Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

171Mi se pierde suflarea,

mi se sting zilele,

mă așteaptă mormântul

17:1
Ps. 88:3,4
.

2Sunt înconjurat de batjocoritori,

și ochiul meu trebuie să privească spre ocările

17:2
1 Sam. 1:6,7
lor.

3Pune-Te singur zălog

17:3
Prov. 6:1
17:18
22:26
pentru mine înaintea Ta;

altfel, cine ar putea răspunde pentru mine?

4Căci le-ai încuiat inima în faţa priceperii.

De aceea nici nu-i vei lăsa să biruiască.

5Cine dă pe prieteni să fie prădaţi,

copiilor aceluia li se vor topi ochii.

6M-a făcut de basmul

17:6
Cap. 30:9.
oamenilor

și ca unul pe care-l scuipi în faţă!

7Ochiul

17:7
Ps. 6:7
31:9
mi se întunecă de durere;

toate mădularele mele sunt ca o umbră.

8Oamenii fără prihană sunt înmărmuriţi de aceasta,

și cel nevinovat se răscoală împotriva celui nelegiuit.

9Cel fără prihană rămâne totuși tare pe calea lui,

cel cu mâinile

17:9
Ps. 24:4
curate se întărește tot mai mult.

10Dar voi, toţi, întoarceţi-vă

17:10
Cap. 6:29.
,

veniţi iarăși cu cuvântările voastre,

și vă voi arăta că între voi niciunul nu e înţelept.

11Ce! Mi s-au dus

17:11
Cap. 7:6;
zilele,

mi s-au nimicit planurile,

planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea…

12Și ei mai spun că noaptea este zi,

că se apropie lumina, când întunericul a și venit!

13Când Locuinţa morţilor o aștept ca locuinţă,

când în întuneric îmi voi înălţa culcușul;

14când strig gropii: ‘Tu ești tatăl meu!’

Și viermilor: ‘Voi sunteţi mama și sora mea!’

15Unde mai este atunci nădejdea mea?

Și cine mai poate vedea nădejdea mea?

16Ea se va coborî

17:16
Cap. 18:13.
cu mine la porţile Locuinţei morţilor,

când vom merge împreună17:16 Nădejdea mea și eu. să ne odihnim

17:16
Cap. 3:17-19.
în ţărână.”

18

A doua cuvântare a lui Bildad

181Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis:

2„Când vei pune capăt acestor cuvântări?

Vino-ţi în minţi, și apoi vom vorbi.

3Pentru ce ne socotești atât de

18:3
Ps. 73:22
dobitoci?

Pentru ce ne privești ca pe niște vite?

4Oare pentru tine, care te sfâșii

18:4
Cap. 13:14.
în mânia ta,

s-ajungă pustiu pământul

și să se strămute stâncile din locul lor?

5Da, lumina celui rău se va

18:5
Prov. 13:9
20:20
24:20
stinge

și flacăra din focul lui nu va mai străluci.

6Se va întuneca lumina în cortul lui

și se va stinge candela

18:6
Cap. 21:17.
deasupra lui.

7Pașii lui cei puternici se vor strâmta;

și, cu toate opintirile

18:7
Cap. 5:13.
lui, va cădea.

8Căci calcă cu picioarele

18:8
Cap. 22:10.
pe laţ

și umblă prin ochiuri de reţea;

9este prins în cursă de călcâi

și laţul

18:9
Cap. 5:5.
pune stăpânire pe el;

10capcana în care se prinde este ascunsă în pământ

și prinzătoarea îi stă pe cărare.

11De jur împrejur

18:11
Cap. 15:21;
îl apucă spaima

și-l urmărește pas cu pas.

12Foamea îi mănâncă puterile,

nenorocirea

18:12
Cap. 15:23.
este alături de el.

13Mădularele îi sunt mistuite unul după altul,

mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morţii.

14Este smuls din cortul lui, unde se credea la adăpost

18:14
Cap. 8:14;
,

și este târât spre împăratul spaimelor.

15Nimeni din ai lui nu locuiește în cortul lui,

pucioasă este presărată pe locuinţa lui.

