copleși cu vorbe,

aș da

16:4
Ps. 22:7
109:25Plâng. 2:12
din cap la voi?

5V-aș mângâia cu gura

și aș mișca din buze

ca să vă ușurez durerea.

6Dacă vorbesc, durerea nu mi s-alină,

iar dacă tac, cu ce se micșorează?

7Dar acum, vai! El m-a stors de puteri…

Mi-ai pustiit toată casa!

8M-ai apucat ca pe un vinovat –

dovadă slăbiciunea mea,

care se ridică și mă învinuiește în faţă.

9Mă sfâșie și mă urmărește în mânia

16:9
Cap. 10:16,17.
Lui,

scrâșnește din dinţi împotriva mea,

mă lovește

16:9
Cap. 13:24.
și mă străpunge cu privirea Lui.

10Ei deschid

16:10
Ps. 22:13
gura să mă mănânce,

mă ocărăsc și mă bat

16:10
Plâng. 3:30Mica 5:1
peste obraji,

se înverșunează

16:10
Ps. 35:15
cu toţii după mine.

11Dumnezeu mă lasă

16:11
Cap. 1:15,17.
la bunul plac al celor nelegiuiţi

și mă aruncă în mâinile celor răi.

12Eram liniștit și m-a scuturat,

m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit,

a tras asupra mea ca

16:12
Cap. 7:20.
într-o ţintă.

13Săgeţile Lui mă înconjoară din toate părţile.

El Îmi străpunge rărunchii fără milă,

îmi varsă fierea pe pământ,

14mă frânge bucăţi, bucăţi,

Se aruncă asupra mea ca un războinic.

15Mi-am cusut un sac pe piele

și mi-am prăvălit capul

16:15
Cap. 30:19.
în ţărână.

16Plânsul mi-a înroșit faţa

și umbra morţii este pe pleoapele mele.

17Totuși n-am făcut nicio nelegiuire

și rugăciunea mea totdeauna a fost curată.

18Pământule, nu-mi acoperi sângele,

și vaietele

16:18
Cap. 27:9.
mele să n-aibă margini!

19Chiar acum martorul

16:19
Rom. 1:9
meu este în cer,

apărătorul meu este în locurile înalte.

20Prietenii mei râd de mine,

dar eu mă rog lui Dumnezeu, cu lacrimi,

21să facă dreptate

16:21
Cap. 31:35.
omului înaintea lui Dumnezeu

și fiului omului împotriva prietenilor lui.

22Căci numărul anilor mei se apropie de sfârșit

și mă voi duce pe o cărare

16:22
Ecl. 12:5
de unde nu mă voi mai întoarce.

17

171Mi se pierde suflarea,

mi se sting zilele,

mă așteaptă mormântul

17:1
Ps. 88:3,4
.

2Sunt înconjurat de batjocoritori,

și ochiul meu trebuie să privească spre ocările

17:2
1 Sam. 1:6,7
lor.

3Pune-Te singur zălog

17:3
Prov. 6:1
17:18
22:26
pentru mine înaintea Ta;

altfel, cine ar putea răspunde pentru mine?

4Căci le-ai încuiat inima în faţa priceperii.

De aceea nici nu-i vei lăsa să biruiască.

5Cine dă pe prieteni să fie prădaţi,

copiilor aceluia li se vor topi ochii.

6M-a făcut de basmul

17:6
Cap. 30:9.
oamenilor

și ca unul pe care-l scuipi în faţă!

7Ochiul

17:7
Ps. 6:7
31:9
mi se întunecă de durere;

toate mădularele mele sunt ca o umbră.

8Oamenii fără prihană sunt înmărmuriţi de aceasta,

și cel nevinovat se răscoală împotriva celui nelegiuit.

9Cel fără prihană rămâne totuși tare pe calea lui,

cel cu mâinile

17:9
Ps. 24:4
curate se întărește tot mai mult.

10Dar voi, toţi, întoarceţi-vă

17:10
Cap. 6:29.
,

veniţi iarăși cu cuvântările voastre,

și vă voi arăta că între voi niciunul nu e înţelept.

11Ce! Mi s-au dus

17:11
Cap. 7:6;
zilele,

mi s-au nimicit planurile,

planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea…

12Și ei mai spun că noaptea este zi,

că se apropie lumina, când întunericul a și venit!

13Când Locuinţa morţilor o aștept ca locuinţă,

când în întuneric îmi voi înălţa culcușul;

14când strig gropii: ‘Tu ești tatăl meu!’

Și viermilor: ‘Voi sunteţi mama și sora mea!’

15Unde mai este atunci nădejdea mea?

Și cine mai poate vedea nădejdea mea?

16Ea se va coborî

17:16
Cap. 18:13.
cu mine la porţile Locuinţei morţilor,

când vom merge împreună17:16 Nădejdea mea și eu. să ne odihnim

17:16
Cap. 3:17-19.
în ţărână.”

18

A doua cuvântare a lui Bildad

181Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis:

2„Când vei pune capăt acestor cuvântări?

Vino-ţi în minţi, și apoi vom vorbi.

3Pentru ce ne socotești atât de

18:3
Ps. 73:22
dobitoci?

Pentru ce ne privești ca pe niște vite?

4Oare pentru tine, care te sfâșii

18:4
Cap. 13:14.
în mânia ta,

s-ajungă pustiu pământul

și să se strămute stâncile din locul lor?

5Da, lumina celui rău se va

18:5
Prov. 13:9
20:20
24:20
stinge

și flacăra din focul lui nu va mai străluci.

6Se va întuneca lumina în cortul lui

și se va stinge candela

18:6
Cap. 21:17.
deasupra lui.

7Pașii lui cei puternici se vor strâmta;

și, cu toate opintirile

18:7
Cap. 5:13.
lui, va cădea.

8Căci calcă cu picioarele

18:8
Cap. 22:10.
pe laţ

și umblă prin ochiuri de reţea;

9este prins în cursă de călcâi

și laţul

18:9
Cap. 5:5.
pune stăpânire pe el;

10capcana în care se prinde este ascunsă în pământ

și prinzătoarea îi stă pe cărare.

11De jur împrejur

18:11
Cap. 15:21;
îl apucă spaima

și-l urmărește pas cu pas.

12Foamea îi mănâncă puterile,

nenorocirea

18:12
Cap. 15:23.
este alături de el.

13Mădularele îi sunt mistuite unul după altul,

mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morţii.

14Este smuls din cortul lui, unde se credea la adăpost

18:14
Cap. 8:14;
,

și este târât spre împăratul spaimelor.

15Nimeni din ai lui nu locuiește în cortul lui,

pucioasă este presărată pe locuinţa lui.

16Jos

18:16
Cap. 29:19.
i se usucă rădăcinile;

sus îi sunt ramurile tăiate.

17Îi piere pomenirea

18:17
Ps. 34:16
109:13Prov. 2:22
10:7
de pe pământ,

numele lui nu mai este pe uliţă.

18Este împins din lumină în întuneric

și este izgonit din lume.

19Nu

18:19
Is. 14:22Ier. 22:30
lasă nici moștenitori, nici sămânţă în poporul său,

nicio rămășiţă vie în locurile în care locuia.

20Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea

18:20
Ps. 37:13
lui,

și neamul de acum va fi cuprins de groază.

21Aceasta este soarta celui rău,

aceasta este soarta celui ce nu

18:21
Ier. 9:3
10:251 Tes. 4:52 Tes. 1:8Tit 1:16
cunoaște pe Dumnezeu.”