Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Răspunsul lui Iov

191Iov a luat cuvântul și a zis:

2„Până când îmi veţi întrista sufletul

și mă veţi zdrobi cu cuvântările voastre?

3Iată că de zece ori m-aţi batjocorit

19:3
Gen. 31:7Lev. 26:26
.

Nu vă este rușine să vă purtaţi așa?

4Dacă am păcătuit cu adevărat,

numai eu sunt răspunzător de aceasta.

5Credeţi că mă puteţi lua

19:5
Ps. 38:16
de sus?

Credeţi că mi-aţi dovedit că sunt vinovat?

6Atunci, să știţi că Dumnezeu mă urmărește

și mă învelește cu laţul Lui.

7Iată, ţip de silnicie, și nimeni nu răspunde;

cer dreptate, și dreptate nu este!

8Mi-a tăiat orice ieșire

19:8
Cap. 3:23.
Ps. 88:8
și nu pot trece;

a răspândit întuneric pe cărările mele.

9M-a despuiat de slava

19:9
Ps. 89:44
mea,

mi-a luat cununa de pe cap,

10m-a zdrobit din toate părţile și pier,

mi-a smuls nădejdea ca pe un copac.

11S-a aprins de mânie împotriva mea,

S-a purtat cu mine ca și cu un vrăjmaș

19:11
Cap. 13:24.
Plâng. 2:5
.

12Oștile Lui au pornit deodată înainte,

și-au croit drum

19:12
Cap. 30:12.

până la mine

și au tăbărât în jurul cortului meu.

13A depărtat pe fraţii mei

19:13
Ps. 31:11
38:11
69:8
88:8,18
de la mine,

și prietenii mei s-au înstrăinat de mine.

14Rudele mele m-au părăsit,

și cei mai de aproape ai mei m-au uitat.

15Casnicii mei și slugile mele mă privesc ca pe un străin,

în ochii lor sunt un necunoscut.

16Chem pe robul meu, și nu răspunde;

îl rog cu gura mea, și degeaba.

17Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele

și duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele.

18Până și copiii

19:18
2 Împ. 2:23
mă dispreţuiesc:

dacă mă scol, ei mă ocărăsc.

19Aceia

19:19
Ps. 41:9
55:13,14,20
în care mă încredeam mă urăsc,

aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea.

20Oasele mi se ţin de piele

19:20
Cap. 30:30.
Ps. 102:5Plâng. 4:8
și de carne;

nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinţi.

21Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei!

Căci mâna

19:21
Cap. 1:11.
Ps. 38:2
lui Dumnezeu m-a lovit.

22De ce mă urmăriţi

19:22
Ps. 69:26
ca Dumnezeu?

Și nu vă mai săturaţi de carnea mea?

23O! Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise,

să fie scrise într-o carte;

24aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier

și cu plumb în stâncă pe vecie…

25Dar știu că Răscumpărătorul19:25 Evreiește: Goel. meu este viu

și că Se va ridica la urmă pe pământ.

26Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne

19:26
Ps. 17:151 Cor. 13:121 Ioan 3:2
,

voi vedea totuși pe Dumnezeu.

27Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor;

ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia.

Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu.

28Atunci veţi zice: ‘Pentru ce-l

19:28
Vers. 22.

urmăream noi?’

Căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută.

29Temeţi-vă de sabie,

căci pedepsele date cu sabia sunt grozave!

Și să

19:29
Ps. 58:10,11
știţi că este o judecată.”