Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

A doua cuvântare a lui Bildad

181Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis:

2„Când vei pune capăt acestor cuvântări?

Vino-ţi în minţi, și apoi vom vorbi.

3Pentru ce ne socotești atât de

18:3
Ps. 73:22
dobitoci?

Pentru ce ne privești ca pe niște vite?

4Oare pentru tine, care te sfâșii

18:4
Cap. 13:14.
în mânia ta,

s-ajungă pustiu pământul

și să se strămute stâncile din locul lor?

5Da, lumina celui rău se va

18:5
Prov. 13:9
20:20
24:20
stinge

și flacăra din focul lui nu va mai străluci.

6Se va întuneca lumina în cortul lui

și se va stinge candela

18:6
Cap. 21:17.
deasupra lui.

7Pașii lui cei puternici se vor strâmta;

și, cu toate opintirile

18:7
Cap. 5:13.
lui, va cădea.

8Căci calcă cu picioarele

18:8
Cap. 22:10.
pe laţ

și umblă prin ochiuri de reţea;

9este prins în cursă de călcâi

și laţul

18:9
Cap. 5:5.
pune stăpânire pe el;

10capcana în care se prinde este ascunsă în pământ

și prinzătoarea îi stă pe cărare.

11De jur împrejur

18:11
Cap. 15:21;
îl apucă spaima

și-l urmărește pas cu pas.

12Foamea îi mănâncă puterile,

nenorocirea

18:12
Cap. 15:23.
este alături de el.

13Mădularele îi sunt mistuite unul după altul,

mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morţii.

14Este smuls din cortul lui, unde se credea la adăpost

18:14
Cap. 8:14;
,

și este târât spre împăratul spaimelor.

15Nimeni din ai lui nu locuiește în cortul lui,

pucioasă este presărată pe locuinţa lui.

16Jos

18:16
Cap. 29:19.
i se usucă rădăcinile;

sus îi sunt ramurile tăiate.

17Îi piere pomenirea

18:17
Ps. 34:16
109:13Prov. 2:22
10:7
de pe pământ,

numele lui nu mai este pe uliţă.

18Este împins din lumină în întuneric

și este izgonit din lume.

19Nu

18:19
Is. 14:22Ier. 22:30
lasă nici moștenitori, nici sămânţă în poporul său,

nicio rămășiţă vie în locurile în care locuia.

20Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea

18:20
Ps. 37:13
lui,

și neamul de acum va fi cuprins de groază.

21Aceasta este soarta celui rău,

aceasta este soarta celui ce nu

18:21
Ier. 9:3
10:251 Tes. 4:52 Tes. 1:8Tit 1:16
cunoaște pe Dumnezeu.”

19

Răspunsul lui Iov

191Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Până când îmi veţi întrista sufletul

și mă veţi zdrobi cu cuvântările voastre?

3Iată că de zece ori m-aţi batjocorit

19:3
Gen. 31:7Lev. 26:26
.

Nu vă este rușine să vă purtaţi așa?

4Dacă am păcătuit cu adevărat,

numai eu sunt răspunzător de aceasta.

5Credeţi că mă puteţi lua

19:5
Ps. 38:16
de sus?

Credeţi că mi-aţi dovedit că sunt vinovat?

6Atunci, să știţi că Dumnezeu mă urmărește

și mă învelește cu laţul Lui.

7Iată, ţip de silnicie, și nimeni nu răspunde;

cer dreptate, și dreptate nu este!

8Mi-a tăiat orice ieșire

19:8
Cap. 3:23.
și nu pot trece;

a răspândit întuneric pe cărările mele.

9M-a despuiat de slava

19:9
Ps. 89:44
mea,

mi-a luat cununa de pe cap,

10m-a zdrobit din toate părţile și pier,

mi-a smuls nădejdea ca pe un copac.

11S-a aprins de mânie împotriva mea,

S-a purtat cu mine ca și cu un vrăjmaș

19:11
Cap. 13:24.
.

12Oștile Lui au pornit deodată înainte,

și-au croit drum

19:12
Cap. 30:12.
până la mine

și au tăbărât în jurul cortului meu.

13A depărtat pe fraţii mei

19:13
Ps. 31:11
38:11
69:8
88:8,18
de la mine,

și prietenii mei s-au înstrăinat de mine.

14Rudele mele m-au părăsit,

și cei mai de aproape ai mei m-au uitat.

15Casnicii mei și slugile mele mă privesc ca pe un străin,

în ochii lor sunt un necunoscut.

16Chem pe robul meu, și nu răspunde;

îl rog cu gura mea, și degeaba.

17Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele

și duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele.

18Până și copiii

19:18
2 Împ. 2:23
mă dispreţuiesc:

dacă mă scol, ei mă ocărăsc.

19Aceia

19:19
Ps. 41:9
55:13,14,20
în care mă încredeam mă urăsc,

aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea.

20Oasele mi se ţin de piele

19:20
Cap. 30:30.
și de carne;

nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinţi.

21Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei!

Căci mâna

19:21
Cap. 1:11.
lui Dumnezeu m-a lovit.

22De ce mă urmăriţi

19:22
Ps. 69:26
ca Dumnezeu?

Și nu vă mai săturaţi de carnea mea?

23O! Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise,

să fie scrise într-o carte;

24aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier

și cu plumb în stâncă pe vecie…

25Dar știu că Răscumpărătorul19:25 Evreiește: Goel. meu este viu

și că Se va ridica la urmă pe pământ.

26Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne

19:26
Ps. 17:151 Cor. 13:121 Ioan 3:2
,

voi vedea totuși pe Dumnezeu.

27Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor;

ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia.

Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu.

28Atunci veţi zice: ‘Pentru ce-l

19:28
Vers. 22.
urmăream noi?’

Căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută.

29Temeţi-vă de sabie,

căci pedepsele date cu sabia sunt grozave!

Și să

19:29
Ps. 58:10,11
știţi că este o judecată.”

20

A doua cuvântare a lui Ţofar

201Ţofar din Naama a luat cuvântul și a zis:

2„Gândurile mele mă silesc să răspund,

și frământarea mea nu-mi dă pace.

3Am auzit mustrări care mă umplu de rușine,

și, din adâncul minţii mele, duhul mă face să răspund.

4Nu știi tu

că de mult de tot,

de când a fost așezat omul pe pământ,

5biruinţa celor răi a fost scurtă

20:5
Ps. 37:35,36

și bucuria nelegiuitului, numai de o clipă?

6Chiar dacă s-ar înălţa

20:6
Is. 14:13,14Obad. 3,4
până la ceruri

și capul i-ar ajunge până la nori,

7va pieri pentru totdeauna, ca

20:7
Ps. 83:10
murdăria lui,

și cei ce-l vedeau vor zice: ‘Unde este?’

8Va zbura ca

20:8
Ps. 73:20
90:5
un vis și nu-l vor mai găsi;

va pieri ca o vedenie de noapte.

9Ochiul

20:9
Cap. 7:8,10;
care-l privea nu-l va mai privi,

locul în care locuia nu-l va mai zări.

10Peste fiii lui vor năvăli cei săraci,

și mâinile lui

20:10
Vers. 18.
vor da înapoi ce a răpit cu sila.

11Oasele lui, pline de

20:11
Cap. 13:26.
vlaga tinereţii,

își vor avea culcușul

20:11
Cap. 21:26.
cu el în ţărână.

12Dulce era răul în gura lui.

Îl ascundea sub limbă,

13îl mesteca întruna și nu-l lăsa;

îl ţinea în cerul gurii,

14dar hrana lui se va preface în măruntaiele lui,

va ajunge în trupul lui o otravă de aspidă.

15Bogăţiile înghiţite le va vărsa,

Dumnezeu le va scoate din pântecele lui.

16Otravă de aspidă a supt,

și de aceea limba năpârcii îl va ucide.

17Nu-și va mai plimba privirile peste pâraiele

20:17
Ps. 36:9Ier. 17:6

și râurile de miere și de lapte,

18va da înapoi

20:18
Vers. 10,15.
ce a câștigat

și nu va mai trage folos din câștig;

va da înapoi tot ce a luat

și nu se va mai bucura de el,

19căci a asuprit pe săraci și i-a lăsat să piară,

a dărâmat case și nu le-a zidit la loc.

20Lăcomia lui n-a cunoscut

20:20
Ecl. 5:13,14
margini,

dar nu va scăpa ce are mai scump.

21Nimic nu scapă de lăcomia lui,

dar bunăstarea lui nu va ţine.

22În mijlocul belșugului va fi în nevoie;

mâna tuturor ticăloșilor se va ridica asupra lui.

23Și iată, ca să-i umple pântecele,

Dumnezeu va trimite peste el focul mâniei Lui

și-l va sătura

20:23
Num. 11:33Ps. 78:30,31
cu o ploaie de săgeţi.

24Dacă va scăpa

20:24
Is. 24:18Ier. 48:43Amos 5:19
de armele de fier,

îl va străpunge arcul de aramă.

25Își smulge din trup săgeata, care scânteiază

20:25
Cap. 16:13.
la ieșirea din fierea lui,

și îl apucă spaimele

20:25
Cap. 18:11.
morţii.

26Toate nenorocirile sunt păstrate pentru comorile lui;

va fi mistuit de un foc

20:26
Ps. 21:9
pe care nu-l va aprinde omul,

și ce va mai rămâne în cortul lui va fi ars de foc.

27Cerurile îi vor dezveli fărădelegea,

și pământul se va ridica împotriva lui.

28Veniturile casei lui se vor pierde,

vor pieri în ziua mâniei lui Dumnezeu.

29Aceasta

20:29
Cap. 27:13;
este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău,

aceasta este moștenirea pe care i-o hotărăște Dumnezeu.”