16Jos

18:16
Cap. 29:19.
i se usucă rădăcinile;

sus îi sunt ramurile tăiate.

17Îi piere pomenirea

18:17
Ps. 34:16
109:13Prov. 2:22
10:7
de pe pământ,

numele lui nu mai este pe uliţă.

18Este împins din lumină în întuneric

și este izgonit din lume.

19Nu

18:19
Is. 14:22Ier. 22:30
lasă nici moștenitori, nici sămânţă în poporul său,

nicio rămășiţă vie în locurile în care locuia.

20Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea

18:20
Ps. 37:13
lui,

și neamul de acum va fi cuprins de groază.

21Aceasta este soarta celui rău,

aceasta este soarta celui ce nu

18:21
Ier. 9:3
10:251 Tes. 4:52 Tes. 1:8Tit 1:16
cunoaște pe Dumnezeu.”

19

Răspunsul lui Iov

191Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Până când îmi veţi întrista sufletul

și mă veţi zdrobi cu cuvântările voastre?

3Iată că de zece ori m-aţi batjocorit

19:3
Gen. 31:7Lev. 26:26
.

Nu vă este rușine să vă purtaţi așa?

4Dacă am păcătuit cu adevărat,

numai eu sunt răspunzător de aceasta.

5Credeţi că mă puteţi lua

19:5
Ps. 38:16
de sus?

Credeţi că mi-aţi dovedit că sunt vinovat?

6Atunci, să știţi că Dumnezeu mă urmărește

și mă învelește cu laţul Lui.

7Iată, ţip de silnicie, și nimeni nu răspunde;

cer dreptate, și dreptate nu este!

8Mi-a tăiat orice ieșire

19:8
Cap. 3:23.
și nu pot trece;

a răspândit întuneric pe cărările mele.

9M-a despuiat de slava

19:9
Ps. 89:44
mea,

mi-a luat cununa de pe cap,

10m-a zdrobit din toate părţile și pier,

mi-a smuls nădejdea ca pe un copac.

11S-a aprins de mânie împotriva mea,

S-a purtat cu mine ca și cu un vrăjmaș

19:11
Cap. 13:24.
.

12Oștile Lui au pornit deodată înainte,

și-au croit drum

19:12
Cap. 30:12.
până la mine

și au tăbărât în jurul cortului meu.

13A depărtat pe fraţii mei

19:13
Ps. 31:11
38:11
69:8
88:8,18
de la mine,

și prietenii mei s-au înstrăinat de mine.

14Rudele mele m-au părăsit,

și cei mai de aproape ai mei m-au uitat.

15Casnicii mei și slugile mele mă privesc ca pe un străin,

în ochii lor sunt un necunoscut.

16Chem pe robul meu, și nu răspunde;

îl rog cu gura mea, și degeaba.

17Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele

și duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele.

18Până și copiii

19:18
2 Împ. 2:23
mă dispreţuiesc:

dacă mă scol, ei mă ocărăsc.

19Aceia

19:19
Ps. 41:9
55:13,14,20
în care mă încredeam mă urăsc,

aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea.

20Oasele mi se ţin de piele

19:20
Cap. 30:30.
și de carne;

nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinţi.

21Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei!

Căci mâna

19:21
Cap. 1:11.
lui Dumnezeu m-a lovit.

22De ce mă urmăriţi

19:22
Ps. 69:26
ca Dumnezeu?

Și nu vă mai săturaţi de carnea mea?

23O! Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise,

să fie scrise într-o carte;

24aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier

și cu plumb în stâncă pe vecie…

25Dar știu că Răscumpărătorul19:25 Evreiește: Goel. meu este viu

și că Se va ridica la urmă pe pământ.

26Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne

19:26
Ps. 17:151 Cor. 13:121 Ioan 3:2
,

voi vedea totuși pe Dumnezeu.

27Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor;

ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia.

Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu.

28Atunci veţi zice: ‘Pentru ce-l

19:28
Vers. 22.
urmăream noi?’

Căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută.

29Temeţi-vă de sabie,

căci pedepsele date cu sabia sunt grozave!

Și să

19:29
Ps. 58:10,11
știţi că este o judecată.